29.802 ofwel 34% van de oldtimers bieden zich niet aan op keuring

Sinds 2019 moeten oldtimers periodiek naar de keuring. Vorig jaar kwam ruim één derde niet opdagen. “Het is belangrijk dat elk voertuig veilig in het verkeer rond kan rijden en dus gekeurd wordt. Maar de keuringsinstructies voor oldtimers waren niet helder waardoor veel eigenaars uit schrik wegbleven”, verklaart Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

De Vlaamse Regering besloot op 27 april 2018 de periodieke keuring voor voertuigen met een O-plaat (oldtimers) in te voeren. Sinds 2019 is dit verplicht voor alle oldtimers die minder dan 30 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld. Vanaf vorig jaar kwamen daar ook de oudere voertuigen bij.

Bij veel eigenaars van verbouwde oldtimers bracht dit heel wat onzekerheid. Aangezien bepaalde oldtimerconstructeurs niet meer bestaan, moeten zij niet-originele stukken integreren in hun voertuigen om hen op de weg te houden. De keuringsinstructies, wat wel en niet toegelaten is, waren voor hen niet helder.

Duidelijkere instructies voor keuring

De verenigingen van oldtimergebruikers volgden daarom de voorbije jaren bezorgd de effecten van de nieuwe keuring op. Vlaams parlementslid Brecht Warnez kaartte dit probleem al meermaals aan bij minister Lydia Peeters en is tevreden dat er ondertussen al aangepaste instructies zijn: “Om een gelijkere beoordeling van alle situaties te bekomen voerde de Vlaamse overheid sinds april 2021 na overleg met de federale overheid en de oldtimerverenigingen nieuwe instructies voor de keuring in”.

De nieuwe oldtimerinstructie geeft nog meer duidelijkheid rond de toegelaten verbouwingen aan oldtimers. Verder biedt de instructie een oplossing voor de LEZ-problematiek bij oldtimers omdat nu de mogelijkheid bestaat om een oldtimer in een elektrisch voertuig te wijzigen.

Het opzet van de nieuwe versie van de oldtimerinstructie is de oldtimers sneller door de keuring te krijgen en dit zonder in te boeten op veiligheids- en milieuaspecten”, geeft Brecht Warnez mee.

De meeste oldtimers worden beperkt verbouwd. Bij een kleine groep die hun voertuig drastisch verbouwden blijft evenwel onzekerheid bestaan. Het gaat bijvoorbeeld over de volledige ombouw van een Kever naar een elektrisch voertuig, een Toyota omgebouwd naar een Ferrari, een mini Morris gewijzigd naar een buggy.

Eén derde daagde (nog) niet op

In 2020 werden in totaal 87.210 uitnodigingen voor een periodieke oldtimerkeuring verstuurd en 57.408 voertuigen hebben zich aangeboden. “Het aantal voertuigen dat niet kwam opdagen is 29.802 ofwel 34%. Ik roep de minister op om via meer informatie en opvolging het aantal gekeurden te laten stijgen. Het is belangrijk iedereen mee te krijgen bij het invoeren van nieuwe regels”, stelt het parlementslid.

Er zijn volgens de minister diverse redenen waarom een voertuig niet werd aangeboden: schrik omwille van de nieuwe regels, onvoltooide restauratie van een voertuig, burgers die hun oude O-plaat behouden hoewel ze geen voertuig hebben, een gewijzigd adres…

“De oldtimereigenaars die met de schrik zitten moeten beseffen dat ruim 88% van de tot nu toe aangeboden oldtimers door de keuring geraakt, aldus parlementslid Warnez. Zonder een geldig keuringsbewijs op de openbare weg rijden houdt risico’s in bij een politiecontrole of een ongeval.

Gerelateerd nieuws

Verkeersveiligheid

Nood aan nieuwe werven tegen geluidshinder van wegen

Na een oproep van Brecht Warnez om ook in West-Vlaanderen te voorzien in geluidswerende initiatieven investeerde Vlaanderen recent 15 miljoen euro in vier initiatieven. “Deze investeringen in geluidswerende initiatieven zijn niet alleen een welkome verademing voor de oren, maar bovenal een zorgzame keuze voor de gezondheid van de burger. Ik ben verheugd dat Vlaanderen deze stap heeft gezet en vraag om verder dergelijke initiatieven te nemen om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te beschermen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Verkeersveiligheid

31 West-Vlaamse kruispunten op lijst met “zwarte kruispunten”

In West-Vlaanderen staan er 31 gevaarlijke punten op de dynamische lijst met gevaarlijke verkeerspunten. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez aan minister Lydia Peeters. “Elk gevaarlijk verkeerspunt is er één te veel. Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit, niet alleen door het wegwerken van de gevaarlijke punten, maar ook door het proactief aanpakken van locaties om te voorkomen dat ze op de lijst van gevaarlijke verkeerspunten belanden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Onderwijs

Bijna 52.000 leerlingen dragen fluo en/of helm op weg naar school

In 249 West-Vlaamse scholen kunnen leerlingen door fluo en/of een helm te dragen stickers verzamelen en sparen voor beloningen. Dat blijkt uit een antwoord van minister Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “Met het project ‘Helm op, fluo top’ worden leerlingen niet alleen aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen, ze worden er ook toe aangezet dit veilig te doen. We zijn blij dat zoveel scholen hieraan meewerken”, zegt Warnez.