77% meer huursubsidies en installatiepremies

Het aantal aanvragen voor een huursubsidie daalt, maar het gemiddelde bedrag per dossier stijgt fors. Met 12 miljoen euro gaan de meeste middelen (25%) naar West-Vlaanderen. “Betaalbaar wonen is een basisrecht,” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, “we moeten ons uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat Vlaamse gezinnen een dak boven het hoofd hebben.”

Omdat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, kent Vlaanderen huursubsidies toe aan wie een bescheiden inkomen heeft en naar een nieuwe huurwoning verhuist. Die extra premie is vaak zeer welkom, aangezien de huurprijzen op de Vlaamse woningmarkt op dit moment historisch hoog zijn.

Stijging in bedrag subsidie

Aan het ontvangen van een huursubsidie zijn wel voorwaarden verbonden, zoals dat de oude woning onbewoonbaar, onaangepast of ongeschikt moet zijn. Wie verhuist naar een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, komt niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Er is een duidelijke stijging in de gemiddelde huursubsidie en in de gemiddelde installatiepremie,” duidt parlementslid Warnez, “hoewel het bedrag sterk kan verschillen tussen de gemeenten.”

Op zich is dit logisch, ook op de reguliere huurmarkt zijn de prijzen de voorbije vijf jaar gestegen. Het voorbije jaar steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,5% tegenover een jaar ervoor.

JaarGemiddelde huursubsidieGemiddelde installatiepremie
2016€ 145,15€ 443,96
2020€ 172,26€ 532,82

 Evolutie van de huursubsidie. Cijfers momenteel slechts beschikbaar tot 2020.

Aantal aanvragen

Het aantal aanvragen lijkt niet in rechtstreeks verband te staan met de stijging van de huursubsidie. “Het aantal aanvragen was relatief stabiel, maar kende een uitschieter in 2019,” legt Warnez uit, “om vervolgens een duik te nemen in 2020.” Volgens de minister is er geen achterstand bij de behandeling van de aangevraagde huursubsidies: de gemiddelde doorlooptijd voor dossiers is gemiddeld 18 dagen. Dat is ruim binnen de voorziene termijn van één maand.

Aanbod meer bekend maken

Het parlementslid maakt zich wel zorgen over het dalend aanvragen in 2020.

Dat ondanks de stijgende huurprijzen, het aantal aanvragen voor huursubsidie daalt, is zorgwekkend. Ik roep Vlaanderen op om samen met de sociale huizen aan de slag te gaan en het aanbod breder bekend te maken. Kwaliteitsvol wonen is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Operatie Proper beloont 191 West-Vlaamse actieplannen voor 140.000 euro

West-Vlaamse scholen en verenigingen namen in 2022 opnieuw massaal deel aan Operatie Proper. Maar liefst 224 West-Vlaamse scholen en verengingen dienden een actieplan in. “Dit is een duidelijk signaal dat West-Vlaamse scholen en verenigingen zich blijven engageren voor een proper leefmilieu. We kunnen dit alleen maar blijven aanmoedigen.”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Leesoffensief start met onder andere auteursresidenties in 3 secundaire scholen

Het niveau van ons leesonderwijs moet terug beter. “Vlaanderen neemt tientallen initiatieven om het leesonderwijs te verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister Ben Weyts (N-VA). De investeringen gebeuren binnen onderwijs, cultuur, welzijn, lokale besturen en lopen verspreid over alle leeftijdsgroepen van de bevolking.

Cultuur

64% van de West-Vlaamse bibliotheken gebruikt Vlaams e-boekenplatform

De vzw Cultuurconnect, een organisatie van de Vlaamse overheid, heeft een Vlaamse e-boekendienst ontwikkeld. Daarvoor kon het rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. “Verdere digitalisering van het bibliotheekaanbod blijft een startend initiatief waar zeker een doelpubliek voor is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.