Kortrijk veranderde straatnaam verwijzend naar Leopold II

Naast Kortrijk, dat in 2020 al de 'Koning Leopold II-laan' heeft herbenoemd naar de 'Rosa Laperelaan', hebben ook de steden Gent en Sint-Niklaas twee straatnamen gewijzigd wegens de link met de Belgische vorst. De "Koning Leopold II Laan" in Gent is nu de "Floraliënlaan" en de "Leopold II laan" in Sint-Niklaas is omgedoopt tot de "Oosterlaan". Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister Bart Somers. “Hoewel het belangrijk is om het koloniale verleden te erkennen en te begrijpen, moeten we ook realistisch zijn over de prioriteiten van de gemeenten. Er zijn andere maatschappelijke uitdagingen die voor gemeenten dringender aandacht vereisen”, zegt het Vlaams Parlementslid.

Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid ontstond een publiek debat over verwijzingen naar het koloniale verleden in het straatbeeld. Minister Bart Somers lanceerde daarom in 2020 een handreiking om op een gestructureerde manier aan de slag te kunnen gaan met het dekoloniseren van straatnamen. In Vlaanderen waren op dat ogenblik 184 straatnamen met een link naar het koloniale verleden. Daarvan zijn er nu dus drie gewijzigd.

De afgelopen jaren nam minister Somers – naast de handreiking – verschillende andere initiatieven. Zo werd er een studiedag georganiseerd in het Afrikamuseum over dekolonisatie in het onderwijs. Daarnaast heeft hij vanuit het Wij-Zij netwerk een uitwisseling tussen Nederlandse en Vlaamse gemeenten georganiseerd. Ongeveer vijftig professionals uit Vlaanderen en Nederland namen deel aan deze uitwisseling, waarbij inspiratiemateriaal werd gedeeld.

In het antwoord op de vraag van parlementslid Brecht Warnez gaf de minister aan dat hij blijvend op die weg wil ingaan. Om de kennis en bewustwording rond dit onderwerp verder te versterken, zal op 25 september 2023 een webinar plaatsvinden. Het webinar zal worden gepresenteerd door spreker Tim Cole en zal zich richten op een inspirerend praktijkvoorbeeld uit Bristol.

“We moeten erkennen dat het wijzigen van straatnamen een gevoelig onderwerp is dat verschillende meningen en perspectieven oproept. Gemeenten moeten zorgvuldig afwegingen maken. Dus het is goed dat we vanuit Vlaanderen deze oefeningen blijvend ondersteunen”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).