Aantal studenten in West-Vlaamse hoger onderwijs steeg met 6,6 %

Er studeren geleidelijk aan meer studenten aan de West-Vlaamse hogescholen en universiteiten. “Er waren 24.670 studenten ingeschreven in West-Vlaanderen. Dat is 6,6 % meer dan het jaar voordien”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover cijfers opvroeg bij minister Weyts (N-VA). “Onze arbeidsmarkt schreeuwt om lokaal talent, de stijging is broodnodig.”

De hogere participatiegraad in het West-Vlaamse hoger onderwijs is een trend die zich al enkele jaren aan het voltrekken is. Die stijging komt er niet zomaar. Het aanbieden van meer studierichtingen en een stijging van het aantal West-Vlaamse studenten dat binnen de eigen provincie blijft, liggen onder meer aan de basis hiervan.

Nood aan meer aanbod

Toch lijkt het hoger aantal studenten in West-Vlaanderen onvoldoende als je ziet dat het tekort aan mensen op de arbeidsmarkt niet verdwijnt. “Het is noodzakelijk dat het studieaanbod in West-Vlaanderen verder wordt uitgebreid, zodat ook onze provincie over voldoende hooggeschoolde afgestudeerden beschikt”, stelt Brecht Warnez.

Vraag van bedrijven

Het belang van hoogopgeleide studenten in West-Vlaanderen te hebben is goed voor de mobiliteit en de ontwikkeling van studentensteden zoals Brugge, Kortrijk en Roeselare maar speelt zeker ook voor ondernemingen. Voka West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen vragen al lang om een betere activatie van lokale talenten.

De West-Vlaamse bedrijven kunnen hun ambities niet waarmaken omdat ze onvoldoende gekwalificeerde arbeidskrachten vinden”, stelt Brecht Warnez. Volgens cijfers van Voka West-Vlaanderen zouden er 77.000 extra talenten nodig zijn om tegen 2030 alle vacatures in West-Vlaanderen in te vullen.

Pleidooi voor samenwerking

Er is nood aan meer politieke wil om naast het ruim aanbod aan richtingen in bijvoorbeeld Gent en Leuven ook in de eigen provincie een ruimer aanbod te voorzien. Zo blijven studenten niet in andere provincies hangen na hun stage of opleiding aldaar. “Ik roep onze West-Vlaamse politici op om in Brussel aan één zeel te trekken en West-Vlaanderen de opleidingen te geven die hier nodig zijn”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Besparing elektriciteit ter waarde van bijna 3.800 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een indrukwekkende daling van maar liefst 15,6% in het energieverbruik gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 13.294.606 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 3.800 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 15,6% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.