Aantal mini-ondernemingen op school gaat jaar na jaar achteruit

Jaar na jaar loopt het aantal jongeren die en mini-onderneming opstart achteruit. Op zeven jaar tijd daalde het aantal met 20%. “Dat is geen goede zaak. Via mini-ondernemingen komen jongeren een eerste keer in aanraking met ondernemen. Het geeft hen kennis en inzicht maar stimuleert ook om de bedrijfsleiders van de toekomst te worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Vlaanderen is een regio van ondernemers en een motor van onze welvaartstaat. De school moet daarom de eerste plaats zijn om nieuw ondernemingstalent de kans te geven om zich te ontwikkelen.

Het ultieme doel is dat studenten ondernemen als iets vanzelfsprekend beschouwen en dat ze omgeven worden door organisaties die hen in hun ondernemingszin stimuleren, informeren, in gang zetten, ondersteunen en doorverbinden naar ondernemerschap”, weet Brecht Warnez.

Toch zien we dat jaar na jaar het aantal mini-ondernemingen achteruit gaat. Waar in 2014 nog 7.747 mini-ondernemingen blijkt uit de recentste cijfers dat dit in het schooljaar 2020-2021 er een terugval is met 20%. In een mini-onderneming leren scholieren in het secundair onderwijs hoe ze zelf kapitaal kunnen inzamelen, een product ontwikkelen en verkopen, een marketingcampagne opstarten. 

School-/academiejaarMini-ondernemingen
2014-20157.747
2015-20167.260
2016-20176.905
2017-20186.689
2018-20197.390
2019-20206.458
2020-20216.206
Totaal studenten48.655
Absolute afname1.541
Procentuele afname-20%

Nieuw actieplan nodig

Verschillende organisaties zoals Vlajo, Unizo of Voka bieden met steun van overheidsagentschap Vlaio projecten aan voor ondernemende leerlingen en studenten. Ook scholen zetten hierop in. Toch is enige coördinatie nodig vanuit Vlaanderen.

We moeten scholen steunen bij het realiseren van eindtermen rond ondernemen en zo komen tot ondernemende scholen. Ik roep op om werk te maken van een nieuw actieplan rond ondernemend onderwijs”, sluit Brecht Warnez af.

Minister Weyts beloofde dit reeds in zijn beleidsnota onderwijs waar hij ondernemerszin, ondernemerschap en ondernemerschapscompetentie wil ontwikkelen.

Wél succes in het hoger onderwijs

De evolutie die we zien in het secundair onderwijs staat in schril contrast met de evolutie in het hoger onderwijs. Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. Ook het aantal ‘Small Business Projects’ steeg met maar liefst 32% tot 2.768 projecten per academiejaar. Deze SBP’s zijn projecten van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) waar studenten de ondernemingsskills en -zin worden aangeleerd.

“Je merkt op de universiteit en de hogeschool dat de studenten meer en meer interesse tonen in hun eigen onderneming. Ze willen iets doen met de kennis die ze opbouwen. Voor velen is de begeleiding bij hun onderneming zelfs een criterium om te kiezen naar welke universiteit of hogeschool ze kiezen”, zegt Brecht Warnez die zelf gastprofessor is aan de UGent.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.