Eerste gesubsidieerde groepsaankoop voor tuinbomen

Tot 31 oktober kan ieder Wingens gezin 7 tuinbomen bestellen voor slechts 10 euro per stuk, boomband en boompaal inbegrepen. In het aanbod zitten zowel loofbomen als fruitbomen, met een gemiddelde waarde van 35 euro. “Bomen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Ze maken ook onze gemeente groener en leefbaarder”, zeggen schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez. “Iedere tuin, klein of groot, kan een verschil maken. Daarom organiseren we een eerste gemeentelijke groepsaankoop van tuinbomen. We zien hier ook een win-win voor boer en natuur: een mooier landschap en meer comfort voor de dieren.”

Voor fauna en flora zijn bomen van levensbelang. Door bomen te planten geven we insecten nest- en schuilplaatsen. Zij zorgen er op hun beurt voor dat plaaginsecten worden bestreden. Bomen leveren voedsel in de vorm van bessen voor vogels, bloemen met nectar voor bijen en bladeren voor de rupsen van vlinders. Door schaduwvorming en verdamping zorgen bomen ook voor verkoeling in de omgeving tijdens hete zomers. Bomen halen ook CO2 uit de atmosfeer. De koolstof (C) nemen ze op en de zuurstof (O2) pompen ze in de lucht.

Meer bomen en groen in de dorpskern

“Iedereen kent het belang en de belevingswaarde van openbaar groen en bomen in het bijzonder”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Groenbeheer en – onderhoud. “Samen met de experten van onze Dienst Interne Werken streven we verder naar een kwaliteitsvolle uitbouw van het groenareaal.” Zo werd de Hofakkerlaan begin dit jaar heringericht tot een groene laan met 22 nieuwe bomen en plantvakken en planten we dit najaar 86 bijkomende bomen aan het bufferbekken in de Hoogweg. Maar eigenlijk kan ook in de meeste tuinen een boom geplant worden, mits de boomsoort uiteraard afgestemd is op de beschikbare oppervlakte. Hou er wel rekening mee dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens moeten geplant worden.

Aanbod van loofbomen en fruitbomen

Voor de groepsaankoop kan gekozen worden uit zomereik, zoete kers, zwarte els, lijsterbes, okkernoot, haagbeuk en gele kornoelje. Daarnaast zijn ook appel- en -perenbomen, pruimelaars, krieken- en kersenbomen beschikbaar.

Schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez vult aan: “De aangeboden bomen, inclusief boomband en boompaal, hebben een gemiddelde waarde van ongeveer 35 euro. Wij bieden de bomen, inclusief boomband en boompaal aan 10 euro per stuk aan.”

De groepsaankoop is een actie die voorzien was in het gemeentelijk milieu- en klimaatreglement. Per adres kunnen maximaal 7 bomen besteld worden tot 31 oktober 2022. De bomen worden bedeeld op 26 november 2022 (Dag van de Natuur) aan de gemeentelijke loods in de Rozendalestraat.

Op www.wingene.be/groepsaankoop-bomen vind je uitgebreide info over de aangeboden bomen en de bestelprocedure.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Jong CD&V vraagt steun voor verenigingen bij ontlenen herbruikbare bekers

In februari bevroeg JONGCD&V Wingene-Zwevezele de sport- en socio-culturele verenigingen van de gemeente rond hun gebruik van herbruikbare bekers. “Een op de vier aangeschreven verenigingen vulde onze digitale enquête in,” zegt jongerenvoorzitter Ruben Verkest. “Verenigingen zijn vragende partij voor een financiële tussenkomst van de gemeente bij het ontlenen én een lokaal afhaalpunt.”

Milieu

cd&v West-Vlaanderen wil in elke gemeente een energieloket

Op dinsdag 21 maart kwamen ruim 130 mensen samen op een Oranje trefpunt rond energie. Cd&v West-Vlaanderen wil mensen op deze manier beter informeren om stappen te zetten naar een betaalbare energiefactuur. “Mensen moeten we helpen en ondersteunen om hun energiefactuur naar beneden te halen. Energie besparen kan via grote renovaties maar ook door kleine maatregelen en tips. In elk gemeentehuis moet daarom een energieloket ingericht worden waar de West-Vlaming dichtbij huis terecht kan. Bovendien moet ook elke woning of bedrijfsgebouw een dak- en gevelscan krijgen, zodat elke bewoner snel inzicht heeft in de warmteverliezen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Gemeente biedt eigen gekweekt bloemenzaad aan voor particuliere tuinen

Tot 15 april kunnen geïnteresseerde inwoners bloemenzaad bestellen voor de eigen tuin. Het bloemenzaad werd afgelopen jaar geoogst op het gemeentelijk bloemenzaadwinningsperceel “Bieland”, dat zich vlak naast het kerkhof in Zwevezele bevindt. “Met dit initiatief willen we inwoners aansporen om een perkje met wilde bloemen in hun tuin te voorzien. De bloemen leveren voedsel voor vlinders en bijen. Bijen zijn van onschatbare waarde en zorgen voor bestuiving en vruchtzetting van drie vierde van alle voedingsgewassen”, aldus schepen Hedwig Kerckhove en schepen Brecht Warnez.