29.802 ofwel 34% van de oldtimers bieden zich niet aan op keuring

Sinds 2019 moeten oldtimers periodiek naar de keuring. Vorig jaar kwam ruim één derde niet opdagen. “Het is belangrijk dat elk voertuig veilig in het verkeer rond kan rijden en dus gekeurd wordt. Maar de keuringsinstructies voor oldtimers waren niet helder waardoor veel eigenaars uit schrik wegbleven”, verklaart Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

De Vlaamse Regering besloot op 27 april 2018 de periodieke keuring voor voertuigen met een O-plaat (oldtimers) in te voeren. Sinds 2019 is dit verplicht voor alle oldtimers die minder dan 30 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld. Vanaf vorig jaar kwamen daar ook de oudere voertuigen bij.

Bij veel eigenaars van verbouwde oldtimers bracht dit heel wat onzekerheid. Aangezien bepaalde oldtimerconstructeurs niet meer bestaan, moeten zij niet-originele stukken integreren in hun voertuigen om hen op de weg te houden. De keuringsinstructies, wat wel en niet toegelaten is, waren voor hen niet helder.

Duidelijkere instructies voor keuring

De verenigingen van oldtimergebruikers volgden daarom de voorbije jaren bezorgd de effecten van de nieuwe keuring op. Vlaams parlementslid Brecht Warnez kaartte dit probleem al meermaals aan bij minister Lydia Peeters en is tevreden dat er ondertussen al aangepaste instructies zijn: “Om een gelijkere beoordeling van alle situaties te bekomen voerde de Vlaamse overheid sinds april 2021 na overleg met de federale overheid en de oldtimerverenigingen nieuwe instructies voor de keuring in”.

De nieuwe oldtimerinstructie geeft nog meer duidelijkheid rond de toegelaten verbouwingen aan oldtimers. Verder biedt de instructie een oplossing voor de LEZ-problematiek bij oldtimers omdat nu de mogelijkheid bestaat om een oldtimer in een elektrisch voertuig te wijzigen.

Het opzet van de nieuwe versie van de oldtimerinstructie is de oldtimers sneller door de keuring te krijgen en dit zonder in te boeten op veiligheids- en milieuaspecten”, geeft Brecht Warnez mee.

De meeste oldtimers worden beperkt verbouwd. Bij een kleine groep die hun voertuig drastisch verbouwden blijft evenwel onzekerheid bestaan. Het gaat bijvoorbeeld over de volledige ombouw van een Kever naar een elektrisch voertuig, een Toyota omgebouwd naar een Ferrari, een mini Morris gewijzigd naar een buggy.

Eén derde daagde (nog) niet op

In 2020 werden in totaal 87.210 uitnodigingen voor een periodieke oldtimerkeuring verstuurd en 57.408 voertuigen hebben zich aangeboden. “Het aantal voertuigen dat niet kwam opdagen is 29.802 ofwel 34%. Ik roep de minister op om via meer informatie en opvolging het aantal gekeurden te laten stijgen. Het is belangrijk iedereen mee te krijgen bij het invoeren van nieuwe regels”, stelt het parlementslid.

Er zijn volgens de minister diverse redenen waarom een voertuig niet werd aangeboden: schrik omwille van de nieuwe regels, onvoltooide restauratie van een voertuig, burgers die hun oude O-plaat behouden hoewel ze geen voertuig hebben, een gewijzigd adres…

“De oldtimereigenaars die met de schrik zitten moeten beseffen dat ruim 88% van de tot nu toe aangeboden oldtimers door de keuring geraakt, aldus parlementslid Warnez. Zonder een geldig keuringsbewijs op de openbare weg rijden houdt risico’s in bij een politiecontrole of een ongeval.

Gerelateerd nieuws

Verkeersveiligheid

Vlaanderen pompt 50 miljoen in West-Vlaamse fietspaden

Om de veiligheid van de fietser te bevorderen doet de Vlaamse overheid fietsinvesteringen, waarvan in 2022 50 miljoen euro naar West-Vlaamse fietsinfrastructuur gaat. Via het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) streeft Vlaanderen naar een vlotte, veilige en slimme mobiliteit. “We willen elk kind, senior, werkende… kortom elke West-Vlaming veilig in het verkeer kunnen laten fietsen. Daarom trekken we aan de kar om in onze provincie ook de fietsinfrastructuur in prima staat te krijgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

36,5% West-Vlaamse gemeenten vraagt regenboogzebrapad aan

Het voorstel van parlementslid Brecht Warnez (CD&V) om elke gemeente de kans te geven een regenboogzebrapad te leggen, blijkt een succes te zijn. “De lokale besturen tonen hiermee duidelijk dat iedereen welkom is, ongeacht iemands geaardheid of genderidentiteit,” zegt Warnez. “Ik ben heel blij dat de minister op mijn oproep inging.”

Binnenlands Bestuur

Doorlooptijd oldtimerkeuring versnelt 38%

In 2021 bood 27% van de oldtimers zich te laat aan op de periodieke keuring. Het jaar ervoor bedroeg dit cijfer nog 17%, een stijging van 10%. “Enerzijds zijn er minder covid-maatregelen en anderzijds moet de nieuwe oldtimerinstructie voor meer duidelijkheid zorgen. Behalve de sterk verbeterde doorlooptijd is dit nog niet voelbaar in deze cijfers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.