Bijna 15.000 studenten wachten op studietoelages, cd&v wil automatisch en dus sneller uitbetalen

Vandaag wachten nog 14.913 studenten op een antwoord van het Agentschap Hoger Onderwijs of ze al dan niet recht hebben op een studietoelage. Cd&v wil die uitbetaling in de toekomst laten verlopen via het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) zodat die sneller gebeurt. “Op die manier willen we garanderen dat bijna elke student op 30 oktober en liefst nog vroeger de studietoelage op zijn rekening gestort ziet. Dat geld hebben ze op dat ogenblik ook nodig om bv. boeken te kopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket is vandaag de uitbetalingsdienst van het groeipakket – de vroegere kinderbijslag – waar ook de schooltoelage onder valt. Zij betalen maandelijks voor 1,6 miljoen kinderen de toelages uit.

“Als er een Vlaamse dienst is die de kennis en ervaring heeft om snel toelages te betalen, moeten we daar gebruik van maken. De student wordt er beter van en we maken de overheid efficiënter”, aldus Brecht Warnez.

Hij verwijst naar de lokale besturen waarvoor het VUTG ook al bijvoorbeeld geboortepremies uitbetaalt.

Het parlementslid dient hiervoor een voorstel in het Vlaams Parlement in. Als snel een consensus gevonden zou worden, zou al in 2024 bijna elke student de eerste automatische storting van de studietoelage op zijn of haar rekening kunnen hebben.

Niet de schuld van de student

Heel vaak wordt voor de trage uitbetaling met de vinger gewezen naar de student. In eerdere antwoorden op vragen van Warnez gaf minister Weyts aan dat studenten vaak nog niet alle informatie aanleverden of dat de student niet tijdig de studietoelage aanvroeg. Dat klopt niet volgens Warnez. Op 30 december van het academiejaar 2021-2022 (laatst beschikbare cijfers) waren 93,8% van de aanvragen die resulteerden in de toekenning van een studietoelage volledig ingediend door de student. Daartegenover stond dat slechts 60,5% van de studietoelagen toegekend waren.

“Één op drie studenten wacht dus na het eerste semester nog op een handeling van de administratie. Dat is niet te verantwoorden”, zegt Warnez. “Bovendien is het niet efficiënt dat we van studenten gegevens vragen die we als overheid kennen om hen dan vervolgens met de vinger te wijzen.”

Het parlementslid vindt ook dat de regelgeving moet gescreend worden. Welke elementen zijn bepalend om al dan niet nood te hebben aan een studietoelage? Sommige informatie wordt nu aan studenten gevraagd – zoals alimentatiegeld – terwijl dat bij de schooltoeslag niet gevraagd wordt en daardoor in het leerplichtonderwijs sneller uitbetaald kan worden.

Al stappen gezet, maar onvoldoende

De afgelopen jaren zijn al heel wat stappen gezet, vindt ook parlementslid Brecht Warnez die sinds het begin van deze legislatuur op deze nagel klopt. “Het Agentschap Hoger Onderwijs heeft verdienstelijke stappen gezet, maar je voelt dat we er niet komen. Vandaag moeten studenten nog steeds te lang wachten”, aldus Warnez. “We kunnen dat het agentschap niets verwijten. Zij hebben niet de ervaring noch de mankracht om dit sneller te doen. Voor het VUTG is dergelijke dienstverlening hun corebusiness.”

De studietoelagen worden vandaag uitbetaald door de Afdeling studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs (AHOVOKS). Volgens de laatst beschikbare cijfers waren er in 2020 62 mensen tewerkgesteld (VTE’s). Voor het groeipakket gaat dat over 678 mensen.

“We moeten af van het hokjes denken in de Vlaamse overheid. Samenwerken loont”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).

Cultuur

6,5 miljoen euro voor renovatie van beschermde schoolgebouwen

Vlaanderen geeft dit jaar 6.587.261 euro subsidie aan acht scholen om hun gebouwen te restaureren. Het gaat om scholen Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een vraag van Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Diependaele (N-VA). “Onderwijsgebouwen zijn niet alleen belangrijk voor het verstrekken van onderwijs, maar ze dragen ook bij aan het behoud van ons waardevol onroerend erfgoed. Ze zijn deel van onze Vlaamse culturele identiteit en geschiedenis”, zegt parlementslid Brecht Warnez.