Inwoners van 48 West-Vlaamse gemeenten kunnen dakenscan raadplegen

Vandaag zijn via de website dakinzicht.fluvius.be reeds van 24 West-Vlaamse gemeenten een dakenscan raadpleegbaar. Vanaf september komen daar nog eens 24 gemeenten bij. Onze provincie is daarbij de best scorende provincie. “Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen en zijn een manier om burgers te sensibiliseren hun woningen energetisch te renoveren. Toch is er meer promotie en begeleiding nodig om tot effectieve resultaten te komen”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit.

In de winter van 2017-2018 lanceerde Fluvius het project “dakinzicht”. Hierbij worden gemeenten in Vlaanderen overvlogen met het oog op het in kaart brengen van het warmteverlies van de woning. Via het dak gaat immers heel wat warmte en dus energie verloren.

De komende maanden wordt een versnelling hoger geschakeld in het aanbieden van dakenscans. Vandaag staat van 24 gemeenten de data al online beschikbaar. Van 24 gemeenten zal deze in september op de website komen. In totaliteit zijn er dus nu 48 gemeenten waarvan thermografische luchtfoto’s werden gemaakt. In Avelgem, Kortrijk en Menen zijn de daken gedeeltelijk overvlogen en zal de informatie pas later beschikbaar zijn voor de burgers.

De provincie West-Vlaanderen is hierbij de best scorende provincie. In Vlaanderen zijn ondertussen 162 gemeenten volledig overvlogen. Bijna één derde ligt dus in onze provincie. De totale kostprijs van het overvliegen en de dataverwerking is 1,1 miljoen euro.

Promotiecampagne

Voorlopig is het succes evenwel nog beperkt. Dat blijkt uit de bezoekersaantallen van de website ‘dakinzicht.fluvius.be’. Het afgelopen anderhalf jaar werd de website door 55.919 bezoekers bezocht.

Toch moeten dit beter, vindt het parlementslid: “Zelf hoor ik dat er nog heel wat mensen zijn die nog niet van deze dakenscans gehoord hebben. De minister moet daarom de handen in elkaar slaan met de lokale besturen en deze dakenscan beter promoten.”

Inzetten op begeleiding

Het parlementslid vraagt aan de minister meer middelen voor de lokale besturen om in de nodige begeleiding te voorzien. “Als we burgers écht willen overtuigen om energetisch te renoveren en zo de energiefactuur te doen dalen maar ook bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, dan moeten we hen daar ook bij informeren en begeleiden. Niet elke burger kan zo’n thermografische kaart opzoeken en interpreteren. Heel wat mensen zijn onvoldoende op de hoogte welke renovatiepremies er bestaan. De steden en gemeenten kunnen hier een belangrijke rol in spelen.”

Bekijk hier het bericht op WTV.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Operatie Proper beloont 191 West-Vlaamse actieplannen voor 140.000 euro

West-Vlaamse scholen en verenigingen namen in 2022 opnieuw massaal deel aan Operatie Proper. Maar liefst 224 West-Vlaamse scholen en verengingen dienden een actieplan in. “Dit is een duidelijk signaal dat West-Vlaamse scholen en verenigingen zich blijven engageren voor een proper leefmilieu. We kunnen dit alleen maar blijven aanmoedigen.”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.

Cultuur

64% van de West-Vlaamse bibliotheken gebruikt Vlaams e-boekenplatform

De vzw Cultuurconnect, een organisatie van de Vlaamse overheid, heeft een Vlaamse e-boekendienst ontwikkeld. Daarvoor kon het rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. “Verdere digitalisering van het bibliotheekaanbod blijft een startend initiatief waar zeker een doelpubliek voor is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.