Energiescans in 8 West-Vlaamse onderwijsinstellingen

Via het relanceplan wil de Vlaamse regering, na de coronacrisis, de economie een boost geven. Een van de pijlers is ‘klimaat, duurzaamheid en innovatie’, waarbinnen het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) 20 miljoen euro aan steun voorziet. “Acht West-Vlaamse onderwijsinstellingen krijgen Vlaamse steun om energiescans te nemen. Zo weten scholen hoe ze snel en efficiënt energiebesparende en -opwekkende maatregelen kunnen nemen. Dat is ongelooflijk belangrijk nu de energiefacturen van onze scholen oplopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Demir (N-VA). Nu het geld voor extra energiescans op is, vraagt het parlementslid aan de minister om extra te investeren.

Uit verschillende sectoren – Centrale Vlaamse overheid, Onderwijs, Zorg en gezondheid en Cultuur, jeugd en media – konden studieprojecten worden ingediend met het oog op het verkrijgen van deze subsidies.

Verschillende maatregelen

De steun is bedoeld om instellingen te activeren op het vlak van klimaat, duurzaamheid en innovatie. Middelen kunnen alleen maar verkregen worden voor gebouwschilmaatregelen, het plaatsen van technische installaties en het genereren van groene warmte. Voor wie niet weet welke maatregel het meest energiebesparend is, zijn er ook steunmiddelen voor energiescans en -audits.

Door dit aanbod komt de steun terecht bij een grotere doelgroep. Via de begeleiding ondersteunen we instellingen om de juiste keuzes te maken”, stelt Brecht Warnez.

Om zoveel mogelijk entiteiten de kans te geven steun te ontvangen, wordt gewerkt met een maximumbedrag van 1 miljoen euro per entiteit per begrotingsjaar.

Energiescans in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er 8 onderwijsinstellingen aan wie een steunbedrag is toegewezen. “Alle West-Vlaamse onderwijsprojecten krijgen subsidies voor een energiescan. Zo kan nagegaan worden welke duurzame maatregelen mogelijk zijn”, verduidelijkt Warnez.

Het gaat over De Vrije Basisscholen van Lombardsijde, Leffinge, Slijpe, Westende en Middelkerke die allen tot Scholengemeenschap De Zeemeeuw behoren en de Vrije Basscholen van Leisele en Alveringem van Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Westhoek. De Provincie West-Vlaanderen, tenslotte, krijgt steun voor een studie van het serrecomplex van het PTI in Kortrijk.

Onze provincie blijkt de koploper te zijn.

Van alle Vlaamse instellingen aan wie middelen werden toegekend, komt 38% uit West-Vlaanderen. Verschillende schoolbesturen in onze provincie dienden sterke projecten in. Zo zetten ze stappen vooruit voor het klimaat en voor betaalbaardere facturen”, zegt Warnez.

Meer energiescans en middelen nodig

Wegens het succes, voornamelijk vanuit het onderwijs, en de vele aanvragen, kan het VEB geen extra steunmiddelen meer uitdelen in het kader van dit relanceplan. “Dat is jammer. Het succes toont net aan dat deze energiescans interessant zijn en hier dus extra moet in geïnvesteerd worden. Meer dan ooit hebben onze scholen ondersteuning nodig om hun energiefactuur te drukken. We mogen onze kinderen niet in de kou laten”, vindt Warnez. Het parlementslid vraagt daarom aan minister Zuhal Demir om opnieuw middelen voor de scholen te voorzien om energiescans te doen.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Renovatie stookplaats sporthal Wingene is afgerond

Het gemeentebestuur van Wingene investeerde in een nieuwe stookplaats met warmtepomp in de sporthal van Wingene en krijgt hiervoor een subsidie uit het provinciale klimaatfonds van 50.000 euro. De renovatie werd recent afgerond.