Groepsaankoop milieuvriendelijke vogelafweer

Wie een vogelschrikkanon inzet, is in toepassing van de algemene politieverordening voor de Politiezone Regio Tielt gebonden aan strikte regels. De reglementering zoekt een evenwicht tussen het zo efficiënt mogelijk voorkomen van wild- en vogelschade enerzijds, en de leefbaarheid van de buurt anderzijds. “Waar een kanon geplaatst is, moeten onder meer gelijktijdig geluidsarme en milieuvriendelijke afschrikmethoden worden toegepast. Om deze vogelafweermiddelen aan een interessante prijs te kunnen aanbieden aan onze land- en tuinbouwers organiseert de gemeente nog tot 28 februari 2023 een groepsaankoop”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez.

Gebruik vogelschrikkanon gereglementeerd

Door de luide knal die zij op geregelde tijdstippen produceren worden de ‘ongewenste’ bezoekers (tijdelijk) van het veld verjaagd. Door de gewenning vermindert echter de effectiviteit. Die kanonnen, die van ‘s morgens tot ‘s avonds laat ingezet worden, kunnen evenwel hinderlijk zijn voor omwonenden en niet-schadelijke fauna.

Brecht Warnez, schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid vult aan: “ Het gebruik van de vogelschrikkanonnen en/of andere geluidsproducerende toestellen is vastgelegd in het algemeen politiereglement en verboden tussen 22 en 6 uur. Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. Op het perceel moeten gelijktijdig geluidsarme en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden worden toegepast”.

Afwisseling geeft beste resultaat

In het kader van het Leader project ‘Geïntegreerd Faunaplan’ ging Stadlandschap West-Vlaamse hart op zoek naar een beter evenwicht tussen de verschillende soorten op het platteland. Het opzet was onder meer om landbouwers te ondersteunen bij het beperken van schade aan landbouwgewassen door de inzet van milieuvriendelijke afschrikmethoden. “Uit praktijkervaringen blijkt dat verschillende producten best afgewisseld en gecombineerd worden voor het meest effectieve resultaat. Om de milieuvriendelijke vogelafschrikmiddelen aan een interessante prijs te kunnen aanbieden aan de land- en tuinbouwers organiseert de gemeente een groepsaankoop”, aldus schepen van Landbouw Hedwig Kerckhove.

Aanbod negen verschillende afweersystemen

Nog tot 28 februari kunnen land- en tuinbouwers deelnemen aan de groepsaankoop. Er is keuze uit 9 verschillende milieuvriendelijke afweersystemen. Bestellen kan via www.wingene.be/groepsaankoop-alternatieve-vogelafweersystemen.

De groepsaankoop is uitsluitend bedoeld voor land- en tuinbouwers met een bedrijfszetel of perceelsgebruik in Wingene.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Jong CD&V vraagt steun voor verenigingen bij ontlenen herbruikbare bekers

In februari bevroeg JONGCD&V Wingene-Zwevezele de sport- en socio-culturele verenigingen van de gemeente rond hun gebruik van herbruikbare bekers. “Een op de vier aangeschreven verenigingen vulde onze digitale enquête in,” zegt jongerenvoorzitter Ruben Verkest. “Verenigingen zijn vragende partij voor een financiële tussenkomst van de gemeente bij het ontlenen én een lokaal afhaalpunt.”

Milieu

Gemeente biedt eigen gekweekt bloemenzaad aan voor particuliere tuinen

Tot 15 april kunnen geïnteresseerde inwoners bloemenzaad bestellen voor de eigen tuin. Het bloemenzaad werd afgelopen jaar geoogst op het gemeentelijk bloemenzaadwinningsperceel “Bieland”, dat zich vlak naast het kerkhof in Zwevezele bevindt. “Met dit initiatief willen we inwoners aansporen om een perkje met wilde bloemen in hun tuin te voorzien. De bloemen leveren voedsel voor vlinders en bijen. Bijen zijn van onschatbare waarde en zorgen voor bestuiving en vruchtzetting van drie vierde van alle voedingsgewassen”, aldus schepen Hedwig Kerckhove en schepen Brecht Warnez.