Brecht Warnez op Voka-stage bij Bluebridge in Oostende

Ook in het zomerreces zat Vlaams Parlementslid Brecht Warnez niet stil. Hij bleef onder andere actief in de lokale crisiscel, voerde promotie voor lokaal toerisme en hij trok een dag op zomerstage bij het Ostend Science Park. Al 25 jaar biedt Voka volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. In het Oostendse Science Park sprak Warnez de hele dag met bedrijfsleiders en wetenschappers over hoe Vlaanderen de West-Vlaamse blauwe economie kan versterken.

Voka grijpt deze periode aan om ondernemers en politici dichter bij elkaar te brengen. Tijdens de Voka-stages krijgen parlementsleden de kans om een exclusieve blik achter de schermen van het bedrijfsleven te werpen.

Brecht Warnez werd uitgenodigd bij  Bluebridge en het Ostend Science Park. CEO Noémie Wouters zorgde, heel gedreven, voor een boeiend programma.

Alle aspecten en invalshoeken leren kennen

Bluebridge is geen gewoon bedrijf.  Het is de Blauwe Economie incubator van Ostend Science Park en toegangspoort tot het Blauwe Economie speelveld. Het ontstond uit een samenwerking tussen overheid en de Universiteit van Gent. “Gedurende de hele dag kwam ik in contact met de vele betrokken partners in de blauwe economie. De dynamiek tussen hen op het terrein voelen is een echte meerwaarde.”, stelt Brecht Warnez.

Sarina Motmans van POM West-Vlaanderen toonde aan dat er dankzij de steun vanuit de provincie gebouwd wordt aan de Fabrieken voor de Toekomst rond Blue Energy. Kort samengevat worden alle troeven en mogelijkheden van de zee uitgespeeld.

“Er gebeurt hier veel innovatie en baanbrekend werk. Vanuit het parlement moeten we hierin blijven investeren. De blauwe economie zorgt voor werkgelegenheid dicht bij huis én zet Vlaanderen op de wereldkaart. Als West-Vlamingen moeten we hier trots op zijn.”

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven

In Ostend Science Park is Professor Carl Devos de CEO. “Hij gaf me inzicht in het bestuur en de plannen van het en Ostend Science Park. Rector Rik Van de Walle en UGent bouwen er gedreven aan mee, samen met Jean de Bethune namens de Provincie West-Vlaanderen.”, zegt Warnez.

Samenwerken loont, dat bewees Ann Overmeire bij het voorstellen van de werking van De Blauwe Cluster. Een goed werkend overleg tussen bedrijven en wetenschap. Marine@ugent heeft met Sara Vandamme een gedreven verbindingspersoon voor alle initiatieven. “Bedrijfsleiders, hun werknemers en wetenschappers leren hier van elkaar. Straks wordt hun kennis ook gedeeld via postgraduaatsopleidingen. Levenslang leren zie je hier in de praktijk!”

Prof. Johan Aerts leidt het onderzoekslab StressChron dat bij de wereldtop behoort in zijn soort.

Brecht Warnez: “Zo’n mooi samenspel tussen alle partners is heel uniek en biedt kansen voor welvaart en welzijn voor de regio in de toekomst.”

Bedrijven een toekomst geven

“Politiek moet, zoals in het Ostend Science Park, het kader creëren om innovatie, educatie en ondernemen hand in hand te laten gaan.” Tijdens een bezoek aan het Vlaams Instituut van de Zee, met uitleg door Tina Mertens, werden de mogelijkheden getoond die de overheid biedt aan bedrijven rond onderzoek. Er wordt momenteel gebouwd om in de toekomst STEM-kansen te organiseren voor jongeren. Dirk Declercq, CEO van Haven Oostende, sloot gepassioneerd de lange rij overlegmomenten en ontmoetingen af met de vele uitdagingen en ambities van de Oostendse haven.

Een geslaagd initiatief van Voka

Dieter Coussée van Voka volgde dag mee: “Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben onze ondernemingen. Het parlementaire werk is één iets, de impact daarvan bij de ondernemingen zelf, is nog iets anders. Vandaar dat we als Voka al meer dan 25 jaar de kans bieden om ook op de bedrijfsvloer te ervaren hoe het gesteld is met onze ondernemingen en wat de uitdagingen zijn op de vloer.” Vlaams Parlementslid Brecht Warnez is heel dankbaar voor de kans die hij kreeg om deze dag te kunnen meemaken. “Ik neem een zee van goede ideeën mee naar Brussel.”

Gerelateerd nieuws

Economie

Aantal student-zelfstandigen met meer dan de helft toegenomen

Bij de laatste telling, begin dit jaar, registreerde West-Vlaanderen 1.095 student-zelfstandigen, wat een toename van 56% betekent in vergelijking met 2018. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die deze gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), benadrukt het belang van deze trend: “Als we een nieuwe generatie van succesvolle ondernemers willen opbouwen, moeten we nu handelen. Ondersteuning, middelen en onderwijs zijn cruciaal voor het aanmoedigen van een ondernemersmentaliteit bij studenten.”

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Economie

72% van de kleine windmolens staan in West-Vlaanderen

Steeds meer ondernemers en landbouwers kiezen voor kleine windmolens. In West-Vlaanderen zijn er sinds 2018 maar liefst 101 vergunningen voor uitgereikt. De provincie is daarmee veruit koploper in Vlaanderen. “Kleine windmolens met een maximum ashoogte van 15 meter zijn vooral populair bij landbouwers als groene oplossing naast zonne-energie. Het is dankzij het provinciebestuur dat West-Vlaanderen koploper is. Zij ontwikkelden hiervoor een kader die elke West-Vlaamse gemeente kan gebruiken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir (N-VA).