cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Op 7 mei publiceerde het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing haar studie over de toekomst van het gemeentefonds. Dat fonds is de belangrijkste financiering voor steden en gemeenten. Voor 2024 zal de hoofddotatie uit dit fonds zo’n 3,2 miljard euro bedragen.

Warnez pleit al langer voor een herziening van het huidige financieringsmodel voor steden en gemeenten. Uit een eigen studie, eerder dit jaar, stelde Warnez al gelijklopende cijfers vast. Het parlementslid stelt daarom voor om de voorafnames, die de stad Antwerpen en Gent zonder enig objectief criterium bevoordelen, af te schaffen. “Die steden hebben ook hun specifieke problemen en moeten daar correct voor vergoed worden. Maar het is onlogisch om zonder criteria gewoon geld uit te delen aan twee grote steden. Ook de andere steden en gemeenten hebben hun uitdagingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van de open ruimte”, aldus Warnez die er evenwel van overtuigd is dat Antwerpen Gent geen euro moeten verliezen.

Afbouw van projectfinanciering

Van de vijf miljard euro aan financiële middelen die jaarlijks vanuit Vlaanderen naar steden en gemeenten gaan, wordt 987 miljoen via projecten toegekend. “Dat zorgt voor een administratieve overlast bij lokale besturen. Als we de vele projectaanvragen verminderen dan kunnen onze ambtenaren bezig zijn met de zorgen van de mensen in plaats van administratieve overlast”, aldus Warnez.

Dat vrijgekomen klein miljard wil Warnez in het Gemeentefonds investeren. “Op die manier kunnen we de centen voor Antwerpen en Gent gelijk houden én de kleinere steden en gemeenten ook geven waar ze recht op hebben”, zegt het parlementslid.

Bevestigd door Grondwettelijk Hof

De uitkomst van deze studie is geen verrassing. Al in 2018 heeft het Grondwettelijk Hof vastgesteld dat de huidige criteria uit het Gemeentefonds achterhaald zijn en moeten worden aangepast. “Ik stel vast dat voor sommige rechterlijke uitspraken – zoals het stikstofarrest – er moord en brand wordt geschreeuwd en andere uitspraken zoals het gemeentefonds dan weer genegeerd worden. Tijd om nu ook deze uitspraak om te zetten in wetgeving en landelijk Vlaanderen te geven waar het recht op heeft”, sluit Warnez af.

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.