Brecht Warnez op Voka-stage bij Bluebridge in Oostende

Ook in het zomerreces zat Vlaams Parlementslid Brecht Warnez niet stil. Hij bleef onder andere actief in de lokale crisiscel, voerde promotie voor lokaal toerisme en hij trok een dag op zomerstage bij het Ostend Science Park. Al 25 jaar biedt Voka volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. In het Oostendse Science Park sprak Warnez de hele dag met bedrijfsleiders en wetenschappers over hoe Vlaanderen de West-Vlaamse blauwe economie kan versterken.

Voka grijpt deze periode aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka-stages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen.

Brecht Warnez werd uitgenodigd bij  Bluebridge en het Ostend Science Park. CEO Noémie Wouters zorgde, heel gedreven, voor een boeiend programma.

Alle aspecten en invalshoeken leren kennen

Bluebridge is geen gewoon bedrijf.  Het is de Blauwe Economie incubator van Ostend Science Park en toegangspoort tot het Blauwe Economie speelveld. Het ontstond uit een samenwerking tussen overheid en de Universiteit van Gent. “Gedurende de hele dag kwam ik in contact met de vele betrokken partners in de blauwe economie. De dynamiek tussen hen op het terrein voelen is een echte meerwaarde.”, stelt Brecht Warnez.

Sarina Motmans van POM West-Vlaanderen toonde aan dat er dankzij de steun vanuit de provincie gebouwd wordt aan de Fabrieken voor de Toekomst rond Blue Energy. Kort samengevat worden alle troeven en mogelijkheden van de zee uitgespeeld.

“Er gebeurt hier veel innovatie en baanbrekend werk. Vanuit het parlement moeten we hierin blijven investeren. De blauwe economie zorgt voor werkgelegenheid dicht bij huis én zet Vlaanderen op de wereldkaart. Als West-Vlamingen moeten we hier trots op zijn.”

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven

In Ostend Science Park is Professor Carl Devos de CEO. “Hij gaf me inzicht in het bestuur en de plannen van het en Ostend Science Park. Rector Rik Van de Walle en UGent bouwen er gedreven aan mee, samen met Jean de Bethune namens de Provincie West-Vlaanderen.”, zegt Warnez.

Samenwerken loont, dat bewees Ann Overmeire bij het voorstellen van de werking van De Blauwe Cluster. Een goed werkend overleg tussen bedrijven en wetenschap. Marine@ugent heeft met Sara Vandamme een gedreven verbindingspersoon voor alle initiatieven. “Bedrijfsleiders, hun werknemers en wetenschappers leren hier van elkaar. Straks wordt hun kennis ook gedeeld via postgraduaatsopleidingen. Levenslang leren zie je hier in de praktijk!”

Prof. Johan Aerts leidt het onderzoekslab StressChron dat bij de wereldtop behoort in zijn soort.

Brecht Warnez: “Zo’n mooi samenspel tussen alle partners is heel uniek en biedt kansen voor welvaart en welzijn voor de regio in de toekomst.”

Bedrijven een toekomst geven

“Politiek moet, zoals in het Ostend Science Park, het kader creëren om innovatie, educatie en ondernemen hand in hand te laten gaan.” Tijdens een bezoek aan het Vlaams Instituut van de Zee, met uitleg door Tina Mertens, werden de mogelijkheden getoond die de overheid biedt aan bedrijven rond onderzoek. Er wordt momenteel gebouwd om in de toekomst STEM-kansen te organiseren voor jongeren. Dirk Declercq, CEO van Haven Oostende, sloot gepassioneerd de lange rij overlegmomenten en ontmoetingen af met de vele uitdagingen en ambities van de Oostendse haven.

Een geslaagd initiatief van Voka

Dieter Coussée van Voka volgde dag mee: “Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben onze ondernemingen. Het parlementaire werk is één iets, de impact daarvan bij de ondernemingen zelf, is nog iets anders. Vandaar dat we als Voka al meer dan 25 jaar de kans bieden om ook op de bedrijfsvloer te ervaren hoe het gesteld is met onze ondernemingen en wat de uitdagingen zijn op de vloer.” Vlaams Parlementslid Brecht Warnez is heel dankbaar voor de kans die hij kreeg om deze dag te kunnen meemaken. “Ik neem een zee van goede ideeën mee naar Brussel.”

Gerelateerd nieuws

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Economie

Aantal mini-ondernemingen op school gaat jaar na jaar achteruit

Jaar na jaar loopt het aantal jongeren die en mini-onderneming opstart achteruit. Op zeven jaar tijd daalde het aantal met 20%. “Dat is geen goede zaak. Via mini-ondernemingen komen jongeren een eerste keer in aanraking met ondernemen. Het geeft hen kennis en inzicht maar stimuleert ook om de bedrijfsleiders van de toekomst te worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Economie

Meer dan vier miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse handelskernversterking

Afgelopen jaar ontvingen de West-Vlaamse gemeenten een subsidie voor handelskernversterking. Daarmee wil de Vlaamse overheid de leegstand van handelspanden in de dorpskernen tegengaan. “Doordat ondernemingen zich vaker verplaatsen naar de dorps- en stadsrand, daalt de aantrekkelijkheid van onze kernen. Vanuit Vlaanderen willen we onze lokale overheden voldoende slagkracht geven om de problematiek van de leegstand aan te pakken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Jo Brouns (cd&v).