Cd&v wil dat volgend jaar 1.555 studenten kunnen starten aan hun artsenopleiding

Nu federaal minister Vandenbroucke liet weten dat Vlaanderen zelf mag bepalen hoeveel student-artsen er mogen starten, wil cd&v dat er 1.555 studenten kunnen starten aan de opleiding geneeskunde. “Artsen kreunen onder de werkdruk en Vlamingen vinden geen dokter meer in de buurt. Nu we kunnen, moeten we als Vlaanderen onze volle verantwoordelijkheid nemen. Volgend jaar moeten meer studenten aan hun studies voor arts kunnen starten”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Ben Weyts (N-VA) bevroeg.

De Vlaamse Planningscommissie adviseerde vorig jaar om het startquotum arts te verhogen naar 1.555, op voorwaarde dat de opleidingscapaciteit voldoet én dat de afgestudeerde artsen na 6 jaar basisopleiding verzekerd zijn van hun RIZIV-nummer. Eind december koos de Vlaamse regering echter om slechts 1.424 studenten de opleiding te laten aanvatten in september 2023. De federale overheid garandeerde immers niet dat de studenten ook in 2029 een RIZIV-nummer zouden krijgen en dus aan de job konden starten.

Frank Vandenbroucke liet ondertussen weten dat Vlaanderen zelf mag bepalen hoeveel studenten mogen starten in de opleiding geneeskunde in het academiejaar 2023-2024. Hij beloofde het federale artsenquotum voor Vlaanderen af te stemmen op de wens van de Vlaamse regering.

“Eindelijk krijgen we toelating om onze Vlaamse autonomie te laten spelen. We moeten daar nu gewoon gebruik van maken en de quota verhogen”, zegt Brecht Warnez die niet meegaat in het politieke spel. “We mogen niet vervallen in politieke spelletjes. Het gaat over mensen. Over de werkdruk bij onze dokters en over de gezondheid van de Vlaming.”

De vraag van cd&v om te verhogen van 1.424 naar 1.555 studenten is een weloverwogen keuze. Het houdt rekening met het feit dat niet alle studenten uiteindelijk hun diploma halen en bovendien wordt op die manier een historisch tekort van 1.040 artsen in Vlaanderen stapsgewijs weggewerkt. Minister Weyts wou in de plenaire vergadering geen definitieve uitspraak doen over het aantal en wees op de historische ongelijkheid tussen de landsdelen. Hij beloofde wel 10 miljoen euro extra voor de universiteiten om hun opleidingen geneeskunde te organiseren.

Warnez vraagt acties binnen de huidige mogelijkheden en vraagt Vlaamse actie.

“Als we door deze verhoging elk jaar 131 studenten meer te laten starten, hebben we na drie jaar in elke gemeente al één extra arts. Dat zal in bepaalde gemeenten met een groot tekort al een wereld van verschil maken”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.