Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Uit onderzoek van UCLL blijkt dat een kwart van de scholen snoeit in zwemlessen. Vorig jaar legde cd&v nog een reddingsplan op tafel voor gemeentelijke zwembaden. “We zien overal de inkomprijzen voor zwembaden stijgen omdat het voor gemeenten onbetaalbaar is geworden een zwembad open te houden. Nog erger is als ze écht aan de noodrem trekken en hun zwembad sluiten. Dan moeten scholen ook nog eens lange busritten inlassen en meer betalen om naar een verder gelegen zwembad te gaan”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Volgens cd&v en haar reddingsplan zijn er structurele oplossingen nodig. De partij wil dat Vlaanderen een fonds voor gemeentelijke zwembaden opricht. Dat moet een basisfinanciering voor deze zwembaden invoeren.

Aangezien voornamelijk de hoge uitbatingskosten aan de basis liggen van het sluiten van zwembaden, moeten deze kosten dus deels worden gedragen door een voldoende grote basisfinanciering vanuit Vlaanderen”, aldus Brecht Warnez.

Daarnaast moeten gemeenten ook gerichte subsidies krijgen voor kleine energetische investeringen en onderhoudswerken. “Zwembaden vreten energie, wat hoge kosten met zich meebrengtKleine maatregelen kunnen evenwel de energiefactuur voor gemeenten sterk naar beneden halen. Daar zijn vandaag geen structurele subsidies voorlegt Warnez uit.

Eind vorig jaar lanceerde minister Ben Weyts (N-VA) éénmalig een oproep voor energetische werken. 28 zwembaden in Vlaanderen gingen erop in en zullen met deze steun hun energieverbruik doen dalen.

“Dat er zo veel interesse is voor deze éénmalige oproep, bewijst nu net dat er dringend werk gemaakt moet worden van structurele maatregelen”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.