Bijna 40% van de beginnende leerkrachten is zij-instromer

Van de 10.880 beginnende leerkrachten zijn 4.279 zij-instromers. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Vlaams parlementslid Brecht Warnez erkent de inspanningen minister Weyts maar merkt op dat het behoud van deze zij-instromers nog steeds een uitdaging vormt. "Het is goed nieuws dat het aantal zij-instromers in het Vlaams onderwijs blijft stijgen. We moeten er echter voor zorgen dat deze nieuwe leerkrachten hun weg vinden en behouden blijven in het onderwijs. Daarvoor moeten we blijven investeren in opleidingen en ondersteuning voor zij-instromers", aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De Vlaamse overheid zet zich in om het lerarentekort aan te pakken door nieuwe zij-instromers aan te trekken en te behouden. In het regeerakkoord is afgesproken om anciënniteit te honoreren voor nieuwe zij-instromers in knelpuntvakken. Dat lijkt vruchten af te werpen, gezien het gestage groeipercentage van zij-instromers in het Vlaams onderwijs. Waar in 2021 nog 2.915 zij-instromers werden geteld, zijn er dat nu 47% meer.

“Een grotere instroom van zij-instromers kan het lerarentekort helpen aanpakken en zo de onderwijskwaliteit verbeteren. Deze nieuwe leerkrachten brengen vaak een rijke professionele ervaring en andere vaardigheden mee die ook in het onderwijs van onschatbare waarde kunnen zijn”, aldus Brecht Warnez.

Het gaat om cijfers van het schooljaar 2021-2022 omdat de huidige cijfers nog onvoldoende stabiel zijn om conclusies uit te trekken.

Vooral in Antwerpen en het secundair onderwijs

De cijfers die parlementslid Warnez opvroeg tonen aan dat de meerderheid van de zij-instromers actief is in het secundair onderwijs (2.676), gevolgd door het basisonderwijs (984) en het volwassenenonderwijs (CVO: 348). In het secundair onderwijs zijn de populairste knelpuntvakken voor zij-instromers zijn Leraar Niet-Confessionele Zedenleer (259), Leraar Elektriciteit-Elektronica (201) en Leraar Frans (186).

De meeste zij-instromers komen uit de provincie Antwerpen (1.280), gevolgd door Oost-Vlaanderen (916) en West-Vlaanderen (698). In Limburg (509) en Brussel (412) zijn er het minst zij-instromers.

Oudste zij-instromer is 78 jaar

Verder blijkt uit de parlementaire cijfers dat de meeste zij-instromers tussen 30 en 40 jaar oud zijn. De leeftijdscategorie 30 jaar is goed voor het grootste aantal zij-instromers (237). Het zijn Vlamingen die relatief in het begin van hun loopbaan de overstap naar het onderwijs maken. Een verklaring hiervoor is dat zij-instromers uit de privésector maximaal 10 jaar anciënniteit kunnen meenemen naar het onderwijs. “

Wie ouder is dan 40 jaar verliest dus snel heel wat anciënniteit en dus loon. Daarom pleit onze cd&v-fractie om het meenemen van extra anciënniteit voor zij-instromers terug bespreekbaar te maken” sluit het parlementslid af.

De oudste zij-instromer is maar liefst 78 jaar.

LeeftijdscategorieAantal zij-instromers
20-29309
30-391.609
40-491.088
50-59451
60-6956
70-7914

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

Economie

Aantal student-zelfstandigen met meer dan de helft toegenomen

Bij de laatste telling, begin dit jaar, registreerde West-Vlaanderen 1.095 student-zelfstandigen, wat een toename van 56% betekent in vergelijking met 2018. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die deze gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), benadrukt het belang van deze trend: “Als we een nieuwe generatie van succesvolle ondernemers willen opbouwen, moeten we nu handelen. Ondersteuning, middelen en onderwijs zijn cruciaal voor het aanmoedigen van een ondernemersmentaliteit bij studenten.”