Gemeente Wingene biedt gratis wilgenpoten aan voor tuin of weide

Gemeente Wingene biedt gratis wilgenpoten aan voor tuin of weide Knotwilgen verdwijnen steeds meer uit het landschap. Nochtans hebben ze een belangrijke rol voor natuur en landschap en krijgen ze stilaan weer een economische functie door de hoge energieprijzen. “In navolging van stadlandschap ’t West-Vlaamse hart organiseert de gemeente voor het eerst een gratis aanbod van wilgenpoten. Bestellen kan tot 10 november”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez.

Het hoeft geen betoog dat knotwilgen prachtig zijn om te zien. Rijen knotwilgen langs wegen, beken en percelen sieren het landschap als groene linten. Maar ook een eenzame oude knotboom kan een imposante indruk maken. Helaas dreigt de knotwilg steeds meer uit ons landschap te verdwijnen. Nochtans zijn er redenen genoeg om deze boom in ere te herstellen.

Natuurlijke drainage en schaduw voor vee

Knotbomen maken al eeuwenlang deel uit van het landschap. Ze werden aangeplant om de takken te gebruiken als brand- en geriefhout. De laatste decennia dreigen de knotbomen steeds meer te verdwijnen. Gelukkig is er de laatste jaren een kentering merkbaar. De hoge energieprijzen doet de interesse in brandhout merkbaar toenemen. Maar er zijn wel meer redenen om knotwilgen te planten.

“Knotwilgen slorpen veel water op en vormen een natuurlijke drainage voor drassige weiden. Hun kruinen zorgen voor schaduw voor het vee en de wortels houden beekkanten vast”, aldus Hedwig Kerckhove, schepen van Land- en Tuinbouw en Groenbeheer en – Onderhoud.

Een biotoop op zich

De natuurwaarde van knotbomen valt niet te onderschatten. Knotwilgen vormen, net als hagen en houtkanten, een belangrijke schakel in het groene netwerk in ons cultuurlandschap. Maar er is meer.

“In het voorjaar leveren de katjes van knotwilgen massaal veel nectar en stuifmeel voor onder meer overwinterende dagvlinders en bijen. Knotwilgen vormen ook een ideale nest- en schuilplaats voor vogels. Niets is trouwens zo eenvoudig als een knotwilg aanplanten. Het volstaat om een wilgenpoot in de grond te steken en deze zal spontaan wortelen en uitgroeien tot een boom”, zegt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez.

De aangeboden wilgenpoten zijn takken van bomen die door de gemeentelijke Dienst Interne Werken werden afgezaagd tijdens onderhoudswerken van openbaar groen. De wilgenpoten worden gratis bedeeld op 26 november aan de gemeentelijke loods in de Rozendalestraat. Opgepast, vooraf bestellen is verplicht en kan tot 10 november. Op www.wingene.be/gratis-wilgenpoten vind je meer info over de aangeboden wilgenpoten en de bestelprocedure.

Gerelateerd nieuws

Wingene

In Wingene passeert de Sint bij elk kind

Het Huis van het Kind van gemeente Wingene en de werkgroep dienstbaarheid van het Interparochiaal Team Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Cadeautjes en lekkers nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget. Voor kwetsbare gezinnen is dit, zeker in deze moeilijke tijden, niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.

Milieu

West-Vlaanderen investeert het meest in asbestverwijdering

“De Vlaamse subsidie versnelt asbestverwijdering uit onze leefomgeving”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde. “West-Vlaanderen maakte reeds gebruik van 1.042.043 euro, het meest van alle provincies.”

Wingene

Lancering Contactpunt 1750: Meer dan een nummer!

Een put in de weg melden? Een afspraak maken? Of een suggestie om de dienstverlening van de gemeente Wingene te verbeteren? Vanaf nu doe je dat via ‘1750’. Hét centrale Contactpunt van de gemeente dat zowel fysiek, telefonisch als digitaal bereikbaar is. “We merken dat het voor inwoners nog niet altijd even duidelijk is waar ze terecht kunnen met hun vragen of meldingen. We gaan dat nu eenvoudiger maken via het Contactpunt 1750 waar iedereen terecht kan”, vertelt schepen van Dienstverlening Brecht Warnez.