435.000 euro extra middelen voor Oekraïense leerlingen in West-Vlaams onderwijs

In het schooljaar 2021-2022 betaalde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) extra werkingsmiddelen uit aan Vlaamse scholen voor leerlingen die anderstalige nieuwkomers of tijdelijk ontheemd zijn. Het gaat dan voornamelijk over leerlingen die gevlucht zijn uit Oekraïne en nu in Vlaanderen naar school gaan. “Een extra hoeveelheid middelen is noodzakelijk om met zo’n grote toestroom aan leerlingen, die de taal niet kennen, om te gaan zonder dat de onderwijskwaliteit daaronder lijdt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Omdat elke leerling in Vlaanderen recht heeft op onderwijs zorgt de Vlaamse regering voor extra werkingsmiddelen bovenop de reguliere en aanvullende omkadering. Deze middelen komen toe aan scholen met een instroom van de in aanmerking komende leerlingen sinds 4 maart 2022.

Lestijden ‘Oekraïne’

Leerlingen uit Oekraïne zijn bij hun aankomst in Vlaanderen het Nederlands niet machtig. De Vlaamse overheid laat de Vlaamse scholen niet alleen voor die uitdaging staan en voorziet in bijkomende lestijden ter bevordering van de opvang en integratie van Oekraïense leerlingen.

“Kinderen van vluchtelingen hebben hulp nodig om zo snel mogelijk op een zelfstandigere manier aan de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Via bijkomende lestijden leren we hen sneller Nederlands en komt de onderwijskwaliteit van de andere leerlingen niet in het gedrang”, stelt Brecht Warnez. In het schooljaar 2021-2022 werden er in totaal 735 lestijden ‘Oekraïne’ ingericht, waarvan 18%, ofwel 133 lestijden, in West-Vlaanderen.

Opvang in West-Vlaanderen

Het basisonderwijs en het secundair onderwijs in West-Vlaanderen zijn samen goed voor 435.000 euro aan extra werkingsbudget. Zo gaat een kleine 20% van de totale extra werkingsmiddelen naar West-Vlaanderen.

Anders dan bij alle andere leerlingen kunnen scholen voor leerlingen uit Oekraïne, door de onvoorzienbare situatie, onmiddellijk na de inschrijving of instap in de school op de middelen rekenen. Er moet dus niet gewacht worden op de gebruikelijke teldag”, vult Warnez aan.

Bovendien hebben de Oekraïense leerlingen recht op de reguliere omkadering en werkingstoelagen voor anderstalige nieuwkomers. Dit zorgt ervoor dat scholen kunnen rekenen op een ruime en snelle omkadering voor de opvang van Oekraïense leerlingen.

Warnez sluit af: “We hebben als beleidsmakers heel veel respect voor de vele schoolteams en vrijwilligers die zich naast het klasmanagement voor de vaste leerlingen heel hard inspannen om de kinderen uit oorlogssituaties op te vangen en goed onderwijs te geven. Zelfs met onze ondersteuning blijft dit een helse opdracht.”

Gerelateerd nieuws

Milieu

Verplichten EPC-NR-attest zal veel grotere noden blootleggen

Dit jaar krijgen de Vlaamse instellingen hoger onderwijs een extra investeringsbudget voor hun gebouwen. “We moeten bereid zijn meer en beter te investeren in ons hoger onderwijs. De extra’s zijn nog steeds te weinig. Instellingen blijven besparen op hun infrastructuur terwijl excellent onderwijs en -onderzoek ook een goede infrastructuur vraagt. We moeten als overheid naast het verplichten van attesten, ook mee investeren om zo de energiekosten te verlagen en te zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit in de leslokalen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Besparing elektriciteit ter waarde van bijna 3.800 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een indrukwekkende daling van maar liefst 15,6% in het energieverbruik gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 13.294.606 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 3.800 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 15,6% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Respect werkt

Onze partij pleit voor meer respect. Een ouderwets woord, maar vandaag belangrijker dan ooit.