Energiescans in 8 West-Vlaamse onderwijsinstellingen

Via het relanceplan wil de Vlaamse regering, na de coronacrisis, de economie een boost geven. Een van de pijlers is ‘klimaat, duurzaamheid en innovatie’, waarbinnen het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) 20 miljoen euro aan steun voorziet. “Acht West-Vlaamse onderwijsinstellingen krijgen Vlaamse steun om energiescans te nemen. Zo weten scholen hoe ze snel en efficiënt energiebesparende en -opwekkende maatregelen kunnen nemen. Dat is ongelooflijk belangrijk nu de energiefacturen van onze scholen oplopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Demir (N-VA). Nu het geld voor extra energiescans op is, vraagt het parlementslid aan de minister om extra te investeren.

Uit verschillende sectoren – Centrale Vlaamse overheid, Onderwijs, Zorg en gezondheid en Cultuur, jeugd en media – konden studieprojecten worden ingediend met het oog op het verkrijgen van deze subsidies.

Verschillende maatregelen

De steun is bedoeld om instellingen te activeren op het vlak van klimaat, duurzaamheid en innovatie. Middelen kunnen alleen maar verkregen worden voor gebouwschilmaatregelen, het plaatsen van technische installaties en het genereren van groene warmte. Voor wie niet weet welke maatregel het meest energiebesparend is, zijn er ook steunmiddelen voor energiescans en -audits.

Door dit aanbod komt de steun terecht bij een grotere doelgroep. Via de begeleiding ondersteunen we instellingen om de juiste keuzes te maken”, stelt Brecht Warnez.

Om zoveel mogelijk entiteiten de kans te geven steun te ontvangen, wordt gewerkt met een maximumbedrag van 1 miljoen euro per entiteit per begrotingsjaar.

Energiescans in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er 8 onderwijsinstellingen aan wie een steunbedrag is toegewezen. “Alle West-Vlaamse onderwijsprojecten krijgen subsidies voor een energiescan. Zo kan nagegaan worden welke duurzame maatregelen mogelijk zijn”, verduidelijkt Warnez.

Het gaat over De Vrije Basisscholen van Lombardsijde, Leffinge, Slijpe, Westende en Middelkerke die allen tot Scholengemeenschap De Zeemeeuw behoren en de Vrije Basscholen van Leisele en Alveringem van Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Westhoek. De Provincie West-Vlaanderen, tenslotte, krijgt steun voor een studie van het serrecomplex van het PTI in Kortrijk.

Onze provincie blijkt de koploper te zijn.

Van alle Vlaamse instellingen aan wie middelen werden toegekend, komt 38% uit West-Vlaanderen. Verschillende schoolbesturen in onze provincie dienden sterke projecten in. Zo zetten ze stappen vooruit voor het klimaat en voor betaalbaardere facturen”, zegt Warnez.

Meer energiescans en middelen nodig

Wegens het succes, voornamelijk vanuit het onderwijs, en de vele aanvragen, kan het VEB geen extra steunmiddelen meer uitdelen in het kader van dit relanceplan. “Dat is jammer. Het succes toont net aan dat deze energiescans interessant zijn en hier dus extra moet in geïnvesteerd worden. Meer dan ooit hebben onze scholen ondersteuning nodig om hun energiefactuur te drukken. We mogen onze kinderen niet in de kou laten”, vindt Warnez. Het parlementslid vraagt daarom aan minister Zuhal Demir om opnieuw middelen voor de scholen te voorzien om energiescans te doen.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene eert en beloont zwerfvuilvrijwilligers tijdens feestelijke ontvangst

De gemeente Wingene heeft afgelopen zaterdag haar zwerfvuilvrijwilligers, ook bekend als “Mooimakers”, in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun waardevolle inzet. De maand april stond in het teken van het uitdagen van gezinnen, leerlingen, verenigingen en straatcomités om één van de 200 zones in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. “Maar liefst 150 deelnemers hebben deze uitdaging aangenomen en zo 60% van het gemeentelijk grondgebied van zwerfvuil ontdaan. We zijn al onze zwerfvuilvrijwilligers ontzettend dankbaar en kunnen ons respect niet genoeg uitdrukken”, vertelt schepen van milieu Brecht Warnez.

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.