77% meer huursubsidies en installatiepremies

Het aantal aanvragen voor een huursubsidie daalt, maar het gemiddelde bedrag per dossier stijgt fors. Met 12 miljoen euro gaan de meeste middelen (25%) naar West-Vlaanderen. “Betaalbaar wonen is een basisrecht,” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, “we moeten ons uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat Vlaamse gezinnen een dak boven het hoofd hebben.”

Omdat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, kent Vlaanderen huursubsidies toe aan wie een bescheiden inkomen heeft en naar een nieuwe huurwoning verhuist. Die extra premie is vaak zeer welkom, aangezien de huurprijzen op de Vlaamse woningmarkt op dit moment historisch hoog zijn.

Stijging in bedrag subsidie

Aan het ontvangen van een huursubsidie zijn wel voorwaarden verbonden, zoals dat de oude woning onbewoonbaar, onaangepast of ongeschikt moet zijn. Wie verhuist naar een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, komt niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Er is een duidelijke stijging in de gemiddelde huursubsidie en in de gemiddelde installatiepremie,” duidt parlementslid Warnez, “hoewel het bedrag sterk kan verschillen tussen de gemeenten.”

Op zich is dit logisch, ook op de reguliere huurmarkt zijn de prijzen de voorbije vijf jaar gestegen. Het voorbije jaar steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,5% tegenover een jaar ervoor.

JaarGemiddelde huursubsidieGemiddelde installatiepremie
2016€ 145,15€ 443,96
2020€ 172,26€ 532,82

 Evolutie van de huursubsidie. Cijfers momenteel slechts beschikbaar tot 2020.

Aantal aanvragen

Het aantal aanvragen lijkt niet in rechtstreeks verband te staan met de stijging van de huursubsidie. “Het aantal aanvragen was relatief stabiel, maar kende een uitschieter in 2019,” legt Warnez uit, “om vervolgens een duik te nemen in 2020.” Volgens de minister is er geen achterstand bij de behandeling van de aangevraagde huursubsidies: de gemiddelde doorlooptijd voor dossiers is gemiddeld 18 dagen. Dat is ruim binnen de voorziene termijn van één maand.

Aanbod meer bekend maken

Het parlementslid maakt zich wel zorgen over het dalend aanvragen in 2020.

Dat ondanks de stijgende huurprijzen, het aantal aanvragen voor huursubsidie daalt, is zorgwekkend. Ik roep Vlaanderen op om samen met de sociale huizen aan de slag te gaan en het aanbod breder bekend te maken. Kwaliteitsvol wonen is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.