Dankzij Vlaamse subsidie zal Wingene automatisch voordelen kunnen toekennen aan gezinnen

Gemeente Wingene kan rekenen op 500.000 euro Vlaamse subsidie voor het project ‘Family ProEf’. Een innovatief project dat werk maakt van het automatisch toekennen van o.a. geboortepremies. Schepen Brecht Warnez verduidelijkt: “Het is niet logisch dat gezinnen vandaag premies moeten aanvragen voor zaken die je als overheid eigenlijk al weet. Als bijvoorbeeld een kindje geboren wordt, dan zijn wij op de hoogte door de geboorteaangifte. Het gevolg moet zijn dat een geboortepremie gestort wordt zonder tussenkomst van de jonge ouders. Het zorgt voor minder administratieve overlast en bovendien bereiken we zo alle gezinnen, ook diegene die misschien de premie vergeten aanvragen."

Nieuwe stap in project ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’

Wingene zet volop in op digitalisering. Dit nieuwe project komt dan ook niet uit de lucht gevallen. Het is een vervolg van een eerder traject waarvoor de gemeente begin dit jaar al 90.000 euro kreeg van het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis. Centraal stond het uitwerken van een innovatief concept rond het digitaliseren en optimaliseren van het premie- en subsidiebeleid. Het project ‘Family ProEf’ brengt dit concept nu in de praktijk en focust specifiek op voordelen voor gezinnen met kinderen.

Family ProEf zorgt voor minder administratie

Samen met het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in kader van het Gezinsbeleid (VUTG) maakt het project ‘Family ProEf’ werk van automatische toekenning van o.a. geboortepremies. Daardoor wordt de aanvraag door gezinnen overbodig. Concreet  krijgen lokale besturen toegang tot cruciale gegevens waarmee ze hun (premie- en toelage-)beleid veel efficiënter kunnen inrichten.

Dankzij het partnerschap met het VUTG beperkt Family ProEf zich niet tot de gemeentegrenzen van Wingene, maar gaat het project veel ruimer. Zo worden samen met stad Leuven en gemeente Ledegem concrete toelages aangepakt, ook de buurgemeenten van Midwest werken mee, en Welzijnsregio Kempen stapt mee in.

 “Als Wingene zijn we trots dat we vanuit Vlaanderen de subsidies kregen om pionier te zijn. We zijn dan ook heel ambitieus. Uiteindelijk moeten alle Vlaamse lokale besturen en bijgevolg alle Vlaamse gezinnen met kinderen hiervan kunnen profiteren”, zegt schepen Brecht Warnez.

Digitaal inclusief

“We benadrukken graag het digitaal inclusieve karakter van dit project. Inwoners die niet of minder vertrouwd zijn met digitale oplossingen ondervinden geen nadelen ten opzichte van inwoners met digitale vaardigheden.”, voegt projectleider Tim Denoulet toe. Door de automatische toekenning wordt iedereen bereikt: een maximaal inclusieve aanpak.

De oplossing zal ook digitaal inclusief zijn naar de Vlaamse lokale besturen toe. Er zijn verschillende gradaties in de dienstverlening vanuit het VUTG ingebouwd waarbij lokale besturen zelf kunnen beslissen van welk niveau van dienstverlening ze willen gebruik maken.

Digitalisering blijft topprioriteit

Wingene is naast penhouder en trekker van het project ‘Family ProEf’ ook nog betrokken bij andere dossiers van het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis. Zo wordt samen met Izegem en Roeselare gewerkt aan een Slim Contactpunt, een traject naar nog snellere, doelgerichtere en kwalitatievere dienstverlening. Daarvoor werd een gezamenlijke subsidie van 1.9 mio euro toegekend. Met diezelfde partners, Izegem en Roeselare, zet een ander project ‘Digitale Dialoog’ in op digitale vaardigheden, fysieke aanwezigheid in de buurt en het wegwerken van drempels. Hier kunnen we rekenen op een subsidie van 310.000 euro. “Daarnaast hebben we ook ons karretje vastgehaakt aan het project Digitale Balie van stad Gent, waar een loket letterlijk gedigitaliseerd wordt door in te zetten op persoonlijke dienstverlening via een videogesprek.” sluit schepen Warnez af. Dit laatste project kan rekenen op een gezamenlijk subsidie van ruim 2 mio euro. Het project Family ProEf werd mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU.

Gerelateerd nieuws

Wingene

Wingense uitleendienst en zalen nog nooit zo populair

Uit een vraag van raadslid Stijn Van Maele in de gemeenteraad blijkt dat de Wingense verenigingen opnieuw volop zalen en feestmaterialen reserveren. Sinds vorig jaar steeg het aantal aanvragen met 20% en dat is een record. “Dat kost wel wat aan de gemeente. Maar dat is het meer dan waard. Op die manier geven we het verenigingsleven alle kansen. Zij brengen mensen samen en zijn het kloppend hart van onze gemeente”, aldus schepen van cultuur Brecht Warnez.

Wingene

Wat kenmerkt Wingene en Ruiselede?

De gemeenten Wingene en Ruiselede gaan samen met hun inwoners op zoek naar wat hen kenmerkt, nu en in de toekomst. Vanaf vandaag kunnen alle inwoners via een digitale bevraging aangeven wat ze typerend of kenmerkend vinden aan beide gemeenten. Wie wil, kan tijdens de workshop op woensdag 3 april ook mee nadenken over hoe we onze eigenheid een plaats kunnen geven in de toekomstige gemeente.

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”