Groepsaankoop milieuvriendelijke vogelafweer

Wie een vogelschrikkanon inzet, is in toepassing van de algemene politieverordening voor de Politiezone Regio Tielt gebonden aan strikte regels. De reglementering zoekt een evenwicht tussen het zo efficiënt mogelijk voorkomen van wild- en vogelschade enerzijds, en de leefbaarheid van de buurt anderzijds. “Waar een kanon geplaatst is, moeten onder meer gelijktijdig geluidsarme en milieuvriendelijke afschrikmethoden worden toegepast. Om deze vogelafweermiddelen aan een interessante prijs te kunnen aanbieden aan onze land- en tuinbouwers organiseert de gemeente nog tot 28 februari 2023 een groepsaankoop”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez.

Gebruik vogelschrikkanon gereglementeerd

Door de luide knal die zij op geregelde tijdstippen produceren worden de ‘ongewenste’ bezoekers (tijdelijk) van het veld verjaagd. Door de gewenning vermindert echter de effectiviteit. Die kanonnen, die van ‘s morgens tot ‘s avonds laat ingezet worden, kunnen evenwel hinderlijk zijn voor omwonenden en niet-schadelijke fauna.

Brecht Warnez, schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid vult aan: “ Het gebruik van de vogelschrikkanonnen en/of andere geluidsproducerende toestellen is vastgelegd in het algemeen politiereglement en verboden tussen 22 en 6 uur. Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. Op het perceel moeten gelijktijdig geluidsarme en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden worden toegepast”.

Afwisseling geeft beste resultaat

In het kader van het Leader project ‘Geïntegreerd Faunaplan’ ging Stadlandschap West-Vlaamse hart op zoek naar een beter evenwicht tussen de verschillende soorten op het platteland. Het opzet was onder meer om landbouwers te ondersteunen bij het beperken van schade aan landbouwgewassen door de inzet van milieuvriendelijke afschrikmethoden. “Uit praktijkervaringen blijkt dat verschillende producten best afgewisseld en gecombineerd worden voor het meest effectieve resultaat. Om de milieuvriendelijke vogelafschrikmiddelen aan een interessante prijs te kunnen aanbieden aan de land- en tuinbouwers organiseert de gemeente een groepsaankoop”, aldus schepen van Landbouw Hedwig Kerckhove.

Aanbod negen verschillende afweersystemen

Nog tot 28 februari kunnen land- en tuinbouwers deelnemen aan de groepsaankoop. Er is keuze uit 9 verschillende milieuvriendelijke afweersystemen. Bestellen kan via www.wingene.be/groepsaankoop-alternatieve-vogelafweersystemen.

De groepsaankoop is uitsluitend bedoeld voor land- en tuinbouwers met een bedrijfszetel of perceelsgebruik in Wingene.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Al 800 extra bomen dit jaar in Wingene

De gemeente Wingene wil tegen 2030 1 extra boom per inwoner realiseren en dat buiten bosgebieden. Op die manier kan de dorpskern vergroend worden.

Wingene

Gemeente Wingene maakt inwoners wegwijs in digitale wereld

‘Spreek jij al digitaal?’ Dat is de vraag die de gemeente Wingene aan haar inwoners stelt. “We willen als gemeente de digitale vaardigheden van onze burgers versterken”, zeggen schepenen Tom Braet en Brecht Warnez. “Zo kan elke inwoner die dat wil, deelnemen aan de digitale maatschappij.” In het najaar kunnen inwoners bij de gemeente onder andere terecht voor gratis digihulp en digilessen.

Wingene

Nieuwe digiborden verhelderen straatcommunicatie

In augustus onthulde de gemeente Wingene met trots de splinternieuwe digiborden bij het gemeentehuis in Wingene en op de Markt in Zwevezele. Op de digiborden verschijnen activiteiten, evenementen, campagnes en acties die in de gemeente plaatsvinden en georganiseerd worden door de gemeente of door verenigingen.
“Op die manier ondersteunen we onze verenigingen op een effectieve en goedkope manier. Elke erkende Wingense vereniging kan via de digiborden gratis hun evenement communiceren met duizenden voorbijgangers. Of het nu gaat om culturele evenementen, sportactiviteiten of andere bijeenkomsten, de digiborden zijn beschikbaar om de initiatieven die voor het brede publiek georganiseerd worden onder de aandacht te brengen”, vertelt schepen van Communicatie Brecht Warnez.