Bijna 40% van de beginnende leerkrachten is zij-instromer

Van de 10.880 beginnende leerkrachten zijn 4.279 zij-instromers. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. Vlaams parlementslid Brecht Warnez erkent de inspanningen minister Weyts maar merkt op dat het behoud van deze zij-instromers nog steeds een uitdaging vormt. "Het is goed nieuws dat het aantal zij-instromers in het Vlaams onderwijs blijft stijgen. We moeten er echter voor zorgen dat deze nieuwe leerkrachten hun weg vinden en behouden blijven in het onderwijs. Daarvoor moeten we blijven investeren in opleidingen en ondersteuning voor zij-instromers", aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

De Vlaamse overheid zet zich in om het lerarentekort aan te pakken door nieuwe zij-instromers aan te trekken en te behouden. In het regeerakkoord is afgesproken om anciënniteit te honoreren voor nieuwe zij-instromers in knelpuntvakken. Dat lijkt vruchten af te werpen, gezien het gestage groeipercentage van zij-instromers in het Vlaams onderwijs. Waar in 2021 nog 2.915 zij-instromers werden geteld, zijn er dat nu 47% meer.

“Een grotere instroom van zij-instromers kan het lerarentekort helpen aanpakken en zo de onderwijskwaliteit verbeteren. Deze nieuwe leerkrachten brengen vaak een rijke professionele ervaring en andere vaardigheden mee die ook in het onderwijs van onschatbare waarde kunnen zijn”, aldus Brecht Warnez.

Het gaat om cijfers van het schooljaar 2021-2022 omdat de huidige cijfers nog onvoldoende stabiel zijn om conclusies uit te trekken.

Vooral in Antwerpen en het secundair onderwijs

De cijfers die parlementslid Warnez opvroeg tonen aan dat de meerderheid van de zij-instromers actief is in het secundair onderwijs (2.676), gevolgd door het basisonderwijs (984) en het volwassenenonderwijs (CVO: 348). In het secundair onderwijs zijn de populairste knelpuntvakken voor zij-instromers zijn Leraar Niet-Confessionele Zedenleer (259), Leraar Elektriciteit-Elektronica (201) en Leraar Frans (186).

De meeste zij-instromers komen uit de provincie Antwerpen (1.280), gevolgd door Oost-Vlaanderen (916) en West-Vlaanderen (698). In Limburg (509) en Brussel (412) zijn er het minst zij-instromers.

Oudste zij-instromer is 78 jaar

Verder blijkt uit de parlementaire cijfers dat de meeste zij-instromers tussen 30 en 40 jaar oud zijn. De leeftijdscategorie 30 jaar is goed voor het grootste aantal zij-instromers (237). Het zijn Vlamingen die relatief in het begin van hun loopbaan de overstap naar het onderwijs maken. Een verklaring hiervoor is dat zij-instromers uit de privésector maximaal 10 jaar anciënniteit kunnen meenemen naar het onderwijs. “

Wie ouder is dan 40 jaar verliest dus snel heel wat anciënniteit en dus loon. Daarom pleit onze cd&v-fractie om het meenemen van extra anciënniteit voor zij-instromers terug bespreekbaar te maken” sluit het parlementslid af.

De oudste zij-instromer is maar liefst 78 jaar.

LeeftijdscategorieAantal zij-instromers
20-29309
30-391.609
40-491.088
50-59451
60-6956
70-7914

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.