Aantal student-ondernemers in Vlaanderen op 4 jaar tijd met meer dan 70% gestegen

Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. “De wil om te ondernemen is aanwezig bij de Vlaamse studenten. Daarom moeten we het kader omtrent student-ondernemers verder perfectioneren, zodat zij op lange termijn een echte meerwaarde kunnen vormen voor de Vlaamse economie”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2017 kende Vlaanderen 3.541 student-ondernemers. Doorheen de jaren steeg dit aantal gestaag naar 6.090. Deze stijging is terug te zien in elke Vlaamse provincie.

Het succes van dit statuut kadert in het gezamenlijk project van ministers Weyts en Crevits (CD&V) om ondernemerszin bij studenten reeds op de schoolbanken aan te wakkeren.

Een mooie evolutie, die bewijst dat onderwijs en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, aldus Warnez.

Ondernemende scholen

Waar ondernemen vroeger vaak een tijdelijk projectje was op school, wordt nu in verschillende onderwijsinstellingen gegroeid naar ‘ondernemende scholen’.

Ondernemingszin krijgt een plaats in de visie van de hele school”, stelt Brecht Warnez. “Deze evolutie komt zowel de school als de student ten goede.”

Veel ondersteuning

Naast het statuut van student-ondernemer en het advies door overheidsdienst Vlaio, kent Vlaanderen nog tal van andere projecten om studenten van het ondernemerschap te laten proeven.

Via ervaringsgerichte programma’s, van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) de ondernemingszin aan en krijgen ze de kans om hun competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. “Zo worden leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs breed geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden en de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen leerlingen doorheen het schooljaar 5 lesdagen les krijgen van een docent-ondernemer, terwijl hun leerkracht zelf stage loopt in de privé- of openbare sector”, geeft Warnez mee.

Er werden in de studentensteden zogenaamde ecosystemen opgericht. In deze lokale ecosystemen werken stad, onderwijsinstellingen, bedrijven, organisaties en studentenverenigingen samen, om te zorgen voor een ondernemende omgeving. “Het ultieme doel is dat studenten ondernemen als iets vanzelfsprekend beschouwen en dat ze omgeven worden door organisaties die hen in hun ondernemingszin stimuleren, informeren, in gang zetten, ondersteunen en doorverbinden naar ondernemerschap”, weet Brecht Warnez.

Verschillende organisaties bieden eigen projecten aan voor ondernemende studenten. Unizo heeft met het Startersplatform een handige én gratis tool om studenten hun ondernemingsplan van A tot Z uit te laten werken. Voka biedt kandidaat-ondernemers een traject aan waarbinnen jongeren onder begeleiding werken aan hun ondernemingsidee.

Toekomst

Het stijgend aantal ondernemende studenten is een goede zaak. Toch zijn er nog uitdagingen. “We moeten scholen steunen bij het realiseren van eindtermen rond ondernemen en zo komen tot ondernemende scholen. Ik roep op om werk te maken van een nieuw actieplan rond ondernemend onderwijs”, sluit Brecht Warnez af. Minister Weyts beloofde dit reeds in zijn beleidsnota onderwijs. “Tijd voor actie.”

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

‘Slechts’ vier op tien studenten studeert niet tijdig af bij graduaatsopleidingen

De vraag naar studenten met een graduaatsopleiding vanuit het arbeidsveld is groot, ook studenten zelf kiezen steeds vaker voor deze opleidingsvorm. Zes op tien studenten zijn diploma binnen de vooropgestelde studieduur van twee jaar. Dat is beter dan in de rest van het hoger onderwijs waar slechts één op drie zijn bachelordiploma tijdig behaalt. “De graduaatsopleidingen worden steeds populairder, en werkgevers hebben er ook steeds meer vraag naar. Maar het probleem is dat op dit moment er niet genoeg geld voor vrijgemaakt. Ik wil dit op de agenda van de commissie onderwijs. We moeten hier in het parlement de komende maanden openlijk over discussiëren, het werkveld beluisteren en het financieringssysteem veranderen, zodat het eerlijker wordt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Ben Weyts (NV-A).

Cultuur

6,5 miljoen euro voor renovatie van beschermde schoolgebouwen

Vlaanderen geeft dit jaar 6.587.261 euro subsidie aan acht scholen om hun gebouwen te restaureren. Het gaat om scholen Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit een vraag van Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Diependaele (N-VA). “Onderwijsgebouwen zijn niet alleen belangrijk voor het verstrekken van onderwijs, maar ze dragen ook bij aan het behoud van ons waardevol onroerend erfgoed. Ze zijn deel van onze Vlaamse culturele identiteit en geschiedenis”, zegt parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.