cd&v wil met 3 concrete acties het lokaal vrijwilligersbeleid ondersteunen

Vlaanderen wil de gemeenten helpen bij de uitbouw van een vrijwilligerskorps. “Er is meer nodig dan wat woorden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Somers (OpenVLD) aansprak in de plenaire vergadering. “Zet een Vlaams vrijwilligersplatform op, breidt de Vlaamse vrijwilligersverzekering uit naar alle vrijwilligers binnen dat platform en screen de Vlaamse regelgeving zodat die verenigingsvriendelijk wordt”, stelt het parlementslid voor.

Vrijwilligerskorps

Vrijwilligers zijn de draaischijf van Vlaanderen. Zij offeren vrije tijd op om anderen te helpen, om de samenleving vooruit te helpen. “Hoewel we het vaak ‘normaal’ vinden of het gewoon geworden zijn, verzetten zij bergen werk in ons verenigingsleven, in de zorg en het onderwijs… Terwijl dat allemaal niet zo evident is. Zij verdienen alle respect en ondersteuning”, vindt Brecht Warnez.

Afgelopen weekend kondigde minister Bart Somers aan dat hij het idee van een vrijwilligerskorps wil promoten. De vrijwilligerskorpsen zijn structuren waarbinnen gemeenten snel een beroep kunnen doen op vrijwilligers. De minister gaf als voorbeeld de fietspaden ijsvrij maken in de winter.

We zien vandaag al gelijkaardige projecten bij steden en gemeenten. Er zijn tal van gemeenten waar een psychosociaal hulpteam klaar staat om bij bv. waterrampen, zware brand, een auto-ongeluk …  een handje toe te steken”, geeft Warnez aan.

3 Acties die vrijwilligerswerk ondersteunen

Parlementslid Warnez bracht de voorbije jaren het vrijwilligerswerk al vaak op de agenda van het parlement.

Vlaanderen moet nog een tandje bijsteken om de vijf V’s van een goed vrijwilligersbeleid -vinden, verwelkomen, versterken, verbeteren, vertrek- structureel te ondersteunen”, stelt hij.

Hij stelt daarom drie concrete acties voor:

  1. Het opzetten van een Vlaams vrijwilligersplatform waar vrijwilligers zich kunnen registreren. Gemeenten én lokale verenigingen moeten hieruit kunnen werven.
  2. Het uitbreiden van de Vlaamse vrijwilligersverzekering naar alle vrijwilligers binnen dat platform.
  3. We moeten ook onze Vlaamse regelgeving screenen zodat die verenigingsvriendelijk wordt. Verenigingen moeten met hun kernactiviteit kunnen bezig zijn: het verenigen van mensen om vorm te geven aan de samenleving.

Warnez hoopt dat minister Somers en bij uitbreiding de hele Vlaamse Regering oor heeft naar de voorstellen, zodat vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).