77% meer huursubsidies en installatiepremies

Het aantal aanvragen voor een huursubsidie daalt, maar het gemiddelde bedrag per dossier stijgt fors. Met 12 miljoen euro gaan de meeste middelen (25%) naar West-Vlaanderen. “Betaalbaar wonen is een basisrecht,” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, “we moeten ons uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat Vlaamse gezinnen een dak boven het hoofd hebben.”

Omdat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, kent Vlaanderen huursubsidies toe aan wie een bescheiden inkomen heeft en naar een nieuwe huurwoning verhuist. Die extra premie is vaak zeer welkom, aangezien de huurprijzen op de Vlaamse woningmarkt op dit moment historisch hoog zijn.

Stijging in bedrag subsidie

Aan het ontvangen van een huursubsidie zijn wel voorwaarden verbonden, zoals dat de oude woning onbewoonbaar, onaangepast of ongeschikt moet zijn. Wie verhuist naar een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, komt niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Er is een duidelijke stijging in de gemiddelde huursubsidie en in de gemiddelde installatiepremie,” duidt parlementslid Warnez, “hoewel het bedrag sterk kan verschillen tussen de gemeenten.”

Op zich is dit logisch, ook op de reguliere huurmarkt zijn de prijzen de voorbije vijf jaar gestegen. Het voorbije jaar steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,5% tegenover een jaar ervoor.

JaarGemiddelde huursubsidieGemiddelde installatiepremie
2016€ 145,15€ 443,96
2020€ 172,26€ 532,82

 Evolutie van de huursubsidie. Cijfers momenteel slechts beschikbaar tot 2020.

Aantal aanvragen

Het aantal aanvragen lijkt niet in rechtstreeks verband te staan met de stijging van de huursubsidie. “Het aantal aanvragen was relatief stabiel, maar kende een uitschieter in 2019,” legt Warnez uit, “om vervolgens een duik te nemen in 2020.” Volgens de minister is er geen achterstand bij de behandeling van de aangevraagde huursubsidies: de gemiddelde doorlooptijd voor dossiers is gemiddeld 18 dagen. Dat is ruim binnen de voorziene termijn van één maand.

Aanbod meer bekend maken

Het parlementslid maakt zich wel zorgen over het dalend aanvragen in 2020.

Dat ondanks de stijgende huurprijzen, het aantal aanvragen voor huursubsidie daalt, is zorgwekkend. Ik roep Vlaanderen op om samen met de sociale huizen aan de slag te gaan en het aanbod breder bekend te maken. Kwaliteitsvol wonen is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

West-Vlaanderen

Jeugdhuizen zetten zich in voor een positief feestklimaat

Samen met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) zetten 37 West-Vlaamse jeugdhuizen zich in om in een veilige uitgaansomgeving feest te vieren. “Via verschillende acties worden jonge feestvierders attent gemaakt op de gevaren van alcohol, drugs, veilig in het verkeer, onveilige seks enzovoort. De jeugdhuizen zijn een ideale laagdrempelige plaats om hierover initiatieven te nemen”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit.

Economie

Inwoners van 48 West-Vlaamse gemeenten kunnen dakenscan raadplegen

Vandaag zijn via de website dakinzicht.fluvius.be reeds van 24 West-Vlaamse gemeenten een dakenscan raadpleegbaar. Vanaf september komen daar nog eens 24 gemeenten bij. Onze provincie is daarbij de best scorende provincie. “Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen en zijn een manier om burgers te sensibiliseren hun woningen energetisch te renoveren. Toch is er meer promotie en begeleiding nodig om tot effectieve resultaten te komen”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit.

Binnenlands Bestuur

Op Voka-stage bij Vanden Broele in Brugge

Ook in het zomerreces zat Vlaams Parlementslid Brecht Warnez niet stil. Hij trok onder andere een dag op zomerstage bij Vanden Broele. Al 25 jaar biedt Voka volksvertegenwoordigers de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Bij Vanden Broele sprak Warnez de hele dag met bedrijfsleiders en medewerkers over innovatie in digitale dienstverlening van lokale besturen.