Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.

De opstart van auteursresidenties past in het bredere Leesoffensief voor Vlaanderen. Zo moeten een 50-tal acties een antwoord bieden op de dalende leesvaardigheid in Vlaanderen.

Auteurs in secundaire scholen

Bij het meerjarig “piloottraject voor auteursresidenties” werden 20 Vlaamse secundaire scholen en auteurs geselecteerd. De drie West-Vlaamse scholen zijn Campus Drie Hofsteden in Kortrijk, het VTI Oostende en het VISO in Roeselare. Vera Van Renterghem is één van onze gekozen auteurs.

Waar het bij een auteurslezing bij een eenmalig contact blijft, duren auteursresidenties langer.

Een semester lang, gaat een auteur in 3 van onze scholen met de leerlingen aan de slag rond lezen én schrijven. Het Vlaamse budget voor de auteursresidenties is 600.000 euro”, verduidelijkt Warnez.

Vanuit die scholen moet het project uitgroeien tot een Vlaamse aanpak. UAntwerpen is ingeschakeld om de impact te meten in de deelnemende scholen, in de eerste plaats bij de leerlingen maar ook bij de leerkrachten. “Dit onderzoek toont hoe we de initiatieven van het Leesoffensief meetbaar willen aanpakken en van daaruit beslissingen kunnen nemen over hun eventuele verderzetting of verruiming”, stelt het lid van de onderwijscommissie.

Literatuur Vlaanderen blijft ambitieus en onderzoekt mogelijke samenwerkingen met lerarenopleidingen, bibliotheken en stagestudenten, alsook de mogelijkheid om de auteursresidenties te laten aansluiten bij bovenlokale lees-acties zoals november boekenmaand, de jeugdboekenmaand, de voorleesweek …

Leesvaardigheid optrekken

De dalende resultaten in de internationale metingen, zoals PISA, hebben er voor gezorgd dat lezen opnieuw een beleidsprioriteit is, dat steun ik volop”, stelt Brecht Warnez. Vlaanderen voorziet een jarenlange structurele financiering hiervoor, waarbij wordt ingezet op professionalisering van onder andere kinderbegeleiders, leraren, bibliotheekmedewerkers … “Goed kunnen lezen is zo belangrijk, dat ik blij ben dat we met deze aanpak konden overtuigen om te kiezen voor een lange termijn-aanpak. Ik volg mee op dat er voldoende initiatieven in onze provincie ingezet worden”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Economie

Aantal mini-ondernemingen op school gaat jaar na jaar achteruit

Jaar na jaar loopt het aantal jongeren die en mini-onderneming opstart achteruit. Op zeven jaar tijd daalde het aantal met 20%. “Dat is geen goede zaak. Via mini-ondernemingen komen jongeren een eerste keer in aanraking met ondernemen. Het geeft hen kennis en inzicht maar stimuleert ook om de bedrijfsleiders van de toekomst te worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Milieu

cd&v West-Vlaanderen wil in elke gemeente een energieloket

Op dinsdag 21 maart kwamen ruim 130 mensen samen op een Oranje trefpunt rond energie. Cd&v West-Vlaanderen wil mensen op deze manier beter informeren om stappen te zetten naar een betaalbare energiefactuur. “Mensen moeten we helpen en ondersteunen om hun energiefactuur naar beneden te halen. Energie besparen kan via grote renovaties maar ook door kleine maatregelen en tips. In elk gemeentehuis moet daarom een energieloket ingericht worden waar de West-Vlaming dichtbij huis terecht kan. Bovendien moet ook elke woning of bedrijfsgebouw een dak- en gevelscan krijgen, zodat elke bewoner snel inzicht heeft in de warmteverliezen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.