Bijna 1 op de 4 studenten in het hoger onderwijs ontvangt een studietoelage

Studenten verliezen hun studietoelage bij de overstap naar het secundair onderwijs

Hoewel er steeds meer studenten de weg naar een studietoelage vinden, blijven er toch tekortkomingen bestaan. Één van de grootste bezorgdheid is het aantal studenten dat niet in aanmerking komt voor een studietoelage hoewel ze in het secundair onderwijs wel een schooltoeslag genoten. Bij een student van gescheiden ouders telt het alimentatiegeld bijvoorbeeld mee als inkomen in het hoger onderwijs en niet in het secundair onderwijs. Daardoor verliezen zij sneller hun studietoelage.“Hoewel de kosten van het hoger onderwijs hoger liggen dan het secundair onderwijs verliezen sommige studenten hun financiële tegemoetkoming. We moeten de voorwaarden van de schooltoeslag en de studietoelagen meer op elkaar af te stemmen”, zegt het parlementslid.

Tijdelijk meer personeel om sneller uit te betalen

Na het eerste semester moesten nog 33.566 studenten hun aangevraagde studietoelage krijgen, terwijl het academiejaar al halfweg was. Het parlementslid vindt dat veel te veel: “Studenten en ouders die moeilijkheden hebben met het betalen van de studiekosten in het hoger onderwijs hebben dat geld nu nodig, niet als het academiejaar is afgelopen. De uitbetaling moet sneller.”

Bij 22.389 studenten ofwel meer dan één op drie studenten moest de administratie de studietoelage nog de eerste keer behandeld worden. “Het probleem ligt hem vooral in het feit dat het te lang duurt vooraleer iemand een dossier in handen neemt of dat de student de boodschap krijgt dat de administratie meer info wenst. Dat kan eigenlijk niet”, vindt Brecht Warnez. Hij stelt daarom voor om aan het begin van het academiejaar tijdelijk extra personeel aan te werven om de behandeling van de vele dossiers te doen.

In stijgende lijn

Om in aanmerking te komen voor dergelijke studietoelage wordt er rekening gehouden met vier criteria: nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en pedagogische voorwaarden (i.e. voorwaarden omtrent de opleiding). Afhankelijk van je gezinssituatie en studietraject zal dan een toelage toegekend worden aan de student om de kosten te helpen dekken.

In Vlaanderen blijken steeds meer studenten onder deze vier criteria te vallen. Zo waren er tijdens het academiejaar 2020-2021 258.628 studenten ingeschreven in een financierbare opleiding. 61.223 studenten ontvingen ook effectief dergelijke studietoelage. Dit komt neer op 23,7% van de studenten, bijna 1 op 4. In 2019-2020 was nog sprake van 58.776 studenten op 246.718 studenten in financierbare opleidingen, een aandeel van zo’n 23,8%. Het aantal studenten in financierbare opleidingen en het aantal toekenningen nemen dus voor het vierde jaar op rij toe. “Het aantal studenten dat een studietoelage krijgt, neemt elk jaar toe. Het is een belangrijk instrument om iedereen toegang te geven tot de studietoelage”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Ook wat betreft de verschillende statuten van de studenten zien we in elk van de verschillende categorieën een stijging. Het grootste aandeel, met 83%, blijft studenten met het statuut ‘ten laste ouder’. Dit wordt gevolgd door ‘zelfstandige student’ (12%) en ‘gehuwde student’ (3%). De statuten ‘ten laste andere’ en ‘alleenstaande student’ vertegenwoordigden beiden minder dan 1%, maar ook deze groepen groeien de laatste jaren.

Het aantal toekenningen blijft dus groeien in elk van de categorieën. Toch lijken niet alle cijfers te stijgen. Waar immers wel een kleine daling gesitueerd kan worden voor academiejaar 2020-2021 is het aantal toekenningen aan kotstudenten. Deze liggen voor het eerst lager dan de cijfers van academiejaar 2017-2018. De reden hiervoor kan wellicht gesitueerd worden in de coronacrisis waarbij studenten veelal een verblijf thuis verkozen boven een kot.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Slechts 22 West-Vlaamse gemeenten tekenen het charter Werftransport

In 2022 tekenden Bredene en Ieper het charter Werftransport waardoor nu 22 West-Vlaamse gemeenten met de bouwsector de handen in elkaar slaan om werftransport te mijden rond scholen. “Scholen moeten bereikbaar zijn op een veilige en kindvriendelijke manier. Door schoolomgevingen verkeersveilig te maken, zijn leerlingen en ouders meer gemotiveerd om met de fiets of te voet te komen. Werftransport zoveel mogelijk weren tijdens de begin- en einduren van de scholen is daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD) die de ondertekening toejuicht.