cd&v blijft zich verzetten tegen verplichte fusies

Na een op vraag van minister Somers gepubliceerde rapport laait de discussie over verplichte fusies weer op. “Van verplichte fusies kan geen sprake zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) die al lang pleit voor een eerlijke financiering van steden en gemeenten. “Het is alsof we nu kijken naar een fotofinish van een marathon waarbij twee steden met kilometers voorsprong mochten starten. Dan bepalen wie de goede lopers en wie de mindere lopers zijn, dat is niet eerlijk. Onze kleinere steden en gemeenten verdienen ook respect.”

Op zaterdag 14 oktober stelde minister Somers samen met professoren De Rynck en Janssens de rapport ‘Visie op de toekomst van het lokaal & binnenlands bestuur in Vlaanderen’ voor in het Vlaams Parlement. In het rapport wordt voorgesteld om in 2030 over te gaan naar verplichte fusies.

“De eerste vraag die we moeten stellen is of steden en gemeenten vandaag eerlijk worden gefinancierd? Het antwoord is duidelijk: nee”, aldus Brecht Warnez. Hij wordt daarin ondersteund door een arrest van het Grondwettelijk Hof dat die vaststelling al in 2018 maakte.

Transfers naar Antwerpen en Gent op de schop

Door voorafnames uit het Gemeentefonds – de grootste geldbron voor gemeenten – krijgen Antwerpen en Gent vandaag disproportioneel meer middelen. Van de drie miljard euro gaat 40% naar de tweede grote steden, terwijl slechts 12% van de Vlamingen er woont. Antwerpen en Gent krijgen per inwoner ruim 1.400 euro, Brugge en Leuven moeten het met de helft minder doen… De gemiddelde gemeente in Vlaanderen krijgt 270 euro per inwoner.

“Die transfers van de parking naar Gent en Antwerpen zijn voorbijgestreefd. In het rapport wordt gesteld dat er een solidariteit moet zijn tussen arme en rijke gemeenten. Daarmee ben ik akkoord. Maar je kan toch moeilijk zeggen dat grootsteden armer zijn? Want dat zou net een argument zijn om de fusies tegen te houden”, zegt Brecht Warnez.

Laat een dorp een dorp en een stad een stad zijn

“Vandaag leveren heel wat gemeenten al topservice tegen een lage kostprijs voor de Vlaamse overheid. Vergelijk het met een boterkoek. Lokale bakkers bieden dichtbij en persoonlijk uitstekende boterkoeken aan. Maar je kan ook kiezen voor een supermarkt waar het aanbod dan weer ruimer is. In Vlaanderen is plaats én vraag voor beiden. Net zoals je ook stedelingen, plattelandsinwoners en alles daartussen hebt”, sluit Warnez af.


Lees hier het artikel over de studie.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.