Eerste gesubsidieerde groepsaankoop voor tuinbomen

Tot 31 oktober kan ieder Wingens gezin 7 tuinbomen bestellen voor slechts 10 euro per stuk, boomband en boompaal inbegrepen. In het aanbod zitten zowel loofbomen als fruitbomen, met een gemiddelde waarde van 35 euro. “Bomen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Ze maken ook onze gemeente groener en leefbaarder”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez. “Iedere tuin, klein of groot, kan een verschil maken. Daarom organiseren we een eerste gemeentelijke groepsaankoop van tuinbomen. We zien hier ook een win-win voor boer en natuur: een mooier landschap en meer comfort voor de dieren.”

Voor fauna en flora zijn bomen van levensbelang. Door bomen te planten geven we insecten nest- en schuilplaatsen. Zij zorgen er op hun beurt voor dat plaaginsecten worden bestreden. Bomen leveren voedsel in de vorm van bessen voor vogels, bloemen met nectar voor bijen en bladeren voor de rupsen van vlinders. Door schaduwvorming en verdamping zorgen bomen ook voor verkoeling in de omgeving tijdens hete zomers. Bomen halen ook CO2 uit de atmosfeer. De koolstof (C) nemen ze op en de zuurstof (O2) pompen ze in de lucht.

Meer bomen en groen in de dorpskern

“Iedereen kent het belang en de belevingswaarde van openbaar groen en bomen in het bijzonder”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Groenbeheer en – onderhoud. “Samen met de experten van onze Dienst Interne Werken streven we verder naar een kwaliteitsvolle uitbouw van het groenareaal.” Zo werd de Hofakkerlaan begin dit jaar heringericht tot een groene laan met 22 nieuwe bomen en plantvakken en planten we dit najaar 86 bijkomende bomen aan het bufferbekken in de Hoogweg. Maar eigenlijk kan ook in de meeste tuinen een boom geplant worden, mits de boomsoort uiteraard afgestemd is op de beschikbare oppervlakte. Hou er wel rekening mee dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens moeten geplant worden.

Aanbod van loofbomen en fruitbomen

Voor de groepsaankoop kan gekozen worden uit zomereik, zoete kers, zwarte els, lijsterbes, okkernoot, haagbeuk en gele kornoelje. Daarnaast zijn ook appel- en -perenbomen, pruimelaars, krieken- en kersenbomen beschikbaar.

Schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez vult aan: “De aangeboden bomen, inclusief boomband en boompaal, hebben een gemiddelde waarde van ongeveer 35 euro. Wij bieden de bomen, inclusief boomband en boompaal aan 10 euro per stuk aan.”

De groepsaankoop is een actie die voorzien was in het gemeentelijk milieu- en klimaatreglement. Per adres kunnen maximaal 7 bomen besteld worden tot 31 oktober 2022. De bomen worden bedeeld op 26 november 2022 (Dag van de Natuur) aan de gemeentelijke loods in de Rozendalestraat.

Op www.wingene.be/groepsaankoop-bomen vind je uitgebreide info over de aangeboden bomen en de bestelprocedure.

Gerelateerd nieuws

Wingene

In Wingene passeert de Sint bij elk kind

Het Huis van het Kind van gemeente Wingene en de werkgroep dienstbaarheid van het Interparochiaal Team Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Cadeautjes en lekkers nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget. Voor kwetsbare gezinnen is dit, zeker in deze moeilijke tijden, niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.

Milieu

West-Vlaanderen investeert het meest in asbestverwijdering

“De Vlaamse subsidie versnelt asbestverwijdering uit onze leefomgeving”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde. “West-Vlaanderen maakte reeds gebruik van 1.042.043 euro, het meest van alle provincies.”

Wingene

Lancering Contactpunt 1750: Meer dan een nummer!

Een put in de weg melden? Een afspraak maken? Of een suggestie om de dienstverlening van de gemeente Wingene te verbeteren? Vanaf nu doe je dat via ‘1750’. Hét centrale Contactpunt van de gemeente dat zowel fysiek, telefonisch als digitaal bereikbaar is. “We merken dat het voor inwoners nog niet altijd even duidelijk is waar ze terecht kunnen met hun vragen of meldingen. We gaan dat nu eenvoudiger maken via het Contactpunt 1750 waar iedereen terecht kan”, vertelt schepen van Dienstverlening Brecht Warnez.