cd&v wil met 3 concrete acties het lokaal vrijwilligersbeleid ondersteunen

Vlaanderen wil de gemeenten helpen bij de uitbouw van een vrijwilligerskorps. “Er is meer nodig dan wat woorden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Somers (OpenVLD) aansprak in de plenaire vergadering. “Zet een Vlaams vrijwilligersplatform op, breidt de Vlaamse vrijwilligersverzekering uit naar alle vrijwilligers binnen dat platform en screen de Vlaamse regelgeving zodat die verenigingsvriendelijk wordt”, stelt het parlementslid voor.

Vrijwilligerskorps

Vrijwilligers zijn de draaischijf van Vlaanderen. Zij offeren vrije tijd op om anderen te helpen, om de samenleving vooruit te helpen. “Hoewel we het vaak ‘normaal’ vinden of het gewoon geworden zijn, verzetten zij bergen werk in ons verenigingsleven, in de zorg en het onderwijs… Terwijl dat allemaal niet zo evident is. Zij verdienen alle respect en ondersteuning”, vindt Brecht Warnez.

Afgelopen weekend kondigde minister Bart Somers aan dat hij het idee van een vrijwilligerskorps wil promoten. De vrijwilligerskorpsen zijn structuren waarbinnen gemeenten snel een beroep kunnen doen op vrijwilligers. De minister gaf als voorbeeld de fietspaden ijsvrij maken in de winter.

We zien vandaag al gelijkaardige projecten bij steden en gemeenten. Er zijn tal van gemeenten waar een psychosociaal hulpteam klaar staat om bij bv. waterrampen, zware brand, een auto-ongeluk …  een handje toe te steken”, geeft Warnez aan.

3 Acties die vrijwilligerswerk ondersteunen

Parlementslid Warnez bracht de voorbije jaren het vrijwilligerswerk al vaak op de agenda van het parlement.

Vlaanderen moet nog een tandje bijsteken om de vijf V’s van een goed vrijwilligersbeleid -vinden, verwelkomen, versterken, verbeteren, vertrek- structureel te ondersteunen”, stelt hij.

Hij stelt daarom drie concrete acties voor:

  1. Het opzetten van een Vlaams vrijwilligersplatform waar vrijwilligers zich kunnen registreren. Gemeenten én lokale verenigingen moeten hieruit kunnen werven.
  2. Het uitbreiden van de Vlaamse vrijwilligersverzekering naar alle vrijwilligers binnen dat platform.
  3. We moeten ook onze Vlaamse regelgeving screenen zodat die verenigingsvriendelijk wordt. Verenigingen moeten met hun kernactiviteit kunnen bezig zijn: het verenigen van mensen om vorm te geven aan de samenleving.

Warnez hoopt dat minister Somers en bij uitbreiding de hele Vlaamse Regering oor heeft naar de voorstellen, zodat vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.