Bijna 40% van de beginnende leerkrachten is zij-instromer

Van de 10.880 beginnende leerkrachten zijn 4.279 zij-instromers. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Vlaams parlementslid Brecht Warnez erkent de inspanningen minister Weyts maar merkt op dat het behoud van deze zij-instromers nog steeds een uitdaging vormt. "Het is goed nieuws dat het aantal zij-instromers in het Vlaams onderwijs blijft stijgen. We moeten er echter voor zorgen dat deze nieuwe leerkrachten hun weg vinden en behouden blijven in het onderwijs. Daarvoor moeten we blijven investeren in opleidingen en ondersteuning voor zij-instromers", aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De Vlaamse overheid zet zich in om het lerarentekort aan te pakken door nieuwe zij-instromers aan te trekken en te behouden. In het regeerakkoord is afgesproken om anciënniteit te honoreren voor nieuwe zij-instromers in knelpuntvakken. Dat lijkt vruchten af te werpen, gezien het gestage groeipercentage van zij-instromers in het Vlaams onderwijs. Waar in 2021 nog 2.915 zij-instromers werden geteld, zijn er dat nu 47% meer.

“Een grotere instroom van zij-instromers kan het lerarentekort helpen aanpakken en zo de onderwijskwaliteit verbeteren. Deze nieuwe leerkrachten brengen vaak een rijke professionele ervaring en andere vaardigheden mee die ook in het onderwijs van onschatbare waarde kunnen zijn”, aldus Brecht Warnez.

Het gaat om cijfers van het schooljaar 2021-2022 omdat de huidige cijfers nog onvoldoende stabiel zijn om conclusies uit te trekken.

Vooral in Antwerpen en het secundair onderwijs

De cijfers die parlementslid Warnez opvroeg tonen aan dat de meerderheid van de zij-instromers actief is in het secundair onderwijs (2.676), gevolgd door het basisonderwijs (984) en het volwassenenonderwijs (CVO: 348). In het secundair onderwijs zijn de populairste knelpuntvakken voor zij-instromers zijn Leraar Niet-Confessionele Zedenleer (259), Leraar Elektriciteit-Elektronica (201) en Leraar Frans (186).

De meeste zij-instromers komen uit de provincie Antwerpen (1.280), gevolgd door Oost-Vlaanderen (916) en West-Vlaanderen (698). In Limburg (509) en Brussel (412) zijn er het minst zij-instromers.

Oudste zij-instromer is 78 jaar

Verder blijkt uit de parlementaire cijfers dat de meeste zij-instromers tussen 30 en 40 jaar oud zijn. De leeftijdscategorie 30 jaar is goed voor het grootste aantal zij-instromers (237). Het zijn Vlamingen die relatief in het begin van hun loopbaan de overstap naar het onderwijs maken. Een verklaring hiervoor is dat zij-instromers uit de privésector maximaal 10 jaar anciënniteit kunnen meenemen naar het onderwijs. “

Wie ouder is dan 40 jaar verliest dus snel heel wat anciënniteit en dus loon. Daarom pleit onze cd&v-fractie om het meenemen van extra anciënniteit voor zij-instromers terug bespreekbaar te maken” sluit het parlementslid af.

De oudste zij-instromer is maar liefst 78 jaar.

LeeftijdscategorieAantal zij-instromers
20-29309
30-391.609
40-491.088
50-59451
60-6956
70-7914

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).

Cultuur

6,5 miljoen euro voor renovatie van beschermde schoolgebouwen

Vlaanderen geeft dit jaar 6.587.261 euro subsidie aan acht scholen om hun gebouwen te restaureren. Het gaat om scholen Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een vraag van Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Diependaele (N-VA). “Onderwijsgebouwen zijn niet alleen belangrijk voor het verstrekken van onderwijs, maar ze dragen ook bij aan het behoud van ons waardevol onroerend erfgoed. Ze zijn deel van onze Vlaamse culturele identiteit en geschiedenis”, zegt parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Meer slaagkansen via betere oriëntering en coaching

De grote verschillen in slaagkansen, afhankelijk van de vooropleiding in het middelbaar, blijven bestaan. “Het is belangrijk dat studenten alle kansen krijgen om hun talent te benutten. Maar daarnaast is het ook essentieel dat ze geïnformeerd zijn wanneer ze goed geïnformeerd zijn bij het maken van beslissingen over hun toekomst en dat ze toegang hebben tot begeleiding en coaching wanneer dat nodig is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.