Bijna 4.000 ingeschrevenen voor de examencommissie. Een stijging met 10% en het hoogste aantal in 6 jaar.

Het aantal kandidaten dat zich voor het eerst inschreef bij de Examencommissie secundair onderwijs steeg in 2022 met 10%, in vergelijking met het voorgaande jaar. “De examencommissie blijft een belangrijk alternatief voor het klassieke onderwijs, vooral gezien de toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Via de examencommissie halen mensen alsnog hun diploma”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In totaal schreven 3.930 kandidaten zich voor het eerst in voor de examens van de commissie, waarvan 38% uit Antwerpen, 19% uit Oost-Vlaanderen en 18% uit Vlaams-Brabant. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zorgde voor slechts 6% van de inschrijvingen. Limburg en West-Vlaanderen zijn beiden goed voor 9% van de nieuwe inschrijvingen.

“Tijdens de coronacrisis kenden we in 2020 een dieptepunt toen maar 2.753 Vlamingen zich inschreven voor de examencommissie. Het is goed dat we opnieuw meer jongeren en volwassenen kunnen begeleiden naar een diploma of getuigschrift. Dat papier is een belangrijke hefboom voor hun kansen op de arbeidsmarkt”, stelt Brecht Warnez.

201720182019202020212022
3.5513.2643.1752.7233.5613.930
Evolutie inschrijvingen examencommissie

Digitale omslag is succes

De examencommissie biedt een breed scala aan studierichtingen in de eerste, tweede en derde graad. In totaal waren er in 2022 8.725 actieve kandidaten die in totaal 39.008 examens aflegden. Bijna alle examens verlopen nu digitaal. 54% van de leerlingen slaagden. “De omslag naar digitale examens is succesvol. Het examen blijkt even kwaliteitsvol als de schriftelijke versie van vroeger. Het is nu vooral efficiënter georganiseerd. Slechts voor een beperkte groep kandidaten blijkt het nodig om schriftelijk examens af te nemen”, stelt Brecht Warnez vast.

Extra aandacht voor praktijkervaring nodig

Kandidaten die kiezen voor een examenprogramma in de derde graad bso moeten, voor ze mogen deelnemen aan de assessments, voldoende praktijkervaring kunnen voorleggen via een portfolio. Uit de cijfers blijkt dat er een goede slaagkans is (76%). Toch wil parlementslid Brecht Warnez extra aandacht voor deze groep.

Er zijn vandaag pilootprojecten lopende waarbij de examencommissie samenwerkt met vier centra voor volwassenenonderwijs om jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te stromen een goede begeleiding te bieden via een traject op maat. Het gaat om een leerprogramma Zorgkundige en een leerprogramma Elektrotechnisch Installateur.

“Deze pilootprojecten moeten we uitbreiden naar heel Vlaanderen. Het is niet voor iedereen eenvoudig om via zelfstudie praktijkervaring op te doen en een goed portfolio voor te leggen. Met een op termijn duurzame samenwerking moeten we garanderen dat jongeren meer kansen krijgen en beter begeleid worden om competenties te verwerven in een echte werksituatie die aansluit bij hun interesse”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).