Bijna de helft minder Vlaamse uitwisselingsstudenten sinds Brexit

Het aantal Vlaamse studenten dat op Erasmus vertrekt naar het Verenigd Koninkrijk daalt met 44% ten opzichte van de pre-Brexit periode, dat blijkt uit het antwoord op een vraag van Brecht Warnez aan minister Ben Weyts (N-VA). In het 2018-2019 staken nog 770 studenten het kanaal over. In 2021-2022 waren dat er slechts 436. “De minister moet dringend in overleg treden met zijn Britse collega. Er is een onevenwicht als Britse studenten profiteren van ons betaalbaar onderwijs, terwijl onze studenten tienduizenden euro’s moeten neertellen voor onderwijs aan hun universiteiten”, aldus Warnez.

Na de Brexit heerste er onzekerheid over de participatie van het Verenigd Koninkrijk aan het ‘Erasmus+’-uitwisselingsprogramma. Na lange onderhandelingen over het Brexit-akkoord kondigde de Britse regering in 2021 officieel aan dat het niet meer zou participeren aan Erasmus+. Dit betekent concreet dat Vlaanderen zelf financiering moet voorzien voor uitgaande studentenmobiliteit. Bovendien kunnen studenten uit de EU kunnen niet langer genieten van een verminderd studietarief. Inschrijvingsgelden kunnen daardoor oplopen tot tot 20.000 pond. In het verleden betaalde de EU-student maximaal evenveel als de Britse studiegenoot. Daartegenover staat dat in Vlaanderen de studiegelden een stuk lager zijn.

“Dit is onaanvaardbaar. Britse studenten zijn in Vlaanderen meer dan welkom. Maar toch niet als onze studenten exuberante inschrijvingsgelden moeten betalen om in de UK te gaan studeren. Een beetje solidariteit en wederzijds respect mag toch”, aldus Brecht Warnez.

Uit de cijfers van Warnez blijkt dat het vooral onze hogeschoolstudenten zijn, die niet meer het kanaal oversteken. Daar zakte het aantal uitwisselingsstudenten met bijna 60%. Bij de universiteiten is er – na de corona – amper een daling (-6%).

2018-20192019-20202020-20212021-2022
Hogescholen512286127208
Universiteiten25823980228
Totaal770525207436

Mismatch tussen Vlaamse en Britse budgetten

Minister Weyts verhoogde reeds het generieke beurzenprogramma voor derdelanders (alle niet-Europese bestemmingen) van 1,4 naar 2,3 miljoen euro. Daartegenover kondigde het Verenigd Koninkrijk in 2021 het Turing Scheme aan, een project met een budget van £110 miljoen dat de tegenhanger moet voorstellen van Erasmus+.

“Het budget van ons Vlaamse beursprogramma is te beperkt om een effect te hebben omwille van de hoge studiegelden in de UK. Minister Weyts moet samen met de diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen in London overleggen met hun Britse collega’s. We moeten tot een fair akkoord komen”, aldus Warnez. “Anders dreigt een uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk te evolueren naar een privilege voor de rijkste studenten.”

Lees hier het artikel uit de krant.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.