77% meer huursubsidies en installatiepremies

Het aantal aanvragen voor een huursubsidie daalt, maar het gemiddelde bedrag per dossier stijgt fors. Met 12 miljoen euro gaan de meeste middelen (25%) naar West-Vlaanderen. “Betaalbaar wonen is een basisrecht,” zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, “we moeten ons uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat Vlaamse gezinnen een dak boven het hoofd hebben.”

Omdat iedereen recht heeft op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, kent Vlaanderen huursubsidies toe aan wie een bescheiden inkomen heeft en naar een nieuwe huurwoning verhuist. Die extra premie is vaak zeer welkom, aangezien de huurprijzen op de Vlaamse woningmarkt op dit moment historisch hoog zijn.

Stijging in bedrag subsidie

Aan het ontvangen van een huursubsidie zijn wel voorwaarden verbonden, zoals dat de oude woning onbewoonbaar, onaangepast of ongeschikt moet zijn. Wie verhuist naar een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, komt niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Er is een duidelijke stijging in de gemiddelde huursubsidie en in de gemiddelde installatiepremie,” duidt parlementslid Warnez, “hoewel het bedrag sterk kan verschillen tussen de gemeenten.”

Op zich is dit logisch, ook op de reguliere huurmarkt zijn de prijzen de voorbije vijf jaar gestegen. Het voorbije jaar steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met 2,5% tegenover een jaar ervoor.

JaarGemiddelde huursubsidieGemiddelde installatiepremie
2016€ 145,15€ 443,96
2020€ 172,26€ 532,82

 Evolutie van de huursubsidie. Cijfers momenteel slechts beschikbaar tot 2020.

Aantal aanvragen

Het aantal aanvragen lijkt niet in rechtstreeks verband te staan met de stijging van de huursubsidie. “Het aantal aanvragen was relatief stabiel, maar kende een uitschieter in 2019,” legt Warnez uit, “om vervolgens een duik te nemen in 2020.” Volgens de minister is er geen achterstand bij de behandeling van de aangevraagde huursubsidies: de gemiddelde doorlooptijd voor dossiers is gemiddeld 18 dagen. Dat is ruim binnen de voorziene termijn van één maand.

Aanbod meer bekend maken

Het parlementslid maakt zich wel zorgen over het dalend aanvragen in 2020.

Dat ondanks de stijgende huurprijzen, het aantal aanvragen voor huursubsidie daalt, is zorgwekkend. Ik roep Vlaanderen op om samen met de sociale huizen aan de slag te gaan en het aanbod breder bekend te maken. Kwaliteitsvol wonen is van groot belang voor de mentale en fysieke gezondheid”, sluit Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.