Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.

De opstart van auteursresidenties past in het bredere Leesoffensief voor Vlaanderen. Zo moeten een 50-tal acties een antwoord bieden op de dalende leesvaardigheid in Vlaanderen.

Auteurs in secundaire scholen

Bij het meerjarig “piloottraject voor auteursresidenties” werden 20 Vlaamse secundaire scholen en auteurs geselecteerd. De drie West-Vlaamse scholen zijn Campus Drie Hofsteden in Kortrijk, het VTI Oostende en het VISO in Roeselare. Vera Van Renterghem is één van onze gekozen auteurs.

Waar het bij een auteurslezing bij een eenmalig contact blijft, duren auteursresidenties langer.

Een semester lang, gaat een auteur in 3 van onze scholen met de leerlingen aan de slag rond lezen én schrijven. Het Vlaamse budget voor de auteursresidenties is 600.000 euro”, verduidelijkt Warnez.

Vanuit die scholen moet het project uitgroeien tot een Vlaamse aanpak. UAntwerpen is ingeschakeld om de impact te meten in de deelnemende scholen, in de eerste plaats bij de leerlingen maar ook bij de leerkrachten. “Dit onderzoek toont hoe we de initiatieven van het Leesoffensief meetbaar willen aanpakken en van daaruit beslissingen kunnen nemen over hun eventuele verderzetting of verruiming”, stelt het lid van de onderwijscommissie.

Literatuur Vlaanderen blijft ambitieus en onderzoekt mogelijke samenwerkingen met lerarenopleidingen, bibliotheken en stagestudenten, alsook de mogelijkheid om de auteursresidenties te laten aansluiten bij bovenlokale lees-acties zoals november boekenmaand, de jeugdboekenmaand, de voorleesweek …

Leesvaardigheid optrekken

De dalende resultaten in de internationale metingen, zoals PISA, hebben er voor gezorgd dat lezen opnieuw een beleidsprioriteit is, dat steun ik volop”, stelt Brecht Warnez. Vlaanderen voorziet een jarenlange structurele financiering hiervoor, waarbij wordt ingezet op professionalisering van onder andere kinderbegeleiders, leraren, bibliotheekmedewerkers … “Goed kunnen lezen is zo belangrijk, dat ik blij ben dat we met deze aanpak konden overtuigen om te kiezen voor een lange termijn-aanpak. Ik volg mee op dat er voldoende initiatieven in onze provincie ingezet worden”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).

Cultuur

6,5 miljoen euro voor renovatie van beschermde schoolgebouwen

Vlaanderen geeft dit jaar 6.587.261 euro subsidie aan acht scholen om hun gebouwen te restaureren. Het gaat om scholen Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een vraag van Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Diependaele (N-VA). “Onderwijsgebouwen zijn niet alleen belangrijk voor het verstrekken van onderwijs, maar ze dragen ook bij aan het behoud van ons waardevol onroerend erfgoed. Ze zijn deel van onze Vlaamse culturele identiteit en geschiedenis”, zegt parlementslid Brecht Warnez.