Aantal mini-ondernemingen op school gaat jaar na jaar achteruit

Jaar na jaar loopt het aantal jongeren die en mini-onderneming opstart achteruit. Op zeven jaar tijd daalde het aantal met 20%. “Dat is geen goede zaak. Via mini-ondernemingen komen jongeren een eerste keer in aanraking met ondernemen. Het geeft hen kennis en inzicht maar stimuleert ook om de bedrijfsleiders van de toekomst te worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Vlaanderen is een regio van ondernemers en een motor van onze welvaartstaat. De school moet daarom de eerste plaats zijn om nieuw ondernemingstalent de kans te geven om zich te ontwikkelen.

Het ultieme doel is dat studenten ondernemen als iets vanzelfsprekend beschouwen en dat ze omgeven worden door organisaties die hen in hun ondernemingszin stimuleren, informeren, in gang zetten, ondersteunen en doorverbinden naar ondernemerschap”, weet Brecht Warnez.

Toch zien we dat jaar na jaar het aantal mini-ondernemingen achteruit gaat. Waar in 2014 nog 7.747 mini-ondernemingen blijkt uit de recentste cijfers dat dit in het schooljaar 2020-2021 er een terugval is met 20%. In een mini-onderneming leren scholieren in het secundair onderwijs hoe ze zelf kapitaal kunnen inzamelen, een product ontwikkelen en verkopen, een marketingcampagne opstarten. 

School-/academiejaarMini-ondernemingen
2014-20157.747
2015-20167.260
2016-20176.905
2017-20186.689
2018-20197.390
2019-20206.458
2020-20216.206
Totaal studenten48.655
Absolute afname1.541
Procentuele afname-20%

Nieuw actieplan nodig

Verschillende organisaties zoals Vlajo, Unizo of Voka bieden met steun van overheidsagentschap Vlaio projecten aan voor ondernemende leerlingen en studenten. Ook scholen zetten hierop in. Toch is enige coördinatie nodig vanuit Vlaanderen.

We moeten scholen steunen bij het realiseren van eindtermen rond ondernemen en zo komen tot ondernemende scholen. Ik roep op om werk te maken van een nieuw actieplan rond ondernemend onderwijs”, sluit Brecht Warnez af.

Minister Weyts beloofde dit reeds in zijn beleidsnota onderwijs waar hij ondernemerszin, ondernemerschap en ondernemerschapscompetentie wil ontwikkelen.

Wél succes in het hoger onderwijs

De evolutie die we zien in het secundair onderwijs staat in schril contrast met de evolutie in het hoger onderwijs. Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. Ook het aantal ‘Small Business Projects’ steeg met maar liefst 32% tot 2.768 projecten per academiejaar. Deze SBP’s zijn projecten van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) waar studenten de ondernemingsskills en -zin worden aangeleerd.

“Je merkt op de universiteit en de hogeschool dat de studenten meer en meer interesse tonen in hun eigen onderneming. Ze willen iets doen met de kennis die ze opbouwen. Voor velen is de begeleiding bij hun onderneming zelfs een criterium om te kiezen naar welke universiteit of hogeschool ze kiezen”, zegt Brecht Warnez die zelf gastprofessor is aan de UGent.

Gerelateerd nieuws

Milieu

2,5 miljoen euro voor ontharding West-Vlaamse speelplaatsen

Via de projectoproep Natuur in je school zet de Vlaamse regering in op ontharding van speelplaatsen. “Voor 2023 gaat het om een investering van een goede 2,5 miljoen euro in 19 West-Vlaamse speelplaatsen die nu zal worden gerealiseerd”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

Economie

Aantal student-zelfstandigen met meer dan de helft toegenomen

Bij de laatste telling, begin dit jaar, registreerde West-Vlaanderen 1.095 student-zelfstandigen, wat een toename van 56% betekent in vergelijking met 2018. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die deze gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), benadrukt het belang van deze trend: “Als we een nieuwe generatie van succesvolle ondernemers willen opbouwen, moeten we nu handelen. Ondersteuning, middelen en onderwijs zijn cruciaal voor het aanmoedigen van een ondernemersmentaliteit bij studenten.”