Bidirectionele laadpalen ondanks goed idee nog in de kinderschoenen

Bidirectioneel laden is de techniek waarbij batterijen van elektrische auto's gebruikt worden als opslaglocatie voor groene stroom. “De techniek is veelbelovend, maar nog niet klaar om uit te rollen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Op momenten waarop meer stroom wordt opgewekt dan nodig worden, bij bidirectioneel laden, de accu’s van voertuigen geladen. Ze leveren op het moment dat er een piek in de vraag naar elektriciteit is, stroom terug aan het netwerk (huis, bedrijf of laadpaal). Zo weet een slimme laadpaal wat de beste tijd is om een elektrische auto op te laden. Deze laadpaal kan bijvoorbeeld het laden ‘s nachts starten.

Pas als wagens er klaar voor zijn

Vlaanderen heeft als doelstelling vooropgesteld om tegen 2030 99.000 laadpunten te realiseren, of 1,5 per 100 inwoners”, geeft Brecht Warnez aan. De lokale besturen dienen nu een gemeentelijk laadplan op te stellen opdat dit doel bereikt kan worden. Zo stomen we ons klaar voor 1 miljoen elektrische wagens.

Hierbij worden op dit moment de bidirectionele laadpalen slechts gebruikt in proefprojecten zoals ‘DeeldeZon’. “Een veralgemeend gebruik van birectionele laadpalen kan pas opstarten als de constructeurs van elektrische wagens hiertoe hun toestemming geven en de wagens daarop zijn voorzien”, stelt het parlementslid. Volkswagen stelde onlangs zijn ID.Buzz voor die vanaf september op de markt komt en voorzien is op het birectioneel laden. Andere merken onderzoeken de mogelijkheden.

Veel obstakels

Het idee lijkt logisch en eenvoudig, maar uit het proefproject komen verschillende obstakels. Er is momenteel geen realistisch terugverdienmodel voor de investerende partners, het maakt elektrische wagens een stuk duurder, het zorgt voor lange wachttijden voor goedkeuring en aansluiting van de palen, … Tijdens de testfase kwamen daarnaast verschillende nieuwe technische uitdagingen naar boven, zowel bij het sturingsmodel in het gebouw als de bedrading bij de paal zelf. Verschillende software-protocollen moeten juist op elkaar afgestemd worden, de expertise zit gespreid, …

Door de testen in dit onderzoeksproject worden de moeilijkheden in de praktijk ontdekt. Het is duidelijk dat we nog niet klaar zijn om deze innovatie morgen voor iedereen toegankelijk te maken”, stelt Warnez. “We hebben er vertrouwen in dat het proces tot resultaten zal leiden, die vervolgens ingezet kunnen worden bij meerdere lokale besturen.”

Laadmogelijkheden blijven stijgen

Het laadvermogen van laadpalen wordt uitgedrukt in Charge Point Equivalent (CPE). Een laadpaal met een beperkt vermogen (3-7 kW) komt overeen met 1CPE, bij een laadpaal met een hoger vermogen (11-22 kW) zijn dat 2CPE. “Eind 2021 waren in Vlaanderen al ongeveer 10.500 CPE aanwezig, dit deels publiek en deels semi-publiek”, weet Warnez. “Momenteel zijn er in West-Vlaanderen 545 of minst inwoners per laadmogelijkheid, in Limburg zijn er dat met 807 meest”, sluit Brecht Warnez af.

ProvincieAantal inwoners per CPE
Antwerpen715
Limburg807
Oost-Vlaanderen573
Vlaams-Brabant615
West-Vlaanderen545

Aantal inwoners per CPE per provincie (eind 2021)

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen vergroent: 775 natuurgroenperken op twee jaar tijd

De afgelopen twee jaar hebben lokale overheden in heel Vlaanderen aanzienlijke inspanningen geleverd om meer natuurgroenperken aan te leggen binnen het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. “Nieuwe groenperken zijn absoluut nodig in de centra van onze steden en gemeenten. Dat is niet alleen een kwestie van esthetiek maar ze zorgen ook voor rust en welzijn in verstedelijkte gebieden. Ze komen de levenskwaliteit van de burgers ten goede”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Renovatie stookplaats sporthal Wingene is afgerond

Het gemeentebestuur van Wingene investeerde in een nieuwe stookplaats met warmtepomp in de sporthal van Wingene en krijgt hiervoor een subsidie uit het provinciale klimaatfonds van 50.000 euro. De renovatie werd recent afgerond.