Zorg

Meer slaagkansen via betere oriëntering en coaching

De grote verschillen in slaagkansen, afhankelijk van de vooropleiding in het middelbaar, blijven bestaan. “Het is belangrijk dat studenten alle kansen krijgen om hun talent te benutten. Maar daarnaast is het ook essentieel dat ze geïnformeerd zijn wanneer ze goed geïnformeerd zijn bij het maken van beslissingen over hun toekomst en dat ze toegang hebben tot begeleiding en coaching wanneer dat nodig is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Gemeente Wingene maakt inwoners wegwijs in digitale wereld

‘Spreek jij al digitaal?’ Dat is de vraag die de gemeente Wingene aan haar inwoners stelt. “We willen als gemeente de digitale vaardigheden van onze burgers versterken”, zeggen schepenen Tom Braet en Brecht Warnez. “Zo kan elke inwoner die dat wil, deelnemen aan de digitale maatschappij.” In het najaar kunnen inwoners bij de gemeente onder andere terecht voor gratis digihulp en digilessen.

Bijna 77.000 Vlamingen doen mee aan de 10.000-stappenclash

Onder leiding van het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen is het beweegproject ‘10.000 stappen: elke stap telt’ in volle gang. Het project, dat tot doel heeft beweging te stimuleren en lokale initiatieven te ondersteunen, gaat dit jaar de derde fase in. Op dit ogenblik hebben 76.893 al stappen geregistreerd en de app werd al 37.500 keer gedownload. “Het feit dat zoveel mensen de app hebben gedownload en actief hun stappen hebben geregistreerd, laat zien dat het beweegproject echt impact heeft en mensen motiveert om meer te bewegen. Dit is een geweldige prestatie en we hopen dat nog meer mensen zullen deelnemen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Hilde Crevits.

Nood aan minstens twee inclusieve speelpleinen in elke gemeente.

Brecht Warnez roept minister Somers op om ambitie te verhogen.
Een openbaar speelpleintje is niet voor iedereen een plaats waar die zich welkom voelt. Op vraag van parlementslid Brecht Warnez kondigde minister aan dat er naast een leren netwerk ook subsidiemogelijkheden komen voor de lokale besturen. “Het is belangrijk dat we, verspreid in Vlaanderen, in elke gemeente minstens twee dergelijke toegankelijke speelpleintjes voorzien. Meer zelfs, uiteindelijk moet in de toekomst elk speelpleintje inclusief zijn. Het moet de norm zijn dat elk kind kan spelen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Slechts 5% van de 65+ers heeft een UiTPAS

“Zet de UiTPAS in, zodat ouderen niet vereenzamen maar meer naar buiten komen.”
Maar liefst de helft van de 60-plussers in Vlaanderen voelt zich af en toe sociaal geïsoleerd, wat een belangrijke negatieve impact heeft op hun welzijn. “Nu blijkt dat nog geen 5% van onze 65+’ers een UiTPAS hebben, roep ik op om deze meer te promoten en bereikbaar te maken voor deze doelgroep. Via de pas kunnen ze meer deelnemen aan het rijke vrije tijdsaanbod”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Vlaams sociaal toerisme geeft 161.134 mensen een vakantiemoment

Vakantie nemen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vlaanderen voorziet via het impulsprogramma ‘Iedereen verdient vakantie’ daarom ondersteuning aan sociaal toerisme. Hierdoor konden vorig jaar maar liefst 161.134 Vlamingen op eendaagse of meerdaagse uitstap gaan. Dat blijkt uit een vraag aan minister Zuhal Demir van Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die zelf actief is binnen zo’n sociaal toeristische vereniging: “Op zo’n vakantiemoment zie en voel je dat mensen die het moeilijk hebben even hun batterijen kunnen opladen. Het biedt hen een kostbaar moment waarop ze hun zorgen kunnen vergeten. Dit is essentieel voor iedereen om weer vol energie aan de slag te kunnen gaan met hun dagelijkse uitdagingen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.