Eerste gesubsidieerde groepsaankoop voor tuinbomen

Tot 31 oktober kan ieder Wingens gezin 7 tuinbomen bestellen voor slechts 10 euro per stuk, boomband en boompaal inbegrepen. In het aanbod zitten zowel loofbomen als fruitbomen, met een gemiddelde waarde van 35 euro. “Bomen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Ze maken ook onze gemeente groener en leefbaarder”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez. “Iedere tuin, klein of groot, kan een verschil maken. Daarom organiseren we een eerste gemeentelijke groepsaankoop van tuinbomen. We zien hier ook een win-win voor boer en natuur: een mooier landschap en meer comfort voor de dieren.”

Voor fauna en flora zijn bomen van levensbelang. Door bomen te planten geven we insecten nest- en schuilplaatsen. Zij zorgen er op hun beurt voor dat plaaginsecten worden bestreden. Bomen leveren voedsel in de vorm van bessen voor vogels, bloemen met nectar voor bijen en bladeren voor de rupsen van vlinders. Door schaduwvorming en verdamping zorgen bomen ook voor verkoeling in de omgeving tijdens hete zomers. Bomen halen ook CO2 uit de atmosfeer. De koolstof (C) nemen ze op en de zuurstof (O2) pompen ze in de lucht.

Meer bomen en groen in de dorpskern

“Iedereen kent het belang en de belevingswaarde van openbaar groen en bomen in het bijzonder”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Groenbeheer en – onderhoud. “Samen met de experten van onze Dienst Interne Werken streven we verder naar een kwaliteitsvolle uitbouw van het groenareaal.” Zo werd de Hofakkerlaan begin dit jaar heringericht tot een groene laan met 22 nieuwe bomen en plantvakken en planten we dit najaar 86 bijkomende bomen aan het bufferbekken in de Hoogweg. Maar eigenlijk kan ook in de meeste tuinen een boom geplant worden, mits de boomsoort uiteraard afgestemd is op de beschikbare oppervlakte. Hou er wel rekening mee dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens moeten geplant worden.

Aanbod van loofbomen en fruitbomen

Voor de groepsaankoop kan gekozen worden uit zomereik, zoete kers, zwarte els, lijsterbes, okkernoot, haagbeuk en gele kornoelje. Daarnaast zijn ook appel- en -perenbomen, pruimelaars, krieken- en kersenbomen beschikbaar.

Schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez vult aan: “De aangeboden bomen, inclusief boomband en boompaal, hebben een gemiddelde waarde van ongeveer 35 euro. Wij bieden de bomen, inclusief boomband en boompaal aan 10 euro per stuk aan.”

De groepsaankoop is een actie die voorzien was in het gemeentelijk milieu- en klimaatreglement. Per adres kunnen maximaal 7 bomen besteld worden tot 31 oktober 2022. De bomen worden bedeeld op 26 november 2022 (Dag van de Natuur) aan de gemeentelijke loods in de Rozendalestraat.

Op www.wingene.be/groepsaankoop-bomen vind je uitgebreide info over de aangeboden bomen en de bestelprocedure.

Gerelateerd nieuws

Wingene

Wingene automatiseert uitbetaling geboortepremie

Wingene biedt haar kersverse ouders al geruime tijd een geboortepremie aan. Tot voor kort kregen ouders een brief in de bus waarmee ze hun premie konden aanvragen. Voor geboortes vanaf oktober 2023 is die aanvraag niet langer nodig. Ouders ontvangen hun geboortepremie automatisch en hoeven zich geen zorgen meer te maken over administratieve formaliteiten. Zij krijgen nu een wenskaartje met een leuke boodschap in de bus en kunnen zich volledig richten op het koesteren van hun pasgeboren baby.

Cultuur

Vlaanderen blijft investeren in funerair erfgoed

De werken aan de natuurbegraafplaats op de grens Ruiselede-Wingene zullen begin volgend jaar ook aanvangen. Dit project, onderdeel van een bredere inspanning om funeraire sites in West-Vlaanderen te beschermen, waaronder 179 structuren en 151 militaire begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, omvat een investering van ongeveer 280.000 euro. “Het behoud van funerair erfgoed is essentieel, niet alleen als erfenis van onze geschiedenis, maar ook als teken van respect voor hen die ons zijn voorgegaan”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Wingene

Studieopdracht Keizerspark kan opnieuw van start gaan

De nieuwe studieopdracht voor het Keizerspark, met aangepaste eisen, werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november. Eind 2022 werd beslist om het vorige ontwerp niet te gunnen omwille van de fors gestegen bouwkosten. Na een grondige herwerking van het eisenpakket en programma, kunnen de architecten nu terug aan de slag.