Aantal zieke kinderen dat thuisonderwijs krijgt, blijft hoger dan voor corona

Op deze achtste dag van Pyjamadag roept Bednet op tot solidariteit voor zieke kinderen en jongeren. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van tijdelijk onderwijs aan huis, of het onderwijs aan zieke kinderen, daalde licht ten aanzien van het schooljaar 2020-2021, dat blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “Hoewel de cijfers licht dalen t.a.v. het vorige schooljaar normaliseren de cijfers niet terug naar die van de pre-corona periode”, zegt Warnez.

Afgelopen schooljaar dienden 2.792 leerlingen een aanvraag in voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Een daling van 9% in vergelijking met het ‘corona-schooljaar’ waarin er een absoluut record van 3.050 aanvragen werd geregistreerd. Toch blijft het aantal TOAH-aanvragen voor de groepen chronisch zieken en niet-chronisch zieken nog steeds hoog. Zo werden er het afgelopen schooljaar 1.640 aanvragen geregistreerd omwille van langdurige afwezigheid in het secundair onderwijs. In 2020-2021 waren dit er 1.675. Ook is er een toename in het aantal aanvragen omwille van psychosociale redenen.

Basis & secundair2017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Aantal leerlingen2.2032.4242.3873.0502.792
Stijging t.o.v.
vorig jaar
0%10%-2%28%-9%
Aantal leerlingen dat een aanvraag indiende voor TOAH

Extra bekendheid door corona

Uit de cijfers blijkt dat in het jaar, waarin versoepeld werd ten gevolge van de coronacrisis (schooljaar 2020-2021) en de doelgroep ‘risicopatiënten’ toegevoegd werd, het aantal TOAH-aanvragen sterk toegenomen is. Een oorzaak waarom de cijfers in 2021-2022 niet normaliseren naar de pre-corona periode is naast de creatie van een extra doelgroep de groeiende bekendheid.

Door de coronacrisis is het tijdelijk onderwijs aan huis bekender geraakt bij scholen en ouders. Zo kan het bijvoorbeeld dat een leerling met een lange schoolafwezigheid voordien geen TOAH kreeg, omdat de procedure bij school en ouders onvoldoende bekend was. Door de coronacrisis leerde men de werking van het tijdelijke onderwijs aan huis kennen en kan diezelfde leerling er nu gelukkig wel een beroep op doen” stelt Warnez. Tenslotte groeit de vraag naar TOAH vanwege psychische problemen.

Opnieuw recordjaar voor Bednet

Het Internet Ondersteund Onderwijs, georganiseerd door Bednet, beleefde met 1.429 aanvragen in 2021 opnieuw een recordjaar. Dit is een fikse groei in vergelijking met de 732 trajecten in 2017.

Brecht Warnez: “De Bednet-consulenten zijn bekend met het volledige aanbod maatregelen ten aanzien van zieke kinderen. Indien Bednet voor een leerling niet de gepaste oplossing is, wordt TOAH aangeraden. Ook kunnen beiden gecombineerd worden binnen eenzelfde traject. Zo kunnen we voor elke leerling een op maat gemaakt traject aanbieden dat tegemoetkomt aan hun specifieke noden. ”

Basis & secundair2017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
Aantal leerlingen7321.0081.0711.1741.429
Aantal unieke leerlingen dat gebruik maakt van Bednet

Gerelateerd nieuws

Economie

Aantal mini-ondernemingen op school gaat jaar na jaar achteruit

Jaar na jaar loopt het aantal jongeren die en mini-onderneming opstart achteruit. Op zeven jaar tijd daalde het aantal met 20%. “Dat is geen goede zaak. Via mini-ondernemingen komen jongeren een eerste keer in aanraking met ondernemen. Het geeft hen kennis en inzicht maar stimuleert ook om de bedrijfsleiders van de toekomst te worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Binnenlands Bestuur

Plan minister Weyts voor groepsaankoop AED-toestellen flopt

Minister Weyts lanceerde begin juli een groepsaankoop voor reanimatiemateriaal, waaronder AED-toestellen. “Met slechts 8 aanvragen is de groepsaankoop een ware mislukking. Vlaanderen zou beter een budget voorzien voor de lokale besturen om de aankoop van reanimatiemateriaal te stimuleren. In mijn gemeente doen we dat en zien we dat dit werkt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Weyts (N-VA).