Leerlingen van Wingense scholen vaker naar de bib

De bibliotheek van Wingene en de Wingense scholen slaan de handen in elkaar om het leesplezier, de leesvaardigheid en de leesmotivatie bij kinderen uit de lagere en de kleuterschool te bevorderen. “We gaan een deel van het busvervoer betalen zodat de leerlingen meer naar de bib kunnen komen”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Flankerend Onderwijsbeleid. “Dat is belangrijk want een klasbezoek verlaagt de drempel aanzienlijk om in de vrije tijd samen met de (groot)ouders de bib binnen te stappen”, onderstreept Brecht Warnez, schepen van Cultuur en Bibliotheek.

Sinds de verhuis van de Wingense bibliotheek naar de tijdelijke locatie in de kerk in Hille is het voor sommige scholen minder evident om op regelmatige basis langs te komen. “We zagen het aantal klasbezoeken, vooral omwille van het dure busvervoer, teruglopen”, vertelt schepen Brecht Warnez. “En dat terwijl de bibliotheek een essentiële rol speelt in de bevordering van lezen op school en een belangrijk onderdeel is van het leesoffensief, het plan om een verdere daling van de leesvaardigheidscijfers tegen te gaan.”

Drempels wegnemen

“Het belang van een bezoek aan de bibliotheek mag niet onderschat worden”, vult schepen Hedwig Kerckhove aan. “Een bibliotheekbezoek moedigt leerlingen immers aan om boeken te verkennen en te lezen die ze anders misschien niet zouden tegenkomen. Dit vergroot hun leesvaardigheid en woordenschat. Bovendien biedt een schoolbezoek aan elk kind in Wingene de kans om de wereld van de bib te verkennen en het is een erg belangrijke aanmoediging om in de vrije tijd nog een keer terug te komen.” Daarom gaat de gemeente een deel van het busvervoer naar de bib terugbetalen aan de Wingense scholen. “We zien het als een mooie én noodzakelijke aanmoediging om vaker langs te komen in de bib.”

Groeilijn De gemeente wil daarnaast samen met de scholen ook werk maken van een leesbevorderingsgroeilijn. “In deze groeilijn voor leerlingen van 3 tot 12 jaar wordt de samenwerking tussen de scholen en de bib vastgelegd en worden per schooljaar doelstellingen vooropgesteld”, klinkt het.

“Dit resulteert in een versterkte samenwerking tussen de scholen en de bib, duidelijkere doelstellingen, activiteiten op maat en een planning op lange termijn.”

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene vergroent verstandig

Het gemeentebestuur tekende op 25 oktober 2021 in op het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hierin staan de doelstelling om één boom per inwoner, 0,5 meter haag per inwoner en één extra groenperk per 1.000 inwoners te realiseren. Concreet gaat het dus om meer dan 15.000 bomen, 7,5 km haag en 10 groenperken. Dit allemaal tegen 20230. Raadslid Sandra Ketels, vroeg aan schepen Brecht Warnez naar de stand van zaken rond de vergroening in de eigen gemeente.

Wingene

Gemeente Wingene organiseert gratis digilessen en digihulp

De gratis digilessen en digihulp-sessies in de gemeente Wingene zijn een groot succes. “Honderden inwoners namen in het voorjaar enthousiast deel en gingen met nieuwe inzichten en kennis over uiteenlopende, digitale onderwerpen naar huis. Helaas was de vraag soms groter dan het aanbod, daarom voorzien we nog meer digilessen in het najaar”, zeggen schepenen Tom Braet en Brecht Warnez. “Zo kan elke inwoner die dat wil, zijn of haar digitale vaardigheden verbeteren.” Snel inschrijven is de boodschap!

Wingene

Wingene viert Vlaanderen Feest in Kasteelpark

Op zaterdag 6 juli viert Gemeente Wingene Vlaanderen Feest met een kinderfestival en avond vol muziekoptredens in het Kasteelpark in Zwevezele. “Voor de eerste keer vindt ons Vlaanderen Feest op een zaterdag plaats. Dit laat ons toe om nog meer dan vroeger in te zetten op kinderen en jonge gezinnen met een heus kinderfestival vanaf 16 uur,” vertelt schepen van Cultuur Brecht Warnez. “Zoals steeds is de toegang helemaal gratis!”