Bidirectionele laadpalen ondanks goed idee nog in de kinderschoenen

Bidirectioneel laden is de techniek waarbij batterijen van elektrische auto's gebruikt worden als opslaglocatie voor groene stroom. “De techniek is veelbelovend, maar nog niet klaar om uit te rollen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Op momenten waarop meer stroom wordt opgewekt dan nodig worden, bij bidirectioneel laden, de accu’s van voertuigen geladen. Ze leveren op het moment dat er een piek in de vraag naar elektriciteit is, stroom terug aan het netwerk (huis, bedrijf of laadpaal). Zo weet een slimme laadpaal wat de beste tijd is om een elektrische auto op te laden. Deze laadpaal kan bijvoorbeeld het laden ‘s nachts starten.

Pas als wagens er klaar voor zijn

Vlaanderen heeft als doelstelling vooropgesteld om tegen 2030 99.000 laadpunten te realiseren, of 1,5 per 100 inwoners”, geeft Brecht Warnez aan. De lokale besturen dienen nu een gemeentelijk laadplan op te stellen opdat dit doel bereikt kan worden. Zo stomen we ons klaar voor 1 miljoen elektrische wagens.

Hierbij worden op dit moment de bidirectionele laadpalen slechts gebruikt in proefprojecten zoals ‘DeeldeZon’. “Een veralgemeend gebruik van birectionele laadpalen kan pas opstarten als de constructeurs van elektrische wagens hiertoe hun toestemming geven en de wagens daarop zijn voorzien”, stelt het parlementslid. Volkswagen stelde onlangs zijn ID.Buzz voor die vanaf september op de markt komt en voorzien is op het birectioneel laden. Andere merken onderzoeken de mogelijkheden.

Veel obstakels

Het idee lijkt logisch en eenvoudig, maar uit het proefproject komen verschillende obstakels. Er is momenteel geen realistisch terugverdienmodel voor de investerende partners, het maakt elektrische wagens een stuk duurder, het zorgt voor lange wachttijden voor goedkeuring en aansluiting van de palen, … Tijdens de testfase kwamen daarnaast verschillende nieuwe technische uitdagingen naar boven, zowel bij het sturingsmodel in het gebouw als de bedrading bij de paal zelf. Verschillende software-protocollen moeten juist op elkaar afgestemd worden, de expertise zit gespreid, …

Door de testen in dit onderzoeksproject worden de moeilijkheden in de praktijk ontdekt. Het is duidelijk dat we nog niet klaar zijn om deze innovatie morgen voor iedereen toegankelijk te maken”, stelt Warnez. “We hebben er vertrouwen in dat het proces tot resultaten zal leiden, die vervolgens ingezet kunnen worden bij meerdere lokale besturen.”

Laadmogelijkheden blijven stijgen

Het laadvermogen van laadpalen wordt uitgedrukt in Charge Point Equivalent (CPE). Een laadpaal met een beperkt vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1CPE, bij een laadpaal met een hoger vermogen (11-22 kW) zijn dat 2CPE. “Eind 2021 waren in Vlaanderen al ongeveer 10.500 CPE aanwezig, dit deels publiek en deels semi-publiek”, weet Warnez. “Momenteel zijn er in West-Vlaanderen 545 of minst inwoners per laadmogelijkheid, in Limburg zijn er dat met 807 meest”, sluit Brecht Warnez af.

ProvincieAantal inwoners per CPE
Antwerpen715
Limburg807
Oost-Vlaanderen573
Vlaams-Brabant615
West-Vlaanderen545

Aantal inwoners per CPE per provincie (eind 2021)

Gerelateerd nieuws

Milieu

Operatie Proper beloont 191 West-Vlaamse actieplannen voor 140.000 euro

West-Vlaamse scholen en verenigingen namen in 2022 opnieuw massaal deel aan Operatie Proper. Maar liefst 224 West-Vlaamse scholen en verengingen dienden een actieplan in. “Dit is een duidelijk signaal dat West-Vlaamse scholen en verenigingen zich blijven engageren voor een proper leefmilieu. We kunnen dit alleen maar blijven aanmoedigen.”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Milieuraad reikt Groene Pluim 2022 uit

Vorige maand rijkte de milieuraad de Groene Pluim 2022 uit. De tweejaarlijkse milieuprijs, waarvoor zowel natuurlijke personen (burgers) als rechtspersonen (scholen, verenigingen en buurten) een project kunnen indienen. “Met het toekennen van de Groene Pluim willen we duurzame initiatieven op vlak van milieu en natuur belonen en anderen hiermee inspireren”, zeggen schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez en voorzitter van de milieuraad Nico Somers.

Milieu

Energiescans in 8 West-Vlaamse onderwijsinstellingen

Via het relanceplan wil de Vlaamse regering, na de coronacrisis, de economie een boost geven. Een van de pijlers is ‘klimaat, duurzaamheid en innovatie’, waarbinnen het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) 20 miljoen euro aan steun voorziet. “Acht West-Vlaamse onderwijsinstellingen krijgen Vlaamse steun om energiescans te nemen. Zo weten scholen hoe ze snel en efficiënt energiebesparende en -opwekkende maatregelen kunnen nemen. Dat is ongelooflijk belangrijk nu de energiefacturen van onze scholen oplopen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Demir (N-VA). Nu het geld voor extra energiescans op is, vraagt het parlementslid aan de minister om extra te investeren.