Langdurig zieken in het hoger onderwijs krijgen kans om gedeeltelijk werk te hervatten

Personeelsleden van het Vlaamse hoger onderwijs die langdurig medisch ongeschikt zijn, maar toch gedeeltelijk opnieuw aan de slag zouden willen gaan, hebben vandaag geen recht op een uitkering door een lacune in de regelgeving. Op vraag van Brecht Warnez belooft minister Weyts het langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen (LVVP) ook mogelijk te maken in het hoger onderwijs. “Wie wil werken en ook kan werken, mogen we niet tegenhouden dat te doen. Ook niet als de man of vrouw maar halftijds terug aan de slag kan. Het is van belang om de re-integratie van langdurig zieken naar de werkvloer ook in het hoger onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al van het begin van deze legislatuur op deze nagel klopt.

Vandaag is het gunstregime van langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen enkel van toepassing voor personeelsleden in het basis- en secundair onderwijs. Dat is voor Warnez niet logisch: “Personeelsleden van het hoger onderwijs hebben hierdoor geen recht op een uitkering, terwijl eenzelfde personeelslid in het basis- of secundair onderwijs er wel recht op heeft. Hierdoor zijn er nu docenten die thuis moeten zitten hoewel ze willen werken.

Een personeelslid dat tot het einde van zijn of haar loopbaan om medische redenen niet meer voltijds kan werken, wordt door de lacune in de wetgeving ontmoedigd om opnieuw aan het werk te gaan. Gezien ze geen recht hebben op een uitkering is het voor hen immers financieel voordeliger om thuis te blijven.

Door de lacune in de wetgeving worden langdurig zieke personeelsleden in het hoger onderwijs financieel gestraft. De maatschappij geeft iemand die opnieuw aan het werk wil, geen eerlijke kans. Ik roep de minister op om een oplossing te voorzien voor personeelsleden van het hoger onderwijs”, oppert Brecht Warnez. “Alle belemmeringen die er zijn voor een langdurig zieke die graag deels aan de slag kan en wil, moeten weggewerkt worden. Immers, ook voor de zieke zelf is gedeeltelijke werkhervatting de beste vorm van re-integratie“.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.