Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Bijna twintig jaar na Bart De Wever’s symbolische actie bij de Waalse scheepslift van Strépy, groeit de kritiek op de financiering van Antwerpen, de stad van de huidige burgemeester. Brecht Warnez wees al herhaaldelijk op het onevenwichtige gemeentefonds, waarbij Antwerpen dit bijna 900 miljoen euro ontvangt, wat neerkomt op 27% van de 3,3 miljard euro aan totale middelen, terwijl er slechts 8% van de Vlamingen woont.

Meer geld naar stad Antwerpen dan naar heel West-Vlaanderen

Uit recent onderzoek naar de Vlaamse subsidiestromen in 2022 blijkt dat de financiële verschillen tussen landelijk Vlaanderen en Antwerpen nog groter zijn dan eerder gedacht. Door de vele projectsubsidies en de ruimere structurele financieringen ontving Antwerpen per inwoner 2.078 euro aan subsidies, terwijl West-Vlaanderen gemiddeld 685 euro per inwoner ontving.

Onze provincie kreeg in totaal 828 miljoen euro terwijl de stad Antwerpen 1,1 miljard mocht ontvangen in de stadskas. Nochtans is West-Vlaanderen met 1,2 miljoen inwoners meer dan dubbel zo groot als Antwerpen met 530.630 inwoners.

Meeste centen via Somers, Crevits en Brouns

Logischerwijs is – net zoals in de rest van Vlaanderen – was toenmalig minister Bart Somers de hoofdsponsor van onze West-Vlaamse steden en gemeenten (170 miljoen euro). Bij de vakministers kwam met 45 miljoen euro het meeste geld van de enige West-Vlaamse minister Crevits naar onze provincie. De top 3 wordt afgesloten door minister Brouns met 30 miljoen euro.

Nieuw Gemeentefonds

Warnez pleit al langer voor een herziening van het huidige financieringsmodel voor steden en gemeenten. Hij stelt voor om de voorafnames, die de stad Antwerpen zonder enig objectief criterium bevoordelen, af te schaffen. Het Grondwettelijk Hof verklaarde in 2018 al dat het systeem van voorafnames ongrondwettelijk is.

Grootsteden moeten financieel ondersteund worden om specifieke problemen zoals criminaliteit en armoede aan te pakken. Maar de uitdagingen van kleinere steden en landelijke gemeenten met veel open ruimtes worden momenteel ernstig ondergefinancierd. Een financieringsmodel moet gebaseerd zijn op eerlijke criteria, niet op voorafnames”, aldus parlementslid Warnez.

Afbouw van projectfinanciering

Van de vijf miljard euro aan financiële middelen die jaarlijks vanuit Vlaanderen naar steden en gemeenten gaan, wordt 987 miljoen via projecten toegekend. Voor cd&v is dit bedrag te hoog, en zij pleiten voor meer structurele financiering.  

Dit is een vicieuze cirkel”, stelt Brecht Warnez. “Door meer basismiddelen heeft een stad als Antwerpen meer personeel, wat hen in staat stelt om meer projectaanvragen in te dienen, wat resulteert in nog meer centen.”

Het parlementslid stelt voor om de projectfinanciering af te bouwen en deze middelen in te zetten voor een nieuw gemeentefonds. Hierdoor zou Antwerpen niet aan basisfinanciering verliezen, terwijl de basisfinanciering in de rest van Vlaanderen verhoogd kan worden. “Daarenboven hebben de lokale besturen nu al genoeg paperassen. Als we de vele projectaanvragen reduceren dan kunnen onze ambtenaren bezig zijn met de zorgen van de mensen in plaats van administratieve overlast”, sluit Warnez af.

GebiedSubsidies per inwoner
Antwerpen (stad)2.078 €
Antwerpen (provincie, incl. Antwerpen) 982 €
Limburg 648 €
Oost-Vlaanderen 816 €
Vlaams-Brabant 510 €
West-Vlaanderen 685 €
Vlaanderen (incl. Antwerpen)763 €
Vlaanderen (excl. Antwerpen)650 €

Lees hier het artikel in de Tijd.
Bekijk hier het bericht van Focus-WTV.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).