72% van de kleine windmolens staan in West-Vlaanderen

Steeds meer ondernemers en landbouwers kiezen voor kleine windmolens. In West-Vlaanderen zijn er sinds 2018 maar liefst 101 vergunningen voor uitgereikt. De provincie is daarmee veruit koploper in Vlaanderen. “Kleine windmolens met een maximum ashoogte van 15 meter zijn vooral populair bij landbouwers als groene oplossing naast zonne-energie. Het is dankzij het provinciebestuur dat West-Vlaanderen koploper is. Zij ontwikkelden hiervoor een kader die elke West-Vlaamse gemeente kan gebruiken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir (N-VA).

Om het proces voor het plaatsen van kleine windmolens te vereenvoudigen, heeft de Provincie West-Vlaanderen in januari 2017 het beleidskader ‘kleine windturbines’ opgesteld. Dit kader moet gemeentebesturen helpen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor kleine windturbines. Dat werpt nu haar vruchten af. Terwijl in West-Vlaanderen 101 projecten vergund zijn, zijn er dat in de rest van Vlaanderen slechts 39. Bovendien zijn er in West-Vlaanderen nog 21 dossiers in behandeling, terwijl dat in de andere provincies samen er 20 zijn.

JaarAntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
201824310
2019113229
202012322
202134113
2022215127
Totaal98184101

Een Vlaams beleidskader nodig

Heel wat mensen die potentieel een windmolen willen plaatsen klagen over het onzeker en vaag wetgevend kader. Bovendien is de procedure om deze windmolens te plaatsen nogal ingewikkeld en moeten aanvragers voldoen aan verschillende gemeentelijke eisen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Vlaanderen kan leren van de provincie West-Vlaanderen. Door het van het West-Vlaams provinciaal beleidskader een Vlaams kader te maken zouden er ook in andere provincies meer kleine windmolens komen. Een duidelijk afwegingskader en vereenvoudiging van de procedures kunnen ervoor zorgen dat meer landbouwers overstappen op duurzame energie”, zegt Brecht Warnez.

Hij roept minister Demir op om werk te maken van zo’n Vlaams beleidskader met duidelijke richtlijnen voor aanvragers.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Milieu

Al 800 extra bomen dit jaar in Wingene

De gemeente Wingene wil tegen 2030 1 extra boom per inwoner realiseren en dat buiten bosgebieden. Op die manier kan de dorpskern vergroend worden.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.