32 hectare extra natuur in West-Vlaamse dorpskernen

Ruim 685.000 euro subsidies in het project “Natuur in je Buurt” levert dit jaar een groei met 32 extra hectare natuur op in de dorpskernen in West-Vlaanderen. “Met deze toename vormt West-Vlaanderen de koploper in Vlaanderen wanneer het gaat over extra natuur in dorpskernen”, aldus Brecht Warnez.

Met de jaarlijkse projectoproep “Natuur in je buurt” ondersteunt Vlaanderen projecten die meer groen brengen in een verstedelijkte omgeving. Op die manier wordt de biodiversiteit versterkt. Lokale overheden, verenigingen, organisaties of onderwijsinstellingen en zorgvoorzieningen konden een project indienen.

“We willen meer en betere natuur dicht bij mensen brengen via parken, groene pleintjes of volkstuintjes. Het is niet alleen goed voor de biodiversiteit maar natuur brengt ook mensen samen of geeft ze de kans om even tot rust te komen”, vertelt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

West-Vlaanderen koploper

Ook in 2021 werd de projectoproep opnieuw gelanceerd en werden er heel wat projectaanvragen ingediend. Zo werden maar liefst 23 projecten goedgekeurd, goed voor een totale toename van 90 hectare natuur in Vlaanderen. Koploper bij deze toename is West-Vlaanderen, met een goedkeuring van negen projecten, wat leidt tot een toename van 32 hectare. “Een derde van de totale toename natuur in Vlaanderen situeert zich in West-Vlaanderen. Gezien het grote belang van natuur is dit een belangrijke stap in de goede richting”, aldus Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

Om deze toename van 90 hectare te bewerkstelligen, werd een subsidie toegekend van ruim 1,4 miljoen euro, verdeeld over de 23 projecten. De negen projecten in West-Vlaanderen zijn goed voor een bedrag van ruim 685.000 euro Vlaamse subsidie.

GemeenteAanvragerNaam projectOpp. (ha)Subsidie
GistelStad GistelDokter Egide Defeverpark. Een groene long van een voor zijn mensen1,43 100.000,00 €
IeperStad IeperEcologisch landschapspark Jan Yperman12,12 100.000,00 €
KortrijkStad KortrijkBissegem Plage1,16   55.575,77 €
Kortrijkstad KortrijkGroenadoptie Herdersstraat: Herdershof0,14   14.906,25 €
KortrijkWonen Regio KortrijkVergroening wijken Kortrijk Oost10,51   99.993,75 €
Menen Stad MenenGroene Lauwe Plaats0,20 100.000,00 €
Menen woonmaatschappij !MpulsVooruit met de voortuin0,54 100.000,00 €
TieltStad TieltTielt-Zuid4,40 100.000,00 €
Zwevegem De Klijte vzwLandschapshof De Klijte1,57   15.000,00 €

Nood aan nieuwe projecten

Hoewel door deze projectoproep en bijhorende subsidies een eerste stap gezet wordt, blijven verdere initiatieven nodig. De minister liet weten dat er ook andere instrumenten gehanteerd zullen worden om een verdere toename van groen in Vlaanderen te stimuleren. “Subsidies alleen volstaan niet om tot voldoende realisaties te komen. Ik roep de minister op om niet alleen alternatieve instrumenten uit te denken, maar deze ook te hanteren om verdere vooruitgang op het terrein te boeken”, zo concludeert Warnez.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.