435.000 euro extra middelen voor Oekraïense leerlingen in West-Vlaams onderwijs

In het schooljaar 2021-2022 betaalde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) extra werkingsmiddelen uit aan Vlaamse scholen voor leerlingen die anderstalige nieuwkomers of tijdelijk ontheemd zijn. Het gaat dan voornamelijk over leerlingen die gevlucht zijn uit Oekraïne en nu in Vlaanderen naar school gaan. “Een extra hoeveelheid middelen is noodzakelijk om met zo’n grote toestroom aan leerlingen, die de taal niet kennen, om te gaan zonder dat de onderwijskwaliteit daaronder lijdt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Omdat elke leerling in Vlaanderen recht heeft op onderwijs zorgt de Vlaamse regering voor extra werkingsmiddelen bovenop de reguliere en aanvullende omkadering. Deze middelen komen toe aan scholen met een instroom van de in aanmerking komende leerlingen sinds 4 maart 2022.

Lestijden ‘Oekraïne’

Leerlingen uit Oekraïne zijn bij hun aankomst in Vlaanderen het Nederlands niet machtig. De Vlaamse overheid laat de Vlaamse scholen niet alleen voor die uitdaging staan en voorziet in bijkomende lestijden ter bevordering van de opvang en integratie van Oekraïense leerlingen.

“Kinderen van vluchtelingen hebben hulp nodig om zo snel mogelijk op een zelfstandigere manier aan de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Via bijkomende lestijden leren we hen sneller Nederlands en komt de onderwijskwaliteit van de andere leerlingen niet in het gedrang”, stelt Brecht Warnez. In het schooljaar 2021-2022 werden er in totaal 735 lestijden ‘Oekraïne’ ingericht, waarvan 18%, ofwel 133 lestijden, in West-Vlaanderen.

Opvang in West-Vlaanderen

Het basisonderwijs en het secundair onderwijs in West-Vlaanderen zijn samen goed voor 435.000 euro aan extra werkingsbudget. Zo gaat een kleine 20% van de totale extra werkingsmiddelen naar West-Vlaanderen.

Anders dan bij alle andere leerlingen kunnen scholen voor leerlingen uit Oekraïne, door de onvoorzienbare situatie, onmiddellijk na de inschrijving of instap in de school op de middelen rekenen. Er moet dus niet gewacht worden op de gebruikelijke teldag”, vult Warnez aan.

Bovendien hebben de Oekraïense leerlingen recht op de reguliere omkadering en werkingstoelagen voor anderstalige nieuwkomers. Dit zorgt ervoor dat scholen kunnen rekenen op een ruime en snelle omkadering voor de opvang van Oekraïense leerlingen.

Warnez sluit af: “We hebben als beleidsmakers heel veel respect voor de vele schoolteams en vrijwilligers die zich naast het klasmanagement voor de vaste leerlingen heel hard inspannen om de kinderen uit oorlogssituaties op te vangen en goed onderwijs te geven. Zelfs met onze ondersteuning blijft dit een helse opdracht.”

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Cultuur

Bib Wingene viert Jeugdboekenmaand

Lezingen van jeugdauteurs, klasbezoeken met VR-brillen, extra animatie in thema ‘sport & spel’ … “Onze bib bruist van leven tijdens de Jeugdboekenmaand”, vertelt Brecht Warnez, schepen van Bibliotheek. “Op zondagochtend 24 maart maken we het tussen 10 en 12 uur extra gezellig met leuke kinderanimatie van reizend speeltheater Kip van Troje. Iedereen is welkom!”

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.