Bijna 4.000 ingeschrevenen voor de examencommissie. Een stijging met 10% en het hoogste aantal in 6 jaar.

Het aantal kandidaten dat zich voor het eerst inschreef bij de Examencommissie secundair onderwijs steeg in 2022 met 10%, in vergelijking met het voorgaande jaar. “De examencommissie blijft een belangrijk alternatief voor het klassieke onderwijs, vooral gezien de toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Via de examencommissie halen mensen alsnog hun diploma”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In totaal schreven 3.930 kandidaten zich voor het eerst in voor de examens van de commissie, waarvan 38% uit Antwerpen, 19% uit Oost-Vlaanderen en 18% uit Vlaams-Brabant. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgde voor slechts 6% van de inschrijvingen. Limburg en West-Vlaanderen zijn beiden goed voor 9% van de nieuwe inschrijvingen.

“Tijdens de coronacrisis kenden we in 2020 een dieptepunt toen maar 2.753 Vlamingen zich inschreven voor de examencommissie. Het is goed dat we opnieuw meer jongeren en volwassenen kunnen begeleiden naar een diploma of getuigschrift. Dat papier is een belangrijke hefboom voor hun kansen op de arbeidsmarkt”, stelt Brecht Warnez.

201720182019202020212022
3.5513.2643.1752.7233.5613.930
Evolutie inschrijvingen examencommissie

Digitale omslag is succes

De examencommissie biedt een breed scala aan studierichtingen in de eerste, tweede en derde graad. In totaal waren er in 2022 8.725 actieve kandidaten die in totaal 39.008 examens aflegden. Bijna alle examens verlopen nu digitaal. 54% van de leerlingen slaagden. “De omslag naar digitale examens is succesvol. Het examen blijkt even kwaliteitsvol als de schriftelijke versie van vroeger. Het is nu vooral efficiënter georganiseerd. Slechts voor een beperkte groep kandidaten blijkt het nodig om schriftelijk examens af te nemen”, stelt Brecht Warnez vast.

Extra aandacht voor praktijkervaring nodig

Kandidaten die kiezen voor een examenprogramma in de derde graad bso moeten, voor ze mogen deelnemen aan de assessments, voldoende praktijkervaring kunnen voorleggen via een portfolio. Uit de cijfers blijkt dat er een goede slaagkans is (76%). Toch wil parlementslid Brecht Warnez extra aandacht voor deze groep.

Er zijn vandaag pilootprojecten lopende waarbij de examencommissie samenwerkt met vier centra voor volwassenenonderwijs om jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen een goede begeleiding te bieden via een traject op maat. Het gaat om een leerprogramma Zorgkundige en een leerprogramma Elektrotechnisch Installateur.

“Deze pilootprojecten moeten we uitbreiden naar heel Vlaanderen. Het is niet voor iedereen eenvoudig om via zelfstudie praktijkervaring op te doen en een goed portfolio voor te leggen. Met een op termijn duurzame samenwerking moeten we garanderen dat jongeren meer kansen krijgen en beter begeleid worden om competenties te verwerven in een echte werksituatie die aansluit bij hun interesse”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.