Groepsaankoop milieuvriendelijke vogelafweer

Wie een vogelschrikkanon inzet, is in toepassing van de algemene politieverordening voor de Politiezone Regio Tielt gebonden aan strikte regels. De reglementering zoekt een evenwicht tussen het zo efficiënt mogelijk voorkomen van wild- en vogelschade enerzijds, en de leefbaarheid van de buurt anderzijds. “Waar een kanon geplaatst is, moeten onder meer gelijktijdig geluidsarme en milieuvriendelijke afschrikmethoden worden toegepast. Om deze vogelafweermiddelen aan een interessante prijs te kunnen aanbieden aan onze land- en tuinbouwers organiseert de gemeente nog tot 28 februari 2023 een groepsaankoop”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez.

Gebruik vogelschrikkanon gereglementeerd

Door de luide knal die zij op geregelde tijdstippen produceren worden de ‘ongewenste’ bezoekers (tijdelijk) van het veld verjaagd. Door de gewenning vermindert echter de effectiviteit. Die kanonnen, die van ‘s morgens tot ‘s avonds laat ingezet worden, kunnen evenwel hinderlijk zijn voor omwonenden en niet-schadelijke fauna.

Brecht Warnez, schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid vult aan: “ Het gebruik van de vogelschrikkanonnen en/of andere geluidsproducerende toestellen is vastgelegd in het algemeen politiereglement en verboden tussen 22 en 6 uur. Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. Op het perceel moeten gelijktijdig geluidsarme en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden worden toegepast”.

Afwisseling geeft beste resultaat

In het kader van het Leader project ‘Geïntegreerd Faunaplan’ ging Stadlandschap West-Vlaamse hart op zoek naar een beter evenwicht tussen de verschillende soorten op het platteland. Het opzet was onder meer om landbouwers te ondersteunen bij het beperken van schade aan landbouwgewassen door de inzet van milieuvriendelijke afschrikmethoden. “Uit praktijkervaringen blijkt dat verschillende producten best afgewisseld en gecombineerd worden voor het meest effectieve resultaat. Om de milieuvriendelijke vogelafschrikmiddelen aan een interessante prijs te kunnen aanbieden aan de land- en tuinbouwers organiseert de gemeente een groepsaankoop”, aldus schepen van Landbouw Hedwig Kerckhove.

Aanbod negen verschillende afweersystemen

Nog tot 28 februari kunnen land- en tuinbouwers deelnemen aan de groepsaankoop. Er is keuze uit 9 verschillende milieuvriendelijke afweersystemen. Bestellen kan via www.wingene.be/groepsaankoop-alternatieve-vogelafweersystemen.

De groepsaankoop is uitsluitend bedoeld voor land- en tuinbouwers met een bedrijfszetel of perceelsgebruik in Wingene.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”