Langdurig zieken in het hoger onderwijs krijgen kans om gedeeltelijk werk te hervatten

Personeelsleden van het Vlaamse hoger onderwijs die langdurig medisch ongeschikt zijn, maar toch gedeeltelijk opnieuw aan de slag zouden willen gaan, hebben vandaag geen recht op een uitkering door een lacune in de regelgeving. Op vraag van Brecht Warnez belooft minister Weyts het langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen (LVVP) ook mogelijk te maken in het hoger onderwijs. “Wie wil werken en ook kan werken, mogen we niet tegenhouden dat te doen. Ook niet als de man of vrouw maar halftijds terug aan de slag kan. Het is van belang om de re-integratie van langdurig zieken naar de werkvloer ook in het hoger onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al van het begin van deze legislatuur op deze nagel klopt.

Vandaag is het gunstregime van langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen enkel van toepassing voor personeelsleden in het basis- en secundair onderwijs. Dat is voor Warnez niet logisch: “Personeelsleden van het hoger onderwijs hebben hierdoor geen recht op een uitkering, terwijl eenzelfde personeelslid in het basis- of secundair onderwijs er wel recht op heeft. Hierdoor zijn er nu docenten die thuis moeten zitten hoewel ze willen werken.

Een personeelslid dat tot het einde van zijn of haar loopbaan om medische redenen niet meer voltijds kan werken, wordt door de lacune in de wetgeving ontmoedigd om opnieuw aan het werk te gaan. Gezien ze geen recht hebben op een uitkering is het voor hen immers financieel voordeliger om thuis te blijven.

Door de lacune in de wetgeving worden langdurig zieke personeelsleden in het hoger onderwijs financieel gestraft. De maatschappij geeft iemand die opnieuw aan het werk wil, geen eerlijke kans. Ik roep de minister op om een oplossing te voorzien voor personeelsleden van het hoger onderwijs”, oppert Brecht Warnez. “Alle belemmeringen die er zijn voor een langdurig zieke die graag deels aan de slag kan en wil, moeten weggewerkt worden. Immers, ook voor de zieke zelf is gedeeltelijke werkhervatting de beste vorm van re-integratie“.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).

Cultuur

6,5 miljoen euro voor renovatie van beschermde schoolgebouwen

Vlaanderen geeft dit jaar 6.587.261 euro subsidie aan acht scholen om hun gebouwen te restaureren. Het gaat om scholen Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een vraag van Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Diependaele (N-VA). “Onderwijsgebouwen zijn niet alleen belangrijk voor het verstrekken van onderwijs, maar ze dragen ook bij aan het behoud van ons waardevol onroerend erfgoed. Ze zijn deel van onze Vlaamse culturele identiteit en geschiedenis”, zegt parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Meer slaagkansen via betere oriëntering en coaching

De grote verschillen in slaagkansen, afhankelijk van de vooropleiding in het middelbaar, blijven bestaan. “Het is belangrijk dat studenten alle kansen krijgen om hun talent te benutten. Maar daarnaast is het ook essentieel dat ze geïnformeerd zijn wanneer ze goed geïnformeerd zijn bij het maken van beslissingen over hun toekomst en dat ze toegang hebben tot begeleiding en coaching wanneer dat nodig is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.