Digitale kiesbrief voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Vorige week werd duidelijk dat er in 38 Vlaamse gemeenten naast papieren brieven ook digitale oproepingsbrieven worden verstuurd voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Op vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez wordt dit initiatief nu ook uitgebreid naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor alle 300 steden en gemeenten. “We moeten mensen op alle manieren uitnodigen om te komen stemmen. Het is daarom goed dat we naast de papieren versie nu ook digitaal de kiesbrief bezorgen. Elke stad of gemeente zal de mogelijkheid krijgen om dit te doen”, zegt Warnez.

Het initiatief genaamd ‘Burgerloket’, dat onderdeel is van het programma ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’, wordt in samenwerking met 37 andere gemeenten geleid door de stad Mechelen, met als doel de digitale dienstverlening aan burgers te verbeteren. Daarbij stelden de 38 steden en gemeenten voor om de kiesbrief ook digitaal te versturen bij de parlementsverkiezingen. Op vraag van Brecht Warnez kondigde minister Bart Somers deze namiddag in de commissie aan dat hij dit initiatief ook wil uitbreiden naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Het initiatief zal ook opengesteld worden naar de 262 andere steden en gemeenten.

Voor cd&v is het belangrijk dat de digitale kiesbrief een aanvullende herinnering is voor de traditionele kiesbrief.

“We mogen niet vergeten dat niet iedereen bereikbaar is via de digitale weg. Een papieren brief is bovendien nog steeds de meest effectieve manier om kiezers te bereiken. Daarom blijft ook iedereen die papieren versie krijgen”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Al 800 extra bomen dit jaar in Wingene

De gemeente Wingene wil tegen 2030 1 extra boom per inwoner realiseren en dat buiten bosgebieden. Op die manier kan de dorpskern vergroend worden.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.