Kortrijk veranderde straatnaam verwijzend naar Leopold II

Naast Kortrijk, dat in 2020 al de 'Koning Leopold II-laan' heeft herbenoemd naar de 'Rosa Laperelaan', hebben ook de steden Gent en Sint-Niklaas twee straatnamen gewijzigd wegens de link met de Belgische vorst. De "Koning Leopold II Laan" in Gent is nu de "Floraliënlaan" en de "Leopold II laan" in Sint-Niklaas is omgedoopt tot de "Oosterlaan". Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister Bart Somers. “Hoewel het belangrijk is om het koloniale verleden te erkennen en te begrijpen, moeten we ook realistisch zijn over de prioriteiten van de gemeenten. Er zijn andere maatschappelijke uitdagingen die voor gemeenten dringender aandacht vereisen”, zegt het Vlaams Parlementslid.

Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid ontstond een publiek debat over verwijzingen naar het koloniale verleden in het straatbeeld. Minister Bart Somers lanceerde daarom in 2020 een handreiking om op een gestructureerde manier aan de slag te kunnen gaan met het dekoloniseren van straatnamen. In Vlaanderen waren op dat ogenblik 184 straatnamen met een link naar het koloniale verleden. Daarvan zijn er nu dus drie gewijzigd.

De afgelopen jaren nam minister Somers – naast de handreiking – verschillende andere initiatieven. Zo werd er een studiedag georganiseerd in het Afrikamuseum over dekolonisatie in het onderwijs. Daarnaast heeft hij vanuit het Wij-Zij netwerk een uitwisseling tussen Nederlandse en Vlaamse gemeenten georganiseerd. Ongeveer vijftig professionals uit Vlaanderen en Nederland namen deel aan deze uitwisseling, waarbij inspiratiemateriaal werd gedeeld.

In het antwoord op de vraag van parlementslid Brecht Warnez gaf de minister aan dat hij blijvend op die weg wil ingaan. Om de kennis en bewustwording rond dit onderwerp verder te versterken, zal op 25 september 2023 een webinar plaatsvinden. Het webinar zal worden gepresenteerd door spreker Tim Cole en zal zich richten op een inspirerend praktijkvoorbeeld uit Bristol.

“We moeten erkennen dat het wijzigen van straatnamen een gevoelig onderwerp is dat verschillende meningen en perspectieven oproept. Gemeenten moeten zorgvuldig afwegingen maken. Dus het is goed dat we vanuit Vlaanderen deze oefeningen blijvend ondersteunen”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.