Langdurig zieken in het hoger onderwijs krijgen kans om gedeeltelijk werk te hervatten

Personeelsleden van het Vlaamse hoger onderwijs die langdurig medisch ongeschikt zijn, maar toch gedeeltelijk opnieuw aan de slag zouden willen gaan, hebben vandaag geen recht op een uitkering door een lacune in de regelgeving. Op vraag van Brecht Warnez belooft minister Weyts het langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen (LVVP) ook mogelijk te maken in het hoger onderwijs. “Wie wil werken en ook kan werken, mogen we niet tegenhouden dat te doen. Ook niet als de man of vrouw maar halftijds terug aan de slag kan. Het is van belang om de re-integratie van langdurig zieken naar de werkvloer ook in het hoger onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al van het begin van deze legislatuur op deze nagel klopt.

Vandaag is het gunstregime van langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen enkel van toepassing voor personeelsleden in het basis- en secundair onderwijs. Dat is voor Warnez niet logisch: “Personeelsleden van het hoger onderwijs hebben hierdoor geen recht op een uitkering, terwijl eenzelfde personeelslid in het basis- of secundair onderwijs er wel recht op heeft. Hierdoor zijn er nu docenten die thuis moeten zitten hoewel ze willen werken.

Een personeelslid dat tot het einde van zijn of haar loopbaan om medische redenen niet meer voltijds kan werken, wordt door de lacune in de wetgeving ontmoedigd om opnieuw aan het werk te gaan. Gezien ze geen recht hebben op een uitkering is het voor hen immers financieel voordeliger om thuis te blijven.

Door de lacune in de wetgeving worden langdurig zieke personeelsleden in het hoger onderwijs financieel gestraft. De maatschappij geeft iemand die opnieuw aan het werk wil, geen eerlijke kans. Ik roep de minister op om een oplossing te voorzien voor personeelsleden van het hoger onderwijs”, oppert Brecht Warnez. “Alle belemmeringen die er zijn voor een langdurig zieke die graag deels aan de slag kan en wil, moeten weggewerkt worden. Immers, ook voor de zieke zelf is gedeeltelijke werkhervatting de beste vorm van re-integratie“.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

Economie

Aantal student-zelfstandigen met meer dan de helft toegenomen

Bij de laatste telling, begin dit jaar, registreerde West-Vlaanderen 1.095 student-zelfstandigen, wat een toename van 56% betekent in vergelijking met 2018. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die deze gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), benadrukt het belang van deze trend: “Als we een nieuwe generatie van succesvolle ondernemers willen opbouwen, moeten we nu handelen. Ondersteuning, middelen en onderwijs zijn cruciaal voor het aanmoedigen van een ondernemersmentaliteit bij studenten.”