Cd&v wil dat volgend jaar 1.555 studenten kunnen starten aan hun artsenopleiding

Nu federaal minister Vandenbroucke liet weten dat Vlaanderen zelf mag bepalen hoeveel student-artsen er mogen starten, wil cd&v dat er 1.555 studenten kunnen starten aan de opleiding geneeskunde. “Artsen kreunen onder de werkdruk en Vlamingen vinden geen dokter meer in de buurt. Nu we kunnen, moeten we als Vlaanderen onze volle verantwoordelijkheid nemen. Volgend jaar moeten meer studenten aan hun studies voor arts kunnen starten”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Ben Weyts (N-VA) bevroeg.

De Vlaamse Planningscommissie adviseerde vorig jaar om het startquotum arts te verhogen naar 1.555, op voorwaarde dat de opleidingscapaciteit voldoet én dat de afgestudeerde artsen na 6 jaar basisopleiding verzekerd zijn van hun RIZIV-nummer. Eind december koos de Vlaamse regering echter om slechts 1.424 studenten de opleiding te laten aanvatten in september 2023. De federale overheid garandeerde immers niet dat de studenten ook in 2029 een RIZIV-nummer zouden krijgen en dus aan de job konden starten.

Frank Vandenbroucke liet ondertussen weten dat Vlaanderen zelf mag bepalen hoeveel studenten mogen starten in de opleiding geneeskunde in het academiejaar 2023-2024. Hij beloofde het federale artsenquotum voor Vlaanderen af te stemmen op de wens van de Vlaamse regering.

“Eindelijk krijgen we toelating om onze Vlaamse autonomie te laten spelen. We moeten daar nu gewoon gebruik van maken en de quota verhogen”, zegt Brecht Warnez die niet meegaat in het politieke spel. “We mogen niet vervallen in politieke spelletjes. Het gaat over mensen. Over de werkdruk bij onze dokters en over de gezondheid van de Vlaming.”

De vraag van cd&v om te verhogen van 1.424 naar 1.555 studenten is een weloverwogen keuze. Het houdt rekening met het feit dat niet alle studenten uiteindelijk hun diploma halen en bovendien wordt op die manier een historisch tekort van 1.040 artsen in Vlaanderen stapsgewijs weggewerkt. Minister Weyts wou in de plenaire vergadering geen definitieve uitspraak doen over het aantal en wees op de historische ongelijkheid tussen de landsdelen. Hij beloofde wel 10 miljoen euro extra voor de universiteiten om hun opleidingen geneeskunde te organiseren.

Warnez vraagt acties binnen de huidige mogelijkheden en vraagt Vlaamse actie.

“Als we door deze verhoging elk jaar 131 studenten meer te laten starten, hebben we na drie jaar in elke gemeente al één extra arts. Dat zal in bepaalde gemeenten met een groot tekort al een wereld van verschil maken”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Wingene

Gevuld schoentje voor elk kind dankzij speelgoedinzamelactie

Het Huis van het Kind Wingene, vzw De Kapstok en de Pastorale Eenheid Sint-Augustinus Beernem-Ruiselede-Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Een grote speelgoedinzameling en een honderdtal sintpakketjes zijn het resultaat van deze warme samenwerking. “Cadeautjes nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget”, zegt schepen Tom Braet, “voor kwetsbare gezinnen is dit vaak niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.”