Gemeente Wingene vergroent verstandig

Het gemeentebestuur tekende op 25 oktober 2021 in op het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hierin staan de doelstelling om één boom per inwoner, 0,5 meter haag per inwoner en één extra groenperk per 1.000 inwoners te realiseren. Concreet gaat het dus om meer dan 15.000 bomen, 7,5 km haag en 10 groenperken. Dit allemaal tegen 20230. Raadslid Sandra Ketels, vroeg aan schepen Brecht Warnez naar de stand van zaken rond de vergroening in de eigen gemeente.

Het vergroenen is een belangrijke doelstelling om de gemeente leefbaar en aangenaam te houden. Het integreren van groene ruimtes in de gemeente heeft heel wat voordelen: van ecologische tot sociale en gezondheidsvoordelen. Openbaar groen verbetert de luchtkwaliteit, vermindert hittestress en bevordert de biodiversiteit. Bovendien dragen ze bij aan de aantrekkelijkheid van dorpskernen” geeft raadslid Sandra Ketels aan.

Schepen Brecht Warnez bevestigt de nood aan de extra maatregelen, met het oog op de leefomgeving, maar geeft eveneens aan dat de gemeente de doelstellingen stap voor stap realiseert, binnen haalbare concrete initiatieven.

Bomen

Om invulling te geven aan de LEKP-doelstelling van 1 extra boom/inwoner werkte de gemeente een stevig actieplan uit. “In de eerste plaats bekeken we waar we in openbare parken, grasterreinen en andere groenzones nog mogelijkheden hebben om extra bomen te plaatsen. Zo werden al extra bomen aangeplant aan het bufferbekken in de Ambachtstraat, het Zwevezeelse sportpark en de groene rand in Wildenburg. Dit jaar komen onder meer nog het bufferbekken in de Willemstraat en het sportpark in Wingene aan bod”, stelt Warnez.

Daarnaast ontwikkelde het bestuur een uitgebreid aanbod voor de burger: een gesubsidieerde groepsaankoop van 275 loofbomen, een aanbod van 300 gratis wilgenpoten voor tuin en weide en 120 geschenkbomen bij huwelijken, geboortes en voor nieuwe inwoners. Daarnaast werden via de landschapsbedrijfsplannen ook jaarlijks zo’n 50 tot 75 extra bomen geplant.

Met dit actieplan slagen we er in om het aantal gerealiseerde bomen tot maal 10 te krijgen, meer dan 1000 extra bomen” berekent Brecht Warnez. De schepen is er van overtuigd dat de doelstelling haalbaar is als dit tempo behouden wordt.

Er komen ook nog acties voor particulieren in samenwerking met Regionaal landschap West-Vlaamse hart (1 gratis tuinboom) en landbouwers (gratis schaduwbomen). Het gemeentebestuur werkt ook mee aan een kansenkaart voor bijkomende bomen, hagen en houtkanten in bermen in het buitengebied.

“Bijkomende bomen aanplanten is één zaak, we vinden het ook belangrijk dat er een draagvlak is bij de bewoners”, geeft de schepen tot slot mee. Zo werden de inwoners van bepaalde straten betrokken bij de vergroening van hun straat. Ze hadden inspraak bij zowel de boomlocaties als de boomsoort. “Een gesmaakte aanpak die voor herhaling vatbaar is op andere locaties.”

Hagen

Sedert 2021 is in onze gemeente ongeveer 3.700 m bijkomende aanplant van hagen of houtkanten gerealiseerd. Hiermee is ongeveer de helft van de LEKP-doelstelling tegen 2030 ingevuld”, stelt Warnez.

Ongeveer 900 m werd aangeplant op openbaar domein, 1.200 m werd aangelegd in uitvoering van landschapsbedrijfsplannen en 1.600 m werd gerealiseerd via onze gesubsidieerde groepsaankoop. Ook hier blijven we de bestaande acties verder zetten en kunnen we nog een versnelling hoger schakelen eens het West-Vlaamse hart klaar is met de kansenkaart voor het buitengebied.

Natuurgroenperken

Een extra natuurgroenperk wordt in het LEKP omschreven als een bijkomende groenoppervlakte (beplanting of bloemenweide) met een oppervlakte van minstens 10 m². De target binnen dit LEKP is vastgelegd op 1 extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners tegen 2030. “Enkel onze bloemenveldjes in beschouwing genomen, zit de gemeente nu al aan 13 bijkomende locaties sedert 2021”, sluit Schepen Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Wingene

Gemeente Wingene organiseert gratis digilessen en digihulp

De gratis digilessen en digihulp-sessies in de gemeente Wingene zijn een groot succes. “Honderden inwoners namen in het voorjaar enthousiast deel en gingen met nieuwe inzichten en kennis over uiteenlopende, digitale onderwerpen naar huis. Helaas was de vraag soms groter dan het aanbod, daarom voorzien we nog meer digilessen in het najaar”, zeggen schepenen Tom Braet en Brecht Warnez. “Zo kan elke inwoner die dat wil, zijn of haar digitale vaardigheden verbeteren.” Snel inschrijven is de boodschap!

Wingene

Wingene viert Vlaanderen Feest in Kasteelpark

Op zaterdag 6 juli viert Gemeente Wingene Vlaanderen Feest met een kinderfestival en avond vol muziekoptredens in het Kasteelpark in Zwevezele. “Voor de eerste keer vindt ons Vlaanderen Feest op een zaterdag plaats. Dit laat ons toe om nog meer dan vroeger in te zetten op kinderen en jonge gezinnen met een heus kinderfestival vanaf 16 uur,” vertelt schepen van Cultuur Brecht Warnez. “Zoals steeds is de toegang helemaal gratis!”

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.