292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Uit de cijfers blijkt een zorgwekkende hoeveelheid onbenutte bedrijfsruimte in de regio. In totaal betreft het maar liefst 292 hectare aan verlaten terreinen – wat gelijkstaat aan een indrukwekkende oppervlakte van 584 voetbalvelden. Het probleem van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen is vooral geconcentreerd in de West-Vlaamse grootsteden, zoals Roeselare, Kortrijk en Brugge, waar respectievelijk 81, 47 en 37 gebouwen leegstaan of verwaarloosd zijn. Opvallend is dat dit probleem ook aanwezig in kleinere gemeenten zoals Jabbeke (28 gebouwen), Dentergem (25 gebouwen) en Ingelmunster (23 gebouwen).

Positief is evenwel dat er in 2022 minder bedrijfsruimten leegstonden dan in 2019. Het gaat om 56 gebouwen minder, wat overeenkomt met een oppervlakte van 46 hectare aan bedrijfsruimte.

De grootste leegstaande en verwaarloosde gebouwen en sites in West-Vlaanderen zijn de volgende:

GemeenteTypeType gebouwAdresOppervlakte (m²)
JabbekeLeegstandKantoorgebouwGemeneweidestraat 8117.266
PittemVerwaarlozingSteenbakkerijBrugsesteenweg 170+86.307
IngelmunsterLeegstandWerkplaatsenMeulebekestraat 13982.085
DentergemLeegstandstallen en schurenTieltstraat 1769.050
HarelbekeLeegstandbouwmaterialen/fabriekTreurnietstraat 1047.335
WaregemLeegstand – VerwaarlozingTextielfabriekFabriekstraat 69 42.721
LendeledeLeegstandTextielfabriek.Stationsstraat 65/67 30.868
WaregemLeegstand – VerwaarlozingSlachterijKortrijkseweg 361 30.505
DentergemVerwaarlozingHoevegebouwenKatteknok 14 30.000
AnzegemLeegstandMagazijnen, werkplaatsenVichtsesteenweg 136 29.842

13,5 miljoen euro uit Vernieuwingsfonds

Met als doel de achteruitgang van steden en bedrijfssites te voorkomen, dienen eigenaren van panden die gedurende ten minste drie jaar leegstaan of verwaarloosd zijn, heffingen te betalen. In 2022 alleen al werd er in West-Vlaanderen een bedrag van 3.542.183 euro aan dergelijke heffingen betaald voor 166 bedrijfsgebouwen. Deze inkomsten worden gestort in het Vernieuwingsfonds, dat financiële steun biedt aan projecten die nieuw leven inblazen in leegstaande locaties.

“Het Vernieuwingsfonds speelt een essentiële rol bij het herbestemmen van leegstaande sites. In de afgelopen drie jaar hebben we al 13,5 miljoen euro aan steun verleend aan 30 bedrijfssites. Dit bewijst dat er echt potentieel is om deze ruimten om te zetten in bloeiende centra van activiteit”, vertelt het parlementslid.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).