292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Uit de cijfers blijkt een zorgwekkende hoeveelheid onbenutte bedrijfsruimte in de regio. In totaal betreft het maar liefst 292 hectare aan verlaten terreinen – wat gelijkstaat aan een indrukwekkende oppervlakte van 584 voetbalvelden. Het probleem van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen is vooral geconcentreerd in de West-Vlaamse grootsteden, zoals Roeselare, Kortrijk en Brugge, waar respectievelijk 81, 47 en 37 gebouwen leegstaan of verwaarloosd zijn. Opvallend is dat dit probleem ook aanwezig in kleinere gemeenten zoals Jabbeke (28 gebouwen), Dentergem (25 gebouwen) en Ingelmunster (23 gebouwen).

Positief is evenwel dat er in 2022 minder bedrijfsruimten leegstonden dan in 2019. Het gaat om 56 gebouwen minder, wat overeenkomt met een oppervlakte van 46 hectare aan bedrijfsruimte.

De grootste leegstaande en verwaarloosde gebouwen en sites in West-Vlaanderen zijn de volgende:

GemeenteTypeType gebouwAdresOppervlakte (m²)
JabbekeLeegstandKantoorgebouwGemeneweidestraat 8117.266
PittemVerwaarlozingSteenbakkerijBrugsesteenweg 170+86.307
IngelmunsterLeegstandWerkplaatsenMeulebekestraat 13982.085
DentergemLeegstandstallen en schurenTieltstraat 1769.050
HarelbekeLeegstandbouwmaterialen/fabriekTreurnietstraat 1047.335
WaregemLeegstand – VerwaarlozingTextielfabriekFabriekstraat 69 42.721
LendeledeLeegstandTextielfabriek.Stationsstraat 65/67 30.868
WaregemLeegstand – VerwaarlozingSlachterijKortrijkseweg 361 30.505
DentergemVerwaarlozingHoevegebouwenKatteknok 14 30.000
AnzegemLeegstandMagazijnen, werkplaatsenVichtsesteenweg 136 29.842

13,5 miljoen euro uit Vernieuwingsfonds

Met als doel de achteruitgang van steden en bedrijfssites te voorkomen, dienen eigenaren van panden die gedurende ten minste drie jaar leegstaan of verwaarloosd zijn, heffingen te betalen. In 2022 alleen al werd er in West-Vlaanderen een bedrag van 3.542.183 euro aan dergelijke heffingen betaald voor 166 bedrijfsgebouwen. Deze inkomsten worden gestort in het Vernieuwingsfonds, dat financiële steun biedt aan projecten die nieuw leven inblazen in leegstaande locaties.

“Het Vernieuwingsfonds speelt een essentiële rol bij het herbestemmen van leegstaande sites. In de afgelopen drie jaar hebben we al 13,5 miljoen euro aan steun verleend aan 30 bedrijfssites. Dit bewijst dat er echt potentieel is om deze ruimten om te zetten in bloeiende centra van activiteit”, vertelt het parlementslid.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Binnenlands Bestuur

Uitgaven in steden en gemeenten 1,4 miljard euro hoger

Dit jaar worden de steden en gemeenten geconfronteerd met uitgaven die 1,4 miljard euro hoger liggen dan aan het begin van de legislatuur begroot. Vlaams Parlementslid Brecht Warnez – die de cijfers opvroeg bij minister Rutten – wijst op de significante stijgingen in personeels-, energie- en operationele kosten en benadrukt de noodzaak van een duurzame oplossing. “Vlaanderen heeft al heel wat financiële inspanningen gedaan voor de lokale besturen maar die zijn niet altijd even rechtvaardig. Het gemeentefonds moet op de schop en ook het nodige respect tonen voor de kleinere steden en gemeenten”, aldus Warnez.

Binnenlands Bestuur

Cd&v legt reddingsplan op tafel voor gemeentelijke zwembaden

De bouw en de uitbating van lokale zwembaden wordt voor veel gemeentebesturen onhaalbaar. “De voorbije 20 jaar sloot in bijna één op vier gemeenten het zwembad. Willen we straks nog publieke zwembaden, dan is het dringend tijd voor een andere aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hiervoor een voorstel neerlegt in het parlement.