Bijna 15.000 studenten wachten op studietoelages, cd&v wil automatisch en dus sneller uitbetalen

Vandaag wachten nog 14.913 studenten op een antwoord van het Agentschap Hoger Onderwijs of ze al dan niet recht hebben op een studietoelage. Cd&v wil die uitbetaling in de toekomst laten verlopen via het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) zodat die sneller gebeurt. “Op die manier willen we garanderen dat bijna elke student op 30 oktober en liefst nog vroeger de studietoelage op zijn rekening gestort ziet. Dat geld hebben ze op dat ogenblik ook nodig om bv. boeken te kopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket is vandaag de uitbetalingsdienst van het groeipakket – de vroegere kinderbijslag – waar ook de schooltoelage onder valt. Zij betalen maandelijks voor 1,6 miljoen kinderen de toelages uit.

“Als er een Vlaamse dienst is die de kennis en ervaring heeft om snel toelages te betalen, moeten we daar gebruik van maken. De student wordt er beter van en we maken de overheid efficiënter”, aldus Brecht Warnez.

Hij verwijst naar de lokale besturen waarvoor het VUTG ook al bijvoorbeeld geboortepremies uitbetaalt.

Het parlementslid dient hiervoor een voorstel in het Vlaams Parlement in. Als snel een consensus gevonden zou worden, zou al in 2024 bijna elke student de eerste automatische storting van de studietoelage op zijn of haar rekening kunnen hebben.

Niet de schuld van de student

Heel vaak wordt voor de trage uitbetaling met de vinger gewezen naar de student. In eerdere antwoorden op vragen van Warnez gaf minister Weyts aan dat studenten vaak nog niet alle informatie aanleverden of dat de student niet tijdig de studietoelage aanvroeg. Dat klopt niet volgens Warnez. Op 30 december van het academiejaar 2021-2022 (laatst beschikbare cijfers) waren 93,8% van de aanvragen die resulteerden in de toekenning van een studietoelage volledig ingediend door de student. Daartegenover stond dat slechts 60,5% van de studietoelagen toegekend waren.

“Één op drie studenten wacht dus na het eerste semester nog op een handeling van de administratie. Dat is niet te verantwoorden”, zegt Warnez. “Bovendien is het niet efficiënt dat we van studenten gegevens vragen die we als overheid kennen om hen dan vervolgens met de vinger te wijzen.”

Het parlementslid vindt ook dat de regelgeving moet gescreend worden. Welke elementen zijn bepalend om al dan niet nood te hebben aan een studietoelage? Sommige informatie wordt nu aan studenten gevraagd – zoals alimentatiegeld – terwijl dat bij de schooltoeslag niet gevraagd wordt en daardoor in het leerplichtonderwijs sneller uitbetaald kan worden.

Al stappen gezet, maar onvoldoende

De afgelopen jaren zijn al heel wat stappen gezet, vindt ook parlementslid Brecht Warnez die sinds het begin van deze legislatuur op deze nagel klopt. “Het Agentschap Hoger Onderwijs heeft verdienstelijke stappen gezet, maar je voelt dat we er niet komen. Vandaag moeten studenten nog steeds te lang wachten”, aldus Warnez. “We kunnen dat het agentschap niets verwijten. Zij hebben niet de ervaring noch de mankracht om dit sneller te doen. Voor het VUTG is dergelijke dienstverlening hun corebusiness.”

De studietoelagen worden vandaag uitbetaald door de Afdeling studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOKS). Volgens de laatst beschikbare cijfers waren er in 2020 62 mensen tewerkgesteld (VTE’s). Voor het groeipakket gaat dat over 678 mensen.

“We moeten af van het hokjes denken in de Vlaamse overheid. Samenwerken loont”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.