Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.

Kortrijk veranderde straatnaam verwijzend naar Leopold II

Naast Kortrijk, dat in 2020 al de ‘Koning Leopold II-laan’ heeft herbenoemd naar de ‘Rosa Laperelaan’, hebben ook de steden Gent en Sint-Niklaas twee straatnamen gewijzigd wegens de link met de Belgische vorst. De “Koning Leopold II Laan” in Gent is nu de “Floraliënlaan” en de “Leopold II laan” in Sint-Niklaas is omgedoopt tot de “Oosterlaan”. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister Bart Somers. “Hoewel het belangrijk is om het koloniale verleden te erkennen en te begrijpen, moeten we ook realistisch zijn over de prioriteiten van de gemeenten. Er zijn andere maatschappelijke uitdagingen die voor gemeenten dringender aandacht vereisen”, zegt het Vlaams Parlementslid.

Mogen mandatarissen fouten maken? Het einde van de lokale democratie

Natuurorganisaties slepen lokale mandatarissen persoonlijk voor de rechter (DS 13 juli 2023) om naar hun mening illegaal verleende vergunningen aan te vechten. Het gaat om vergunningen waar mandatarissen zich dus hebben vergist of fouten hebben gemaakt. Wij vinden dit een jammerlijke tendens en een straatje zonder einde. De strijd voor een betere natuur is van groot belang, maar is dit de beste aanpak? Lopen we hiermee niet het risico om op de lange termijn de samenwerking en het sterke lokale beleid met betrekking tot natuur te ondermijnen? Laten we samenwerken, in plaats van tegen elkaar.

Vergroot inspraak door versterking van de gemeenteraadsleden

Uit een bevraging die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez in juni deed bij 806 gemeenteraadsleden blijkt dat 1 op 3 gemeenteraadsleden zal stoppen of nog niet weet of hij of zij kandidaat zal zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast blijkt uit recente cijfers van het parlementslid dat deze legislatuur al 1.172 – ofwel 16 % – van de raadsleden is gestopt. “Het is tijd voor actie. Als we mensen willen blijven overtuigen voor de lokale politiek moeten de gemeenteraadsleden meer te zeggen hebben. Via hen moet de burger meer kunnen wegen op het beleid. Gemeenteraadsleden zijn het luisterend oor van de burger”, zegt Brecht Warnez die daarom een 10-puntenplan in het parlement indiende.

Nood aan minstens twee inclusieve speelpleinen in elke gemeente.

Brecht Warnez roept minister Somers op om ambitie te verhogen.
Een openbaar speelpleintje is niet voor iedereen een plaats waar die zich welkom voelt. Op vraag van parlementslid Brecht Warnez kondigde minister aan dat er naast een leren netwerk ook subsidiemogelijkheden komen voor de lokale besturen. “Het is belangrijk dat we, verspreid in Vlaanderen, in elke gemeente minstens twee dergelijke toegankelijke speelpleintjes voorzien. Meer zelfs, uiteindelijk moet in de toekomst elk speelpleintje inclusief zijn. Het moet de norm zijn dat elk kind kan spelen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Digitale kiesbrief voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Vorige week werd duidelijk dat er in 38 Vlaamse gemeenten naast papieren brieven ook digitale oproepingsbrieven worden verstuurd voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Op vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez wordt dit initiatief nu ook uitgebreid naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor alle 300 steden en gemeenten. “We moeten mensen op alle manieren uitnodigen om te komen stemmen. Het is daarom goed dat we naast de papieren versie nu ook digitaal de kiesbrief bezorgen. Elke stad of gemeente zal de mogelijkheid krijgen om dit te doen”, zegt Warnez.

Slechts 5% van de 65+ers heeft een UiTPAS

“Zet de UiTPAS in, zodat ouderen niet vereenzamen maar meer naar buiten komen.”
Maar liefst de helft van de 60-plussers in Vlaanderen voelt zich af en toe sociaal geïsoleerd, wat een belangrijke negatieve impact heeft op hun welzijn. “Nu blijkt dat nog geen 5% van onze 65+’ers een UiTPAS hebben, roep ik op om deze meer te promoten en bereikbaar te maken voor deze doelgroep. Via de pas kunnen ze meer deelnemen aan het rijke vrije tijdsaanbod”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.