cd&v wil recht op lesopnames voor studenten hoger onderwijs

Tijdens de coronacrisis kwam de digitalisering van het hoger onderwijs écht op kruissnelheid, maar voor cd&v moeten er nog grote stappen worden gezet. “Veel hoger onderwijsinstellingen zijn bij de start van dit academiejaar opnieuw afgestapt van online onderwijs. Afhankelijk van docent tot docent worden er wel of geen lesopnames ter beschikking gesteld. Nochtans zijn die lesopnames voor bepaalde studenten, zoals werkstudenten of studenten van wie de lessen overlappen, écht noodzakelijk. We willen hen daarom het recht geven op lesopnames”, zegt Brecht Warnez die hierover een voorstel indient in het Vlaams Parlement.

De COVID-19-pandemie zette de afgelopen twee jaar het onderwijs volledig op zijn kop. De lockdowns zorgden ervoor dat scholen overal ter wereld hun fysieke deuren moesten sluiten en moesten overschakelen op afstandsonderwijs. Op een ongekend tempo werden digitale vormen van onderwijs geïntroduceerd voor studenten. Nu de pandemie in kracht heeft afgenomen, verplichten de meeste hogescholen en universiteiten het gebruik van lesopnames niet meer en geven ze de vrije keuze aan de docent. Hierdoor ontstaat er een scheeftrekking tussen de studenten die wel gebruik kunnen maken van lesopnames en degenen die dit niet kunnen.

Studenten vragende partij voor behoud lesopnames

Lesgevers staan vaak weigerachtig tegenover het ter beschikking stellen van lesopnames doordat de perceptie leeft dat dit resulteert in een lagere aanwezigheid van studenten in de les en bijgevolg slechtere studieresultaten.Studenten en studentenverenigingen zijn daarentegen vragende partij voor het behoud van lesopnames. Studenten geven onder meer aan dat ze de leerstof beter kunnen verwerken door het herbekijken van lesopnames. Ook ervaren ze minder stress doordat ze op hun eigen tempo de leerstof kunnen verwerken.

Inclusiever onderwijs

Lesopnames bieden tal van voordelen. Zo zorgen ze niet alleen voor een grotere flexibiliteit, maar geven ze ook de kans aan de student om bepaalde stukken uit de les te herhalen.

Lesopnames komen tegemoet aan een nood bij bijvoorbeeld studenten met een functiebeperking of werkstudenten. Ze kunnen immers niet steeds aanwezig zijn in de les of hebben moeite om een hoorcollege volledig te volgen”, geeft Warnez mee. Lesopnames kunnen op die manier ook bijdragen aan een inclusiever onderwijs.

Geen alternatief voor contactonderwijs

Toch is er ook kritiek op lesopnames. Studies tonen aan dat hierdoor minder studenten in de les aanwezig zijn. Dat kan bij sommige studenten een negatieve impact hebben op het studierendement en het mentaal welzijn. “Lesopnames mogen nooit een alternatief zijn voor contactonderwijs, maar slechts als aanvulling op fysieke lessen.”, zegt Warnez. “Voor sommige studenten is het echter de enige mogelijkheid om les te volgen of kan het net de kansen op slagen verhogen.”

Recht op lesopnames

Het parlementslid wil daarom – waar het technisch mogelijk is – een recht op lesopnames invoeren voor verschillende groepen studenten zoals studenten met een functiebeperking of een leerstoornis, langdurig zieke studenten, werkstudenten, studenten van wie de lessen overlappen of in een context van overmacht. “Voor deze groepen kunnen lesopnames een groot verschil maken. Als we iedereen gelijkere kansen willen geven in het hoger onderwijs en levenslang leren willen stimuleren, moeten er voor deze studenten lesopnames beschikbaar worden gemaakt”, betoogt Warnez.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

Economie

Aantal student-zelfstandigen met meer dan de helft toegenomen

Bij de laatste telling, begin dit jaar, registreerde West-Vlaanderen 1.095 student-zelfstandigen, wat een toename van 56% betekent in vergelijking met 2018. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die deze gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), benadrukt het belang van deze trend: “Als we een nieuwe generatie van succesvolle ondernemers willen opbouwen, moeten we nu handelen. Ondersteuning, middelen en onderwijs zijn cruciaal voor het aanmoedigen van een ondernemersmentaliteit bij studenten.”