27% van West-Vlaamse gemeenten hebben nog geen kerkenbeleidsplan

De Vlaamse kerkgemeenschap past zich aan aan deze tijd en overweegt welke gebouwen in de toekomst nodig zijn voor de eredienst. “Via dialoog met de inwoners is het mogelijk om de juiste neven- en herbestemming voor vroegere kerkgebouwen te bepalen. Waar mogelijk is een blijvende gemeenschapsfunctie zoals een bibliotheek, buurtpunt of kinderopvang ideaal”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Bart Somers (Open VLD) al meermaals bevroeg.

Besturen met een kerkenbeleidsplan hebben al een traject afgelegd. Het wil zeggen dat ze de combinatie van een op punt gesteld kerkenbeleidsplan, een gemeenteraadsbesluit en een goedkeuringsattest van het verantwoordelijke bisdom kunnen voorleggen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Door een recente decreetswijziging is elke gemeente verplicht om zo’n plan op te stellen voor 2026.

86% van de Vlaamse gemeenten in orde

Kerkgebouwen nemen vaak een centrale plaats in, in een woonkern. Ze hebben een grote betekenis door hun historiek en erfgoedwaarde. Het blijft wel opmerkelijk dat in West-Vlaanderen procentueel minst gemeenten een goedgekeurd plan hebben. 

Het is niet belangrijk om snel snel die beleidsplannen op te maken, maar door een ruim overleg te komen tot gedragen oplossingen”, stelt Brecht Warnez. “Dit biedt kansen tot participatie.”

Nog geen plan, wel al stappen gezet

Er zijn in onze provincie 17 gemeenten zonder een goedgekeurd kerkenbeleidplan. “Dit betekent echter niet dat er in deze gemeenten niets beweegt omtrent de toekomst van hun parochiekerken. Vaak is een traject lopende”, weet Warnez.

StatusAantalSteden / gemeenten
Kerkenbeleidsplan in opmaak, gesprekken lopende7Izegem, Hooglede, Wervik, Meulebeke, Wingene, Torhout, Zwevegem
Enkel goedkeuring bisdom of gemeente2Izegem, Torhout
Slechts één kerk op het grondgebied3Lichtervelde, Mesen en Lendelede
Geen beschermde kerk op het grondgebied7Bredene, Hooglede, Kuurne, Meulebeke, Oostrozebeke, Wingene, Lendelede
Er is geen officieel afgerond KBP om een reden die buiten bovenstaande categorieën valt.4Pittem, Knokke-Heist, Houthulst, Heuvelland

Subsidies voor burgerparticipatie bij kerkherbestemmingen

Op vraag van parlementslid Brecht Warnez werden subsidies voorzien voor steden en gemeenten die burgers betrekken bij de her- en nevenbestemming van kerken.

”Ik ben tevreden dat de gemeente- en stadsbesturen vanuit Vlaanderen steun krijgen bij de belangrijke opdracht om een nieuwe toekomst te geven aan deze waardevolle gebouwen”, stelt Brecht Warnez.Kerkgebouwen vormen vaak een symbool voor de gemeenschap die eronder woont, waar mensen elkaar ontmoeten. Die functie kan zeker blijven bestaan, los van religie.”

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Gemeenten besparen elektriciteit van bijna 16.000 gezinnen

In reactie op de energiecrisis hebben talloze steden en gemeenten extra inspanningen geleverd om de openbare verlichting te verminderen door het doven en dimmen ervan. Tegelijkertijd zijn lokale overheden ook bezig met het overschakelen naar de energiezuinige LED-verlichtingstechnologie. Zo daalde het energieverbruik met maar liefst 13,8% gedurende vijf jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 54.791.778 kWh. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 16.000 Vlaamse gezinnen. “De indrukwekkende daling van 13,8% in het energieverbruik voor openbare verlichting is niet alleen een stap naar een duurzamere toekomst, maar ook een concrete manier om de elektriciteitsfactuur te verlichten en dus zuinig om te gaan met het belastinggeld van onze burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover vragen stelde aan minister Zuhal Demir.