77% meer huursubsidies en installatiepremies

Het aantal aanvragen voor een huursubsidie daalt, maar het gemiddelde bedrag per dossier stijgt fors. Met 12 miljoen euro gaan de meeste middelen (25%) naar West-Vlaanderen. “Betaalbaar wonen is een basisrecht,” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, “we moeten ons uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat Vlaamse gezinnen een dak boven het hoofd hebben.”

Omdat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, kent Vlaanderen huursubsidies toe aan wie een bescheiden inkomen heeft en naar een nieuwe huurwoning verhuist. Die extra premie is vaak zeer welkom, aangezien de huurprijzen op de Vlaamse woningmarkt op dit moment historisch hoog zijn.

Stijging in bedrag subsidie

Aan het ontvangen van een huursubsidie zijn wel voorwaarden verbonden, zoals dat de oude woning onbewoonbaar, onaangepast of ongeschikt moet zijn. Wie verhuist naar een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, komt niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Er is een duidelijke stijging in de gemiddelde huursubsidie en in de gemiddelde installatiepremie,” duidt parlementslid Warnez, “hoewel het bedrag sterk kan verschillen tussen de gemeenten.”

Op zich is dit logisch, ook op de reguliere huurmarkt zijn de prijzen de voorbije vijf jaar gestegen. Het voorbije jaar steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,5% tegenover een jaar ervoor.

JaarGemiddelde huursubsidieGemiddelde installatiepremie
2016€ 145,15€ 443,96
2020€ 172,26€ 532,82

 Evolutie van de huursubsidie. Cijfers momenteel slechts beschikbaar tot 2020.

Aantal aanvragen

Het aantal aanvragen lijkt niet in rechtstreeks verband te staan met de stijging van de huursubsidie. “Het aantal aanvragen was relatief stabiel, maar kende een uitschieter in 2019,” legt Warnez uit, “om vervolgens een duik te nemen in 2020.” Volgens de minister is er geen achterstand bij de behandeling van de aangevraagde huursubsidies: de gemiddelde doorlooptijd voor dossiers is gemiddeld 18 dagen. Dat is ruim binnen de voorziene termijn van één maand.

Aanbod meer bekend maken

Het parlementslid maakt zich wel zorgen over het dalend aanvragen in 2020.

Dat ondanks de stijgende huurprijzen, het aantal aanvragen voor huursubsidie daalt, is zorgwekkend. Ik roep Vlaanderen op om samen met de sociale huizen aan de slag te gaan en het aanbod breder bekend te maken. Kwaliteitsvol wonen is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Wingene

Gevuld schoentje voor elk kind dankzij speelgoedinzamelactie

Het Huis van het Kind Wingene, vzw De Kapstok en de Pastorale Eenheid Sint-Augustinus Beernem-Ruiselede-Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Een grote speelgoedinzameling en een honderdtal sintpakketjes zijn het resultaat van deze warme samenwerking. “Cadeautjes nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget”, zegt schepen Tom Braet, “voor kwetsbare gezinnen is dit vaak niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.”

Binnenlands Bestuur

Besparing elektriciteit ter waarde van bijna 3.800 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een indrukwekkende daling van maar liefst 15,6% in het energieverbruik gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 13.294.606 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 3.800 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 15,6% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.