cd&v wil met 3 concrete acties het lokaal vrijwilligersbeleid ondersteunen

Vlaanderen wil de gemeenten helpen bij de uitbouw van een vrijwilligerskorps. “Er is meer nodig dan wat woorden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Somers (OpenVLD) aansprak in de plenaire vergadering. “Zet een Vlaams vrijwilligersplatform op, breidt de Vlaamse vrijwilligersverzekering uit naar alle vrijwilligers binnen dat platform en screen de Vlaamse regelgeving zodat die verenigingsvriendelijk wordt”, stelt het parlementslid voor.

Vrijwilligerskorps

Vrijwilligers zijn de draaischijf van Vlaanderen. Zij offeren vrije tijd op om anderen te helpen, om de samenleving vooruit te helpen. “Hoewel we het vaak ‘normaal’ vinden of het gewoon geworden zijn, verzetten zij bergen werk in ons verenigingsleven, in de zorg en het onderwijs… Terwijl dat allemaal niet zo evident is. Zij verdienen alle respect en ondersteuning”, vindt Brecht Warnez.

Afgelopen weekend kondigde minister Bart Somers aan dat hij het idee van een vrijwilligerskorps wil promoten. De vrijwilligerskorpsen zijn structuren waarbinnen gemeenten snel een beroep kunnen doen op vrijwilligers. De minister gaf als voorbeeld de fietspaden ijsvrij maken in de winter.

We zien vandaag al gelijkaardige projecten bij steden en gemeenten. Er zijn tal van gemeenten waar een psychosociaal hulpteam klaar staat om bij bv. waterrampen, zware brand, een auto-ongeluk …  een handje toe te steken”, geeft Warnez aan.

3 Acties die vrijwilligerswerk ondersteunen

Parlementslid Warnez bracht de voorbije jaren het vrijwilligerswerk al vaak op de agenda van het parlement.

Vlaanderen moet nog een tandje bijsteken om de vijf V’s van een goed vrijwilligersbeleid -vinden, verwelkomen, versterken, verbeteren, vertrek- structureel te ondersteunen”, stelt hij.

Hij stelt daarom drie concrete acties voor:

  1. Het opzetten van een Vlaams vrijwilligersplatform waar vrijwilligers zich kunnen registreren. Gemeenten én lokale verenigingen moeten hieruit kunnen werven.
  2. Het uitbreiden van de Vlaamse vrijwilligersverzekering naar alle vrijwilligers binnen dat platform.
  3. We moeten ook onze Vlaamse regelgeving screenen zodat die verenigingsvriendelijk wordt. Verenigingen moeten met hun kernactiviteit kunnen bezig zijn: het verenigen van mensen om vorm te geven aan de samenleving.

Warnez hoopt dat minister Somers en bij uitbreiding de hele Vlaamse Regering oor heeft naar de voorstellen, zodat vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Binnenlands Bestuur

Te weinig respect voor kleine steden en gemeenten

Het Gemeentefonds bestaat ondertussen twintig jaar, maar de meeste gemeenten in Vlaanderen lijken geen reden te zien om dit jubileum te vieren. Met een budget van meer dan 3 miljard euro in 2024 speelt het Gemeentefonds een cruciale rol in de financiering van onze steden en gemeenten. Ongeveer een kwart van hun inkomsten is afkomstig uit dit fonds, dat als een soort rijke suikertante fungeert. Maar laten we eerlijk zijn, slechts enkele gemeenten profiteren echt van deze financiële steun, met Antwerpen en Gent die rijkelijk van de taart eten.

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.