Eerste gesubsidieerde groepsaankoop voor tuinbomen

Tot 31 oktober kan ieder Wingens gezin 7 tuinbomen bestellen voor slechts 10 euro per stuk, boomband en boompaal inbegrepen. In het aanbod zitten zowel loofbomen als fruitbomen, met een gemiddelde waarde van 35 euro. “Bomen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Ze maken ook onze gemeente groener en leefbaarder”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez. “Iedere tuin, klein of groot, kan een verschil maken. Daarom organiseren we een eerste gemeentelijke groepsaankoop van tuinbomen. We zien hier ook een win-win voor boer en natuur: een mooier landschap en meer comfort voor de dieren.”

Voor fauna en flora zijn bomen van levensbelang. Door bomen te planten geven we insecten nest- en schuilplaatsen. Zij zorgen er op hun beurt voor dat plaaginsecten worden bestreden. Bomen leveren voedsel in de vorm van bessen voor vogels, bloemen met nectar voor bijen en bladeren voor de rupsen van vlinders. Door schaduwvorming en verdamping zorgen bomen ook voor verkoeling in de omgeving tijdens hete zomers. Bomen halen ook CO2 uit de atmosfeer. De koolstof (C) nemen ze op en de zuurstof (O2) pompen ze in de lucht.

Meer bomen en groen in de dorpskern

“Iedereen kent het belang en de belevingswaarde van openbaar groen en bomen in het bijzonder”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Groenbeheer en – onderhoud. “Samen met de experten van onze Dienst Interne Werken streven we verder naar een kwaliteitsvolle uitbouw van het groenareaal.” Zo werd de Hofakkerlaan begin dit jaar heringericht tot een groene laan met 22 nieuwe bomen en plantvakken en planten we dit najaar 86 bijkomende bomen aan het bufferbekken in de Hoogweg. Maar eigenlijk kan ook in de meeste tuinen een boom geplant worden, mits de boomsoort uiteraard afgestemd is op de beschikbare oppervlakte. Hou er wel rekening mee dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens moeten geplant worden.

Aanbod van loofbomen en fruitbomen

Voor de groepsaankoop kan gekozen worden uit zomereik, zoete kers, zwarte els, lijsterbes, okkernoot, haagbeuk en gele kornoelje. Daarnaast zijn ook appel- en -perenbomen, pruimelaars, krieken- en kersenbomen beschikbaar.

Schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez vult aan: “De aangeboden bomen, inclusief boomband en boompaal, hebben een gemiddelde waarde van ongeveer 35 euro. Wij bieden de bomen, inclusief boomband en boompaal aan 10 euro per stuk aan.”

De groepsaankoop is een actie die voorzien was in het gemeentelijk milieu- en klimaatreglement. Per adres kunnen maximaal 7 bomen besteld worden tot 31 oktober 2022. De bomen worden bedeeld op 26 november 2022 (Dag van de Natuur) aan de gemeentelijke loods in de Rozendalestraat.

Op www.wingene.be/groepsaankoop-bomen vind je uitgebreide info over de aangeboden bomen en de bestelprocedure.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”