Aantal student-ondernemers in Vlaanderen op 4 jaar tijd met meer dan 70% gestegen

Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. “De wil om te ondernemen is aanwezig bij de Vlaamse studenten. Daarom moeten we het kader omtrent student-ondernemers verder perfectioneren, zodat zij op lange termijn een echte meerwaarde kunnen vormen voor de Vlaamse economie”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2017 kende Vlaanderen 3.541 student-ondernemers. Doorheen de jaren steeg dit aantal gestaag naar 6.090. Deze stijging is terug te zien in elke Vlaamse provincie.

Het succes van dit statuut kadert in het gezamenlijk project van ministers Weyts en Crevits (CD&V) om ondernemerszin bij studenten reeds op de schoolbanken aan te wakkeren.

Een mooie evolutie, die bewijst dat onderwijs en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”, aldus Warnez.

Ondernemende scholen

Waar ondernemen vroeger vaak een tijdelijk projectje was op school, wordt nu in verschillende onderwijsinstellingen gegroeid naar ‘ondernemende scholen’.

Ondernemingszin krijgt een plaats in de visie van de hele school”, stelt Brecht Warnez. “Deze evolutie komt zowel de school als de student ten goede.”

Veel ondersteuning

Naast het statuut van student-ondernemer en het advies door overheidsdienst Vlaio, kent Vlaanderen nog tal van andere projecten om studenten van het ondernemerschap te laten proeven.

Via ervaringsgerichte programma’s, van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) de ondernemingszin aan en krijgen ze de kans om hun competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen. “Zo worden leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs breed geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden en de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen leerlingen doorheen het schooljaar 5 lesdagen les krijgen van een docent-ondernemer, terwijl hun leerkracht zelf stage loopt in de privé- of openbare sector”, geeft Warnez mee.

Er werden in de studentensteden zogenaamde ecosystemen opgericht. In deze lokale ecosystemen werken stad, onderwijsinstellingen, bedrijven, organisaties en studentenverenigingen samen, om te zorgen voor een ondernemende omgeving. “Het ultieme doel is dat studenten ondernemen als iets vanzelfsprekend beschouwen en dat ze omgeven worden door organisaties die hen in hun ondernemingszin stimuleren, informeren, in gang zetten, ondersteunen en doorverbinden naar ondernemerschap”, weet Brecht Warnez.

Verschillende organisaties bieden eigen projecten aan voor ondernemende studenten. Unizo heeft met het Startersplatform een handige én gratis tool om studenten hun ondernemingsplan van A tot Z uit te laten werken. Voka biedt kandidaat-ondernemers een traject aan waarbinnen jongeren onder begeleiding werken aan hun ondernemingsidee.

Toekomst

Het stijgend aantal ondernemende studenten is een goede zaak. Toch zijn er nog uitdagingen. “We moeten scholen steunen bij het realiseren van eindtermen rond ondernemen en zo komen tot ondernemende scholen. Ik roep op om werk te maken van een nieuw actieplan rond ondernemend onderwijs”, sluit Brecht Warnez af. Minister Weyts beloofde dit reeds in zijn beleidsnota onderwijs. “Tijd voor actie.”

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.