435.000 euro extra middelen voor Oekraïense leerlingen in West-Vlaams onderwijs

In het schooljaar 2021-2022 betaalde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) extra werkingsmiddelen uit aan Vlaamse scholen voor leerlingen die anderstalige nieuwkomers of tijdelijk ontheemd zijn. Het gaat dan voornamelijk over leerlingen die gevlucht zijn uit Oekraïne en nu in Vlaanderen naar school gaan. “Een extra hoeveelheid middelen is noodzakelijk om met zo’n grote toestroom aan leerlingen, die de taal niet kennen, om te gaan zonder dat de onderwijskwaliteit daaronder lijdt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Omdat elke leerling in Vlaanderen recht heeft op onderwijs zorgt de Vlaamse regering voor extra werkingsmiddelen bovenop de reguliere en aanvullende omkadering. Deze middelen komen toe aan scholen met een instroom van de in aanmerking komende leerlingen sinds 4 maart 2022.

Lestijden ‘Oekraïne’

Leerlingen uit Oekraïne zijn bij hun aankomst in Vlaanderen het Nederlands niet machtig. De Vlaamse overheid laat de Vlaamse scholen niet alleen voor die uitdaging staan en voorziet in bijkomende lestijden ter bevordering van de opvang en integratie van Oekraïense leerlingen.

“Kinderen van vluchtelingen hebben hulp nodig om zo snel mogelijk op een zelfstandigere manier aan de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Via bijkomende lestijden leren we hen sneller Nederlands en komt de onderwijskwaliteit van de andere leerlingen niet in het gedrang”, stelt Brecht Warnez. In het schooljaar 2021-2022 werden er in totaal 735 lestijden ‘Oekraïne’ ingericht, waarvan 18%, ofwel 133 lestijden, in West-Vlaanderen.

Opvang in West-Vlaanderen

Het basisonderwijs en het secundair onderwijs in West-Vlaanderen zijn samen goed voor 435.000 euro aan extra werkingsbudget. Zo gaat een kleine 20% van de totale extra werkingsmiddelen naar West-Vlaanderen.

Anders dan bij alle andere leerlingen kunnen scholen voor leerlingen uit Oekraïne, door de onvoorzienbare situatie, onmiddellijk na de inschrijving of instap in de school op de middelen rekenen. Er moet dus niet gewacht worden op de gebruikelijke teldag”, vult Warnez aan.

Bovendien hebben de Oekraïense leerlingen recht op de reguliere omkadering en werkingstoelagen voor anderstalige nieuwkomers. Dit zorgt ervoor dat scholen kunnen rekenen op een ruime en snelle omkadering voor de opvang van Oekraïense leerlingen.

Warnez sluit af: “We hebben als beleidsmakers heel veel respect voor de vele schoolteams en vrijwilligers die zich naast het klasmanagement voor de vaste leerlingen heel hard inspannen om de kinderen uit oorlogssituaties op te vangen en goed onderwijs te geven. Zelfs met onze ondersteuning blijft dit een helse opdracht.”

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.