Aantal student-ondernemers in Vlaanderen op 4 jaar tijd met meer dan 70% gestegen

Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. “De wil om te ondernemen is aanwezig bij de Vlaamse studenten. Daarom moeten we het kader omtrent student-ondernemers verder perfectioneren, zodat zij op lange termijn een echte meerwaarde kunnen vormen voor de Vlaamse economie”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2017 kende Vlaanderen 3.541 student-ondernemers. Doorheen de jaren steeg dit aantal gestaag naar 6.090. Deze stijging is terug te zien in elke Vlaamse provincie.

Het succes van dit statuut kadert in het gezamenlijk project van ministers Weyts en Crevits (CD&V) om ondernemerszin bij studenten reeds op de schoolbanken aan te wakkeren.

Een mooie evolutie, die bewijst dat onderwijs en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, aldus Warnez.

Ondernemende scholen

Waar ondernemen vroeger vaak een tijdelijk projectje was op school, wordt nu in verschillende onderwijsinstellingen gegroeid naar ‘ondernemende scholen’.

Ondernemingszin krijgt een plaats in de visie van de hele school”, stelt Brecht Warnez. “Deze evolutie komt zowel de school als de student ten goede.”

Veel ondersteuning

Naast het statuut van student-ondernemer en het advies door overheidsdienst Vlaio, kent Vlaanderen nog tal van andere projecten om studenten van het ondernemerschap te laten proeven.

Via ervaringsgerichte programma’s, van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) de ondernemingszin aan en krijgen ze de kans om hun competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. “Zo worden leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs breed geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden en de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen leerlingen doorheen het schooljaar 5 lesdagen les krijgen van een docent-ondernemer, terwijl hun leerkracht zelf stage loopt in de privé- of openbare sector”, geeft Warnez mee.

Er werden in de studentensteden zogenaamde ecosystemen opgericht. In deze lokale ecosystemen werken stad, onderwijsinstellingen, bedrijven, organisaties en studentenverenigingen samen, om te zorgen voor een ondernemende omgeving. “Het ultieme doel is dat studenten ondernemen als iets vanzelfsprekend beschouwen en dat ze omgeven worden door organisaties die hen in hun ondernemingszin stimuleren, informeren, in gang zetten, ondersteunen en doorverbinden naar ondernemerschap”, weet Brecht Warnez.

Verschillende organisaties bieden eigen projecten aan voor ondernemende studenten. Unizo heeft met het Startersplatform een handige én gratis tool om studenten hun ondernemingsplan van A tot Z uit te laten werken. Voka biedt kandidaat-ondernemers een traject aan waarbinnen jongeren onder begeleiding werken aan hun ondernemingsidee.

Toekomst

Het stijgend aantal ondernemende studenten is een goede zaak. Toch zijn er nog uitdagingen. “We moeten scholen steunen bij het realiseren van eindtermen rond ondernemen en zo komen tot ondernemende scholen. Ik roep op om werk te maken van een nieuw actieplan rond ondernemend onderwijs”, sluit Brecht Warnez af. Minister Weyts beloofde dit reeds in zijn beleidsnota onderwijs. “Tijd voor actie.”

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Één miljoen euro Vlaamse subsidie voor veiligere schoolomgevingen in West-Vlaanderen

In 2021 werd er maar liefst meer dan 2,7 miljoen euro subsidie uitgekeerd aan Vlaamse steden en gemeenten om projecten te realiseren die de verkeersveiligheid in de buurt van scholen verbeteren. Maar liefst 1 miljoen hiervan ging naar projecten in West-Vlaanderen waarmee de provincie koploper is in Vlaanderen. “Verkeersveiligheid aan scholen is cruciaal. Het is belangrijk lokale besturen aan te moedigen die verkeersveiligheid te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Meer dan 20.000 studenten kregen leerkrediet terug omwille van corona, een verdrievoudiging

In februari 2021 keurde het Vlaams parlement een aantal noodmaatregelen goed om een antwoord te bieden op de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs. Studenten in het academiejaar 2020-2021 konden om de teruggave van leerkrediet vragen indien zij na deelname aan de laatste examenkans niet geslaagd waren voor een opleidingsonderdeel en dat te wijten was aan een coronagerelateerde overmachtsituatie. Méér dan 23.000 studenten dienden zo’n aanvraag in, bijna 90% van de dossiers werd goedgekeurd. “Het coronavirus heeft vele studenten kopzorgen bezorgd, ook tijdens de examenperiodes. Deze cijfers tonen aan dat zij niet in de steek worden gelaten en dat stemt mij tevreden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.