Investeringssubsidies voor 3 projecten rond energiezuinige culturele infrastructuur

Zowel in Ieper, in Heuvelland en in Koksijde kan met Vlaamse subsidies culturele infrastructuur aangepakt worden op het vlak van energiebesparing. “Zo maakt Vlaanderen het mogelijk om op een duurzamere manier gebruik te maken van ons erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De Vlaamse investeringssubsidies worden verleend voor het bouwen, verbouwen, uitbreiden en aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur.

In totaal werden uit West-Vlaanderen aanvragen ingediend met een totale waarde van ongeveer 1,3 miljoen euro.

West-Vlaanderen haalt 700.000 euro binnen voor de energiezuinige projecten in Ieper, Heuvelland en Koksijde”, weet Warnez.

De Lakenhallen en de Sint-Laurentiuskerk

Het meest opvallende project is de Lakenhallen te Ieper. Vlaanderen voorziet meer dan 300.000 euro om de delen van het dak die tot nu toe nog niet zijn geïsoleerd, wel te isoleren. Het tweede West-Vlaamse project waaraan subsidies zullen worden toegekend is de herbestemming van de kerk in Heuvelland. De Sint-Laurentiuskerk zal worden omgebouwd tot een ontmoetingscentrum met een prijskaartje van meer dan € 200.000. Tenslotte krijgt Koksijde 150.000 euro voor het overschakelen van klassieke theaterlichten naar LED-verlichting.

Deze drie projecten geven een toekomst aan gebouwen die voor de lokale gemeenschap deel uitmaken van onze geschiedenis en cultuur. Het is goed dat ze worden klaargestoomd om nog decennia hun functie te vervullen”, stelt Brecht Warnez.

Energiezuinigheid

Al deze Vlaamse subsidies passen in een bredere visie van het nieuwe subsidiereglement van de Vlaamse regering om onroerend erfgoed energiezuiniger te maken. “Dat onroerend erfgoed verduurzaamt is niet alleen goed voor een verlaagd energieverbruik, het maakt het ook makkelijker om de gebouwen te herbestemmen”, stelt Brecht Warnez. In totaal zijn er 16 projecten in heel het gewest die in het totaal 3,7 miljoen euro Vlaamse subsidies hebben gekregen.

IeperHeuvellandKoksijde
Bedrag€ 316.003,89€ 227.968,2€ 148.851,86
Goedgekeurde bedragen per project in West-Vlaanderen

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene eert en beloont zwerfvuilvrijwilligers tijdens feestelijke ontvangst

De gemeente Wingene heeft afgelopen zaterdag haar zwerfvuilvrijwilligers, ook bekend als “Mooimakers”, in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun waardevolle inzet. De maand april stond in het teken van het uitdagen van gezinnen, leerlingen, verenigingen en straatcomités om één van de 200 zones in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. “Maar liefst 150 deelnemers hebben deze uitdaging aangenomen en zo 60% van het gemeentelijk grondgebied van zwerfvuil ontdaan. We zijn al onze zwerfvuilvrijwilligers ontzettend dankbaar en kunnen ons respect niet genoeg uitdrukken”, vertelt schepen van milieu Brecht Warnez.

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.