72% van de kleine windmolens staan in West-Vlaanderen

Steeds meer ondernemers en landbouwers kiezen voor kleine windmolens. In West-Vlaanderen zijn er sinds 2018 maar liefst 101 vergunningen voor uitgereikt. De provincie is daarmee veruit koploper in Vlaanderen. “Kleine windmolens met een maximum ashoogte van 15 meter zijn vooral populair bij landbouwers als groene oplossing naast zonne-energie. Het is dankzij het provinciebestuur dat West-Vlaanderen koploper is. Zij ontwikkelden hiervoor een kader die elke West-Vlaamse gemeente kan gebruiken”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir (N-VA).

Om het proces voor het plaatsen van kleine windmolens te vereenvoudigen, heeft de Provincie West-Vlaanderen in januari 2017 het beleidskader ‘kleine windturbines’ opgesteld. Dit kader moet gemeentebesturen helpen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor kleine windturbines. Dat werpt nu haar vruchten af. Terwijl in West-Vlaanderen 101 projecten vergund zijn, zijn er dat in de rest van Vlaanderen slechts 39. Bovendien zijn er in West-Vlaanderen nog 21 dossiers in behandeling, terwijl dat in de andere provincies samen er 20 zijn.

JaarAntwerpenLimburgOost-VlaanderenVlaams-BrabantWest-Vlaanderen
201824310
2019113229
202012322
202134113
2022215127
Totaal98184101

Een Vlaams beleidskader nodig

Heel wat mensen die potentieel een windmolen willen plaatsen klagen over het onzeker en vaag wetgevend kader. Bovendien is de procedure om deze windmolens te plaatsen nogal ingewikkeld en moeten aanvragers voldoen aan verschillende gemeentelijke eisen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Vlaanderen kan leren van de provincie West-Vlaanderen. Door het van het West-Vlaams provinciaal beleidskader een Vlaams kader te maken zouden er ook in andere provincies meer kleine windmolens komen. Een duidelijk afwegingskader en vereenvoudiging van de procedures kunnen ervoor zorgen dat meer landbouwers overstappen op duurzame energie”, zegt Brecht Warnez.

Hij roept minister Demir op om werk te maken van zo’n Vlaams beleidskader met duidelijke richtlijnen voor aanvragers.

Gerelateerd nieuws

Milieu

Gemeente Wingene vergroent verstandig

Het gemeentebestuur tekende op 25 oktober 2021 in op het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hierin staan de doelstelling om één boom per inwoner, 0,5 meter haag per inwoner en één extra groenperk per 1.000 inwoners te realiseren. Concreet gaat het dus om meer dan 15.000 bomen, 7,5 km haag en 10 groenperken. Dit allemaal tegen 20230. Raadslid Sandra Ketels, vroeg aan schepen Brecht Warnez naar de stand van zaken rond de vergroening in de eigen gemeente.

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Milieu

Bijna 300 Wingense gezinnen bezoeken thermoloket

De gemeente Wingene wil haar gezinnen en ondernemers ondersteunen bij het voorkomen van energieverspilling. In de gemeenteraad van 25 maart vroeg raadslid Stefaan Verhelle meer over de resultaten van de thermocar. Schepen van milieu en klimaat, Brecht Warnez, kon alvast meegeven dat 300 gezinnen het thermoloket bezochten. In geen enkele gemeente is de respons zo groot als in Wingene.