Aantal mini-ondernemingen op school gaat jaar na jaar achteruit

Jaar na jaar loopt het aantal jongeren die en mini-onderneming opstart achteruit. Op zeven jaar tijd daalde het aantal met 20%. “Dat is geen goede zaak. Via mini-ondernemingen komen jongeren een eerste keer in aanraking met ondernemen. Het geeft hen kennis en inzicht maar stimuleert ook om de bedrijfsleiders van de toekomst te worden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Vlaanderen is een regio van ondernemers en een motor van onze welvaartstaat. De school moet daarom de eerste plaats zijn om nieuw ondernemingstalent de kans te geven om zich te ontwikkelen.

Het ultieme doel is dat studenten ondernemen als iets vanzelfsprekend beschouwen en dat ze omgeven worden door organisaties die hen in hun ondernemingszin stimuleren, informeren, in gang zetten, ondersteunen en doorverbinden naar ondernemerschap”, weet Brecht Warnez.

Toch zien we dat jaar na jaar het aantal mini-ondernemingen achteruit gaat. Waar in 2014 nog 7.747 mini-ondernemingen blijkt uit de recentste cijfers dat dit in het schooljaar 2020-2021 er een terugval is met 20%. In een mini-onderneming leren scholieren in het secundair onderwijs hoe ze zelf kapitaal kunnen inzamelen, een product ontwikkelen en verkopen, een marketingcampagne opstarten. 

School-/academiejaarMini-ondernemingen
2014-20157.747
2015-20167.260
2016-20176.905
2017-20186.689
2018-20197.390
2019-20206.458
2020-20216.206
Totaal studenten48.655
Absolute afname1.541
Procentuele afname-20%

Nieuw actieplan nodig

Verschillende organisaties zoals Vlajo, Unizo of Voka bieden met steun van overheidsagentschap Vlaio projecten aan voor ondernemende leerlingen en studenten. Ook scholen zetten hierop in. Toch is enige coördinatie nodig vanuit Vlaanderen.

We moeten scholen steunen bij het realiseren van eindtermen rond ondernemen en zo komen tot ondernemende scholen. Ik roep op om werk te maken van een nieuw actieplan rond ondernemend onderwijs”, sluit Brecht Warnez af.

Minister Weyts beloofde dit reeds in zijn beleidsnota onderwijs waar hij ondernemerszin, ondernemerschap en ondernemerschapscompetentie wil ontwikkelen.

Wél succes in het hoger onderwijs

De evolutie die we zien in het secundair onderwijs staat in schril contrast met de evolutie in het hoger onderwijs. Vlaanderen telde in 2020 6.090 student-ondernemers, een stijging van bijna 70 % ten opzichte van 2017. Ook het aantal ‘Small Business Projects’ steeg met maar liefst 32% tot 2.768 projecten per academiejaar. Deze SBP’s zijn projecten van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) waar studenten de ondernemingsskills en -zin worden aangeleerd.

“Je merkt op de universiteit en de hogeschool dat de studenten meer en meer interesse tonen in hun eigen onderneming. Ze willen iets doen met de kennis die ze opbouwen. Voor velen is de begeleiding bij hun onderneming zelfs een criterium om te kiezen naar welke universiteit of hogeschool ze kiezen”, zegt Brecht Warnez die zelf gastprofessor is aan de UGent.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.