cd&v wil recht op lesopnames voor studenten hoger onderwijs

Tijdens de coronacrisis kwam de digitalisering van het hoger onderwijs écht op kruissnelheid, maar voor cd&v moeten er nog grote stappen worden gezet. “Veel hoger onderwijsinstellingen zijn bij de start van dit academiejaar opnieuw afgestapt van online onderwijs. Afhankelijk van docent tot docent worden er wel of geen lesopnames ter beschikking gesteld. Nochtans zijn die lesopnames voor bepaalde studenten, zoals werkstudenten of studenten van wie de lessen overlappen, écht noodzakelijk. We willen hen daarom het recht geven op lesopnames”, zegt Brecht Warnez die hierover een voorstel indient in het Vlaams Parlement.

De COVID-19-pandemie zette de afgelopen twee jaar het onderwijs volledig op zijn kop. De lockdowns zorgden ervoor dat scholen overal ter wereld hun fysieke deuren moesten sluiten en moesten overschakelen op afstandsonderwijs. Op een ongekend tempo werden digitale vormen van onderwijs geïntroduceerd voor studenten. Nu de pandemie in kracht heeft afgenomen, verplichten de meeste hogescholen en universiteiten het gebruik van lesopnames niet meer en geven ze de vrije keuze aan de docent. Hierdoor ontstaat er een scheeftrekking tussen de studenten die wel gebruik kunnen maken van lesopnames en degenen die dit niet kunnen.

Studenten vragende partij voor behoud lesopnames

Lesgevers staan vaak weigerachtig tegenover het ter beschikking stellen van lesopnames doordat de perceptie leeft dat dit resulteert in een lagere aanwezigheid van studenten in de les en bijgevolg slechtere studieresultaten.Studenten en studentenverenigingen zijn daarentegen vragende partij voor het behoud van lesopnames. Studenten geven onder meer aan dat ze de leerstof beter kunnen verwerken door het herbekijken van lesopnames. Ook ervaren ze minder stress doordat ze op hun eigen tempo de leerstof kunnen verwerken.

Inclusiever onderwijs

Lesopnames bieden tal van voordelen. Zo zorgen ze niet alleen voor een grotere flexibiliteit, maar geven ze ook de kans aan de student om bepaalde stukken uit de les te herhalen.

Lesopnames komen tegemoet aan een nood bij bijvoorbeeld studenten met een functiebeperking of werkstudenten. Ze kunnen immers niet steeds aanwezig zijn in de les of hebben moeite om een hoorcollege volledig te volgen”, geeft Warnez mee. Lesopnames kunnen op die manier ook bijdragen aan een inclusiever onderwijs.

Geen alternatief voor contactonderwijs

Toch is er ook kritiek op lesopnames. Studies tonen aan dat hierdoor minder studenten in de les aanwezig zijn. Dat kan bij sommige studenten een negatieve impact hebben op het studierendement en het mentaal welzijn. “Lesopnames mogen nooit een alternatief zijn voor contactonderwijs, maar slechts als aanvulling op fysieke lessen.”, zegt Warnez. “Voor sommige studenten is het echter de enige mogelijkheid om les te volgen of kan het net de kansen op slagen verhogen.”

Recht op lesopnames

Het parlementslid wil daarom – waar het technisch mogelijk is – een recht op lesopnames invoeren voor verschillende groepen studenten zoals studenten met een functiebeperking of een leerstoornis, langdurig zieke studenten, werkstudenten, studenten van wie de lessen overlappen of in een context van overmacht. “Voor deze groepen kunnen lesopnames een groot verschil maken. Als we iedereen gelijkere kansen willen geven in het hoger onderwijs en levenslang leren willen stimuleren, moeten er voor deze studenten lesopnames beschikbaar worden gemaakt”, betoogt Warnez.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.