Bijna 4.000 ingeschrevenen voor de examencommissie. Een stijging met 10% en het hoogste aantal in 6 jaar.

Het aantal kandidaten dat zich voor het eerst inschreef bij de Examencommissie secundair onderwijs steeg in 2022 met 10%, in vergelijking met het voorgaande jaar. “De examencommissie blijft een belangrijk alternatief voor het klassieke onderwijs, vooral gezien de toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Via de examencommissie halen mensen alsnog hun diploma”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In totaal schreven 3.930 kandidaten zich voor het eerst in voor de examens van de commissie, waarvan 38% uit Antwerpen, 19% uit Oost-Vlaanderen en 18% uit Vlaams-Brabant. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgde voor slechts 6% van de inschrijvingen. Limburg en West-Vlaanderen zijn beiden goed voor 9% van de nieuwe inschrijvingen.

“Tijdens de coronacrisis kenden we in 2020 een dieptepunt toen maar 2.753 Vlamingen zich inschreven voor de examencommissie. Het is goed dat we opnieuw meer jongeren en volwassenen kunnen begeleiden naar een diploma of getuigschrift. Dat papier is een belangrijke hefboom voor hun kansen op de arbeidsmarkt”, stelt Brecht Warnez.

201720182019202020212022
3.5513.2643.1752.7233.5613.930
Evolutie inschrijvingen examencommissie

Digitale omslag is succes

De examencommissie biedt een breed scala aan studierichtingen in de eerste, tweede en derde graad. In totaal waren er in 2022 8.725 actieve kandidaten die in totaal 39.008 examens aflegden. Bijna alle examens verlopen nu digitaal. 54% van de leerlingen slaagden. “De omslag naar digitale examens is succesvol. Het examen blijkt even kwaliteitsvol als de schriftelijke versie van vroeger. Het is nu vooral efficiënter georganiseerd. Slechts voor een beperkte groep kandidaten blijkt het nodig om schriftelijk examens af te nemen”, stelt Brecht Warnez vast.

Extra aandacht voor praktijkervaring nodig

Kandidaten die kiezen voor een examenprogramma in de derde graad bso moeten, voor ze mogen deelnemen aan de assessments, voldoende praktijkervaring kunnen voorleggen via een portfolio. Uit de cijfers blijkt dat er een goede slaagkans is (76%). Toch wil parlementslid Brecht Warnez extra aandacht voor deze groep.

Er zijn vandaag pilootprojecten lopende waarbij de examencommissie samenwerkt met vier centra voor volwassenenonderwijs om jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen een goede begeleiding te bieden via een traject op maat. Het gaat om een leerprogramma Zorgkundige en een leerprogramma Elektrotechnisch Installateur.

“Deze pilootprojecten moeten we uitbreiden naar heel Vlaanderen. Het is niet voor iedereen eenvoudig om via zelfstudie praktijkervaring op te doen en een goed portfolio voor te leggen. Met een op termijn duurzame samenwerking moeten we garanderen dat jongeren meer kansen krijgen en beter begeleid worden om competenties te verwerven in een echte werksituatie die aansluit bij hun interesse”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.