Inwoners van 48 West-Vlaamse gemeenten kunnen dakenscan raadplegen

Vandaag zijn via de website dakinzicht.fluvius.be reeds van 24 West-Vlaamse gemeenten een dakenscan raadpleegbaar. Vanaf september komen daar nog eens 24 gemeenten bij. Onze provincie is daarbij de best scorende provincie. “Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen en zijn een manier om burgers te sensibiliseren hun woningen energetisch te renoveren. Toch is er meer promotie en begeleiding nodig om tot effectieve resultaten te komen”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit.

In de winter van 2017-2018 lanceerde Fluvius het project “dakinzicht”. Hierbij worden gemeenten in Vlaanderen overvlogen met het oog op het in kaart brengen van het warmteverlies van de woning. Via het dak gaat immers heel wat warmte en dus energie verloren.

De komende maanden wordt een versnelling hoger geschakeld in het aanbieden van dakenscans. Vandaag staat van 24 gemeenten de data al online beschikbaar. Van 24 gemeenten zal deze in september op de website komen. In totaliteit zijn er dus nu 48 gemeenten waarvan thermografische luchtfoto’s werden gemaakt. In Avelgem, Kortrijk en Menen zijn de daken gedeeltelijk overvlogen en zal de informatie pas later beschikbaar zijn voor de burgers.

De provincie West-Vlaanderen is hierbij de best scorende provincie. In Vlaanderen zijn ondertussen 162 gemeenten volledig overvlogen. Bijna één derde ligt dus in onze provincie. De totale kostprijs van het overvliegen en de dataverwerking is 1,1 miljoen euro.

Promotiecampagne

Voorlopig is het succes evenwel nog beperkt. Dat blijkt uit de bezoekersaantallen van de website ‘dakinzicht.fluvius.be’. Het afgelopen anderhalf jaar werd de website door 55.919 bezoekers bezocht.

Toch moeten dit beter, vindt het parlementslid: “Zelf hoor ik dat er nog heel wat mensen zijn die nog niet van deze dakenscans gehoord hebben. De minister moet daarom de handen in elkaar slaan met de lokale besturen en deze dakenscan beter promoten.”

Inzetten op begeleiding

Het parlementslid vraagt aan de minister meer middelen voor de lokale besturen om in de nodige begeleiding te voorzien. “Als we burgers écht willen overtuigen om energetisch te renoveren en zo de energiefactuur te doen dalen maar ook bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, dan moeten we hen daar ook bij informeren en begeleiden. Niet elke burger kan zo’n thermografische kaart opzoeken en interpreteren. Heel wat mensen zijn onvoldoende op de hoogte welke renovatiepremies er bestaan. De steden en gemeenten kunnen hier een belangrijke rol in spelen.”

Bekijk hier het bericht op WTV.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Renovatie stookplaats sporthal Wingene is afgerond

Het gemeentebestuur van Wingene investeerde in een nieuwe stookplaats met warmtepomp in de sporthal van Wingene en krijgt hiervoor een subsidie uit het provinciale klimaatfonds van 50.000 euro. De renovatie werd recent afgerond.