cd&v blijft zich verzetten tegen verplichte fusies

Na een op vraag van minister Somers gepubliceerde rapport laait de discussie over verplichte fusies weer op. “Van verplichte fusies kan geen sprake zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) die al lang pleit voor een eerlijke financiering van steden en gemeenten. “Het is alsof we nu kijken naar een fotofinish van een marathon waarbij twee steden met kilometers voorsprong mochten starten. Dan bepalen wie de goede lopers en wie de mindere lopers zijn, dat is niet eerlijk. Onze kleinere steden en gemeenten verdienen ook respect.”

Op zaterdag 14 oktober stelde minister Somers samen met professoren De Rynck en Janssens de rapport ‘Visie op de toekomst van het lokaal & binnenlands bestuur in Vlaanderen’ voor in het Vlaams Parlement. In het rapport wordt voorgesteld om in 2030 over te gaan naar verplichte fusies.

“De eerste vraag die we moeten stellen is of steden en gemeenten vandaag eerlijk worden gefinancierd? Het antwoord is duidelijk: nee”, aldus Brecht Warnez. Hij wordt daarin ondersteund door een arrest van het Grondwettelijk Hof dat die vaststelling al in 2018 maakte.

Transfers naar Antwerpen en Gent op de schop

Door voorafnames uit het Gemeentefonds – de grootste geldbron voor gemeenten – krijgen Antwerpen en Gent vandaag disproportioneel meer middelen. Van de drie miljard euro gaat 40% naar de tweede grote steden, terwijl slechts 12% van de Vlamingen er woont. Antwerpen en Gent krijgen per inwoner ruim 1.400 euro, Brugge en Leuven moeten het met de helft minder doen… De gemiddelde gemeente in Vlaanderen krijgt 270 euro per inwoner.

“Die transfers van de parking naar Gent en Antwerpen zijn voorbijgestreefd. In het rapport wordt gesteld dat er een solidariteit moet zijn tussen arme en rijke gemeenten. Daarmee ben ik akkoord. Maar je kan toch moeilijk zeggen dat grootsteden armer zijn? Want dat zou net een argument zijn om de fusies tegen te houden”, zegt Brecht Warnez.

Laat een dorp een dorp en een stad een stad zijn

“Vandaag leveren heel wat gemeenten al topservice tegen een lage kostprijs voor de Vlaamse overheid. Vergelijk het met een boterkoek. Lokale bakkers bieden dichtbij en persoonlijk uitstekende boterkoeken aan. Maar je kan ook kiezen voor een supermarkt waar het aanbod dan weer ruimer is. In Vlaanderen is plaats én vraag voor beiden. Net zoals je ook stedelingen, plattelandsinwoners en alles daartussen hebt”, sluit Warnez af.


Lees hier het artikel over de studie.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Binnenlands Bestuur

Uitgaven in steden en gemeenten 1,4 miljard euro hoger

Dit jaar worden de steden en gemeenten geconfronteerd met uitgaven die 1,4 miljard euro hoger liggen dan aan het begin van de legislatuur begroot. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez – die de cijfers opvroeg bij minister Rutten – wijst op de significante stijgingen in personeels-, energie- en operationele kosten en benadrukt de noodzaak van een duurzame oplossing. “Vlaanderen heeft al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale besturen maar die zijn niet altijd even rechtvaardig. Het gemeentefonds moet op de schop en ook het nodige respect tonen voor de kleinere steden en gemeenten”, aldus Warnez.

Binnenlands Bestuur

Cd&v legt reddingsplan op tafel voor gemeentelijke zwembaden

De bouw en de uitbating van lokale zwembaden wordt voor veel gemeentebesturen onhaalbaar. “De voorbije 20 jaar sloot in bijna één op vier gemeenten het zwembad. Willen we straks nog publieke zwembaden, dan is het dringend tijd voor een andere aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hiervoor een voorstel neerlegt in het parlement.