cd&v wil recht op lesopnames voor studenten hoger onderwijs

Tijdens de coronacrisis kwam de digitalisering van het hoger onderwijs écht op kruissnelheid, maar voor cd&v moeten er nog grote stappen worden gezet. “Veel hoger onderwijsinstellingen zijn bij de start van dit academiejaar opnieuw afgestapt van online onderwijs. Afhankelijk van docent tot docent worden er wel of geen lesopnames ter beschikking gesteld. Nochtans zijn die lesopnames voor bepaalde studenten, zoals werkstudenten of studenten van wie de lessen overlappen, écht noodzakelijk. We willen hen daarom het recht geven op lesopnames”, zegt Brecht Warnez die hierover een voorstel indient in het Vlaams Parlement.

De COVID-19-pandemie zette de afgelopen twee jaar het onderwijs volledig op zijn kop. De lockdowns zorgden ervoor dat scholen overal ter wereld hun fysieke deuren moesten sluiten en moesten overschakelen op afstandsonderwijs. Op een ongekend tempo werden digitale vormen van onderwijs geïntroduceerd voor studenten. Nu de pandemie in kracht heeft afgenomen, verplichten de meeste hogescholen en universiteiten het gebruik van lesopnames niet meer en geven ze de vrije keuze aan de docent. Hierdoor ontstaat er een scheeftrekking tussen de studenten die wel gebruik kunnen maken van lesopnames en degenen die dit niet kunnen.

Studenten vragende partij voor behoud lesopnames

Lesgevers staan vaak weigerachtig tegenover het ter beschikking stellen van lesopnames doordat de perceptie leeft dat dit resulteert in een lagere aanwezigheid van studenten in de les en bijgevolg slechtere studieresultaten.Studenten en studentenverenigingen zijn daarentegen vragende partij voor het behoud van lesopnames. Studenten geven onder meer aan dat ze de leerstof beter kunnen verwerken door het herbekijken van lesopnames. Ook ervaren ze minder stress doordat ze op hun eigen tempo de leerstof kunnen verwerken.

Inclusiever onderwijs

Lesopnames bieden tal van voordelen. Zo zorgen ze niet alleen voor een grotere flexibiliteit, maar geven ze ook de kans aan de student om bepaalde stukken uit de les te herhalen.

Lesopnames komen tegemoet aan een nood bij bijvoorbeeld studenten met een functiebeperking of werkstudenten. Ze kunnen immers niet steeds aanwezig zijn in de les of hebben moeite om een hoorcollege volledig te volgen”, geeft Warnez mee. Lesopnames kunnen op die manier ook bijdragen aan een inclusiever onderwijs.

Geen alternatief voor contactonderwijs

Toch is er ook kritiek op lesopnames. Studies tonen aan dat hierdoor minder studenten in de les aanwezig zijn. Dat kan bij sommige studenten een negatieve impact hebben op het studierendement en het mentaal welzijn. “Lesopnames mogen nooit een alternatief zijn voor contactonderwijs, maar slechts als aanvulling op fysieke lessen.”, zegt Warnez. “Voor sommige studenten is het echter de enige mogelijkheid om les te volgen of kan het net de kansen op slagen verhogen.”

Recht op lesopnames

Het parlementslid wil daarom – waar het technisch mogelijk is – een recht op lesopnames invoeren voor verschillende groepen studenten zoals studenten met een functiebeperking of een leerstoornis, langdurig zieke studenten, werkstudenten, studenten van wie de lessen overlappen of in een context van overmacht. “Voor deze groepen kunnen lesopnames een groot verschil maken. Als we iedereen gelijkere kansen willen geven in het hoger onderwijs en levenslang leren willen stimuleren, moeten er voor deze studenten lesopnames beschikbaar worden gemaakt”, betoogt Warnez.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.