Aantal studenten in West-Vlaamse hoger onderwijs steeg met 6,6 %

Er studeren geleidelijk aan meer studenten aan de West-Vlaamse hogescholen en universiteiten. “Er waren 24.670 studenten ingeschreven in West-Vlaanderen. Dat is 6,6 % meer dan het jaar voordien”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover cijfers opvroeg bij minister Weyts (N-VA). “Onze arbeidsmarkt schreeuwt om lokaal talent, de stijging is broodnodig.”

De hogere participatiegraad in het West-Vlaamse hoger onderwijs is een trend die zich al enkele jaren aan het voltrekken is. Die stijging komt er niet zomaar. Het aanbieden van meer studierichtingen en een stijging van het aantal West-Vlaamse studenten dat binnen de eigen provincie blijft, liggen onder meer aan de basis hiervan.

Nood aan meer aanbod

Toch lijkt het hoger aantal studenten in West-Vlaanderen onvoldoende als je ziet dat het tekort aan mensen op de arbeidsmarkt niet verdwijnt. “Het is noodzakelijk dat het studieaanbod in West-Vlaanderen verder wordt uitgebreid, zodat ook onze provincie over voldoende hooggeschoolde afgestudeerden beschikt”, stelt Brecht Warnez.

Vraag van bedrijven

Het belang van hoogopgeleide studenten in West-Vlaanderen te hebben is goed voor de mobiliteit en de ontwikkeling van studentensteden zoals Brugge, Kortrijk en Roeselare maar speelt zeker ook voor ondernemingen. Voka West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen vragen al lang om een betere activatie van lokale talenten.

De West-Vlaamse bedrijven kunnen hun ambities niet waarmaken omdat ze onvoldoende gekwalificeerde arbeidskrachten vinden”, stelt Brecht Warnez. Volgens cijfers van Voka West-Vlaanderen zouden er 77.000 extra talenten nodig zijn om tegen 2030 alle vacatures in West-Vlaanderen in te vullen.

Pleidooi voor samenwerking

Er is nood aan meer politieke wil om naast het ruim aanbod aan richtingen in bijvoorbeeld Gent en Leuven ook in de eigen provincie een ruimer aanbod te voorzien. Zo blijven studenten niet in andere provincies hangen na hun stage of opleiding aldaar. “Ik roep onze West-Vlaamse politici op om in Brussel aan één zeel te trekken en West-Vlaanderen de opleidingen te geven die hier nodig zijn”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.