Leerlingen van Wingense scholen vaker naar de bib

De bibliotheek van Wingene en de Wingense scholen slaan de handen in elkaar om het leesplezier, de leesvaardigheid en de leesmotivatie bij kinderen uit de lagere en de kleuterschool te bevorderen. “We gaan een deel van het busvervoer betalen zodat de leerlingen meer naar de bib kunnen komen”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Flankerend Onderwijsbeleid. “Dat is belangrijk want een klasbezoek verlaagt de drempel aanzienlijk om in de vrije tijd samen met de (groot)ouders de bib binnen te stappen”, onderstreept Brecht Warnez, schepen van Cultuur en Bibliotheek.

Sinds de verhuis van de Wingense bibliotheek naar de tijdelijke locatie in de kerk in Hille is het voor sommige scholen minder evident om op regelmatige basis langs te komen. “We zagen het aantal klasbezoeken, vooral omwille van het dure busvervoer, teruglopen”, vertelt schepen Brecht Warnez. “En dat terwijl de bibliotheek een essentiële rol speelt in de bevordering van lezen op school en een belangrijk onderdeel is van het leesoffensief, het plan om een verdere daling van de leesvaardigheidscijfers tegen te gaan.”

Drempels wegnemen

“Het belang van een bezoek aan de bibliotheek mag niet onderschat worden”, vult schepen Hedwig Kerckhove aan. “Een bibliotheekbezoek moedigt leerlingen immers aan om boeken te verkennen en te lezen die ze anders misschien niet zouden tegenkomen. Dit vergroot hun leesvaardigheid en woordenschat. Bovendien biedt een schoolbezoek aan elk kind in Wingene de kans om de wereld van de bib te verkennen en het is een erg belangrijke aanmoediging om in de vrije tijd nog een keer terug te komen.” Daarom gaat de gemeente een deel van het busvervoer naar de bib terugbetalen aan de Wingense scholen. “We zien het als een mooie én noodzakelijke aanmoediging om vaker langs te komen in de bib.”

Groeilijn De gemeente wil daarnaast samen met de scholen ook werk maken van een leesbevorderingsgroeilijn. “In deze groeilijn voor leerlingen van 3 tot 12 jaar wordt de samenwerking tussen de scholen en de bib vastgelegd en worden per schooljaar doelstellingen vooropgesteld”, klinkt het.

“Dit resulteert in een versterkte samenwerking tussen de scholen en de bib, duidelijkere doelstellingen, activiteiten op maat en een planning op lange termijn.”

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”