CD&V wil meer aandacht voor heroriëntering en studiebegeleiding van studenten

Hoger onderwijs moet zeer toegankelijk blijven voor studenten en toch moet het studierendement in Vlaanderen omhoog. “Begeleiding tijdens het leerproces moet ook in het hoger onderwijs een recht worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De studievoortgang in het hoger onderwijs is sinds 2004 flexibeler geworden. Elke onderwijsinstelling voerde eigen controlemechanismen in om de studievoortgang en -rendement te bewaken. Het Rekenhof onderzocht bij twaalf instellingen het gebruik van die maatregelen, de studiebegeleiding en oriëntering. Vandaag bespraken de leden van de commissie het verslag van het Rekenhof.

Ook Rekenhof vraagt knipperlichten in en na het eerstejaar

Begin december stelde CD&V daarom haar plan voor om studievoortgang, oriëntering en begeleiding te versterken. Daarbij werden knipperlichten voorgesteld tijdens en na het eerstejaar als alternatief voor de knip tussen de bachelor en de master. Dat laatste bleek volgens de partij weinig effectief.

“Studenten verdienen alle kansen om hun talenten te ontwikkelen. Maar we helpen studenten niet door hen jaren te laten studeren zonder dat ze een diploma halen”, legt Brecht Warnez uit.

De studie van het Rekenhof bevestigt deze knipperlichten als het efficiëntst. Bij hogescholen en universiteiten die niet inzetten op een knipperlicht tijdens en na eerste jaar, blijkt de slaagkans van de betrokken studenten het laagst te liggen. Studenten met een studierendement onder 30% in het eerste jaar hebben een kleine kans om het diploma te halen, aldus het Rekenhof. Zonder knipperlicht schrijft toch 1 op 4 van de studenten zich opnieuw in voor dezelfde opleiding.

Op voorstel van CD&V werden de knipperlichten ook in het ontwerp van decreet over ‘de instroom en het optimaliseren van de studie-efficiëntie in het hoger onderwijs’ ingevoerd.  Onderwijsinstellingen kunnen studenten met een laag studierendement weigeren, gezien hun geringe slaagkansen.

Even belangrijk is dat in het decreet iedere student studieadvies moet krijgen als hij na de eerste examenperiode minder goede resultaten behaalt”, geeft Warnez mee. “Zo wordt gepoogd om op tijd bij te sturen, op verschillende manieren.”

Meer studiebegeleiding en snelle heroriëntering nodig

CD&V wijst nogmaals op het feit dat de focus in het parlement – en ook binnen de werkgroep van minister Weyts – te weinig ligt op studiebegeleiding en snelle heroriëntering. “Als studenten knipperlichten of zelfs stoplichten voorgeschoteld krijgen, moeten we ze de kans geven om aan hun werkpunten te werken of om een geschikte richting te zoeken. We mogen hen niet laten vallen”, zegt Warnez.

Dat is niet steeds het geval. Volgens het Rekenhof zijn er grote verschillen vast te stellen in het begeleidingsaanbod van universiteiten en hogescholen terwijl dat wel de slaagkansen van de studenten bepaalt. Dat kan niet, volgens Warnez: “Elke student heeft recht op kwalitatieve studie- en heroriënteringsbegeleiding. Het kan niet dat je in bepaalde faculteiten of hogescholen minder kans hebt op slagen door een beperkter begeleidingsaanbod.”

Het Rekenhof stelde bovendien dat heroriënteerders gemiddeld een hoger studierendement in de nieuwe opleiding behalen in vergelijking met studenten met een gelijkaardig laag studierendement die voortstuderen in dezelfde opleiding. Het is voor CD&V zonneklaar dat er nood is aan een sterker uitgebouwde studie- en heroriëntatiebegeleiding in het hoger onderwijs. De partij wil dit ook decretaal waarborgen, daar er strengere maatregelen voor studenten worden ingevoerd.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.