CD&V wil alle openbare verlichting in Vlaanderen tijdelijk doven

De energiecrisis slaat in op de begroting van de lokale besturen. CD&V stelt daarom voor om de openbare verlichting op lokale en gewestwegen in Vlaanderen op een uniforme wijze snel te doven. “Door in Vlaanderen uit te gaan van het doven van de verlichting tussen 23 en 5 uur, kunnen we snel schakelen en 50 miljoen euro besparen. Bovendien vermijden we een opbod en kakafonie aan al dan niet brandende straatlantaarns op onze wegen”, zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Robrecht Bothuyne.

50 miljoen euro besparing

Alleen al dit jaar stijgt de energiefactuur voor onze steden en gemeenten met 130 miljoen euro. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van parlementslid Brecht Warnez aan minister Bart Somers. Heel wat steden en gemeenten komen hierdoor in problemen met hun lokale begroting.

“Naast de stijging van de lonen is de energiecrisis voor velen de druppel te veel. Als we niet samen naar oplossingen zoeken, zal op lokaal niveau de dienstverlening achteruitgaan of de belastingen verhoogd worden. Dat zou een verkeerd signaal zijn naar onze burgers en bedrijven die het ook moeilijk hebben”, legt Warnez uit.

De partij wil daarom schakelen op één van de grootste slokoppen in de gemeentelijke energiefactuur: de openbare verlichting. De partij wil daarom deze winter in heel Vlaanderen de openbare verlichting doven tussen 23 uur ‘s avonds en 5 uur ’s ochtends.

“Elk uur dat de gemeenten in Vlaanderen doven betekent een potentiële besparing van 102 megawattuur”, legt Robrecht Bothuyne uit, “Belastinggeld moet nu gebruikt worden voor wat echt nodig is. De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Met ons voorstel kunnen we meer dan 50 miljoen euro besparen, zonder echt in te boeten op veiligheid en comfort.” Vorig jaar betaalden de gemeenten samen 198 miljoen euro aan elektriciteit voor hun straatverlichting. Een kost die dit jaar veel hoger zal liggen.

“Ook voor de gewest- en autosnelwegen waar de Vlaamse overheid de factuur betaalt, moet minister Lydia Peeters ook op deze uniforme manier doven of – waar het kan en moet – dimmen”, vervolgt Bothuyne. Uit zijn schriftelijke vraag blijkt dat het totale verbruik van deze verlichtingsinstallaties ongeveer 86,2 GWh bedraagt, hetgeen in 2021 overeenkwam met ongeveer 15,6 miljoen € en dit jaar een veelvoud van dat bedrag. Ook hier is het besparingspotentieel dus gigantisch.

Snel ingrijpen is mogelijk

Fluvius – dat de openbare verlichting beheert – krijgt vandaag al veel vragen van lokale besturen. Dat leidt niet alleen tot een kakafonie aan brandregimes maar vaak ook tot een specifieke aanpak van elke elektriciteitscabine die de openbare verlichting aanstuurt.

“Fluvius geeft nu al aan dat ze de individuele vragen niet aankunnen. Een deel van de gemeenten zou dus geholpen worden, een ander deel niet. Door op Vlaams niveau te schakelen kunnen we deze winter al in heel Vlaanderen een energiebesparing realiseren. Dat vraagt een pak minder werk”, legt Warnez uit. “We geven de gemeenten evenwel nog steeds de keuze om op bepaalde plaatsen, zoals verkeersonveilige kruispunten, of bepaalde momenten, zoals in het weekend, hun verlichting ‘s nachts te laten branden.” Ook zullen lokale besturen die al grotendeels uitgerust zijn met openbare ledverlichting hun lichten al dan niet gedimd kunnen laten branden. Vandaag blijft 55% van de straatlampen ’s nachts branden.

Één op drie straatlampen gedoofd

Steden en gemeenten doven op vandaag reeds maar liefst 34% van de straatlampen. 11% wordt nu al gedimd. Hierdoor daalde de CO2-uitstoot met maar liefst 13.700 ton per jaar tegenover 2015. Dat blijkt uit verschillende vragen van parlementsleden Warnez en Bothuyne. “Lokale besturen maken hier weldegelijk het verschil. Toch zijn er nog heel wat stappen te gaan en moet meer verlichting gedimd en verled worden. Tegen 2030 moet elke straatlamp verled zijn”, sluit Bothuyne af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Slechts 20 steden en gemeenten delen hun energie

Het energiedelen bij lokale besturen flopt. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Bart Somers (Open VLD) in de commissie Binnenland deze namiddag. “Het rendement voor steden en gemeenten is gewoon te laag. De energieleveranciers rekenen te hoge kosten aan waardoor het voor gemeenten gewoon niet zinvol is om haar energie te delen”, zegt het parlementslid.