27% van West-Vlaamse gemeenten hebben nog geen kerkenbeleidsplan

De Vlaamse kerkgemeenschap past zich aan aan deze tijd en overweegt welke gebouwen in de toekomst nodig zijn voor de eredienst. “Via dialoog met de inwoners is het mogelijk om de juiste neven- en herbestemming voor vroegere kerkgebouwen te bepalen. Waar mogelijk is een blijvende gemeenschapsfunctie zoals een bibliotheek, buurtpunt of kinderopvang ideaal”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Bart Somers (Open VLD) al meermaals bevroeg.

Besturen met een kerkenbeleidsplan hebben al een traject afgelegd. Het wil zeggen dat ze de combinatie van een op punt gesteld kerkenbeleidsplan, een gemeenteraadsbesluit en een goedkeuringsattest van het verantwoordelijke bisdom kunnen voorleggen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Door een recente decreetswijziging is elke gemeente verplicht om zo’n plan op te stellen voor 2026.

86% van de Vlaamse gemeenten in orde

Kerkgebouwen nemen vaak een centrale plaats in, in een woonkern. Ze hebben een grote betekenis door hun historiek en erfgoedwaarde. Het blijft wel opmerkelijk dat in West-Vlaanderen procentueel minst gemeenten een goedgekeurd plan hebben. 

Het is niet belangrijk om snel snel die beleidsplannen op te maken, maar door een ruim overleg te komen tot gedragen oplossingen”, stelt Brecht Warnez. “Dit biedt kansen tot participatie.”

Nog geen plan, wel al stappen gezet

Er zijn in onze provincie 17 gemeenten zonder een goedgekeurd kerkenbeleidplan. “Dit betekent echter niet dat er in deze gemeenten niets beweegt omtrent de toekomst van hun parochiekerken. Vaak is een traject lopende”, weet Warnez.

StatusAantalSteden / gemeenten
Kerkenbeleidsplan in opmaak, gesprekken lopende7Izegem, Hooglede, Wervik, Meulebeke, Wingene, Torhout, Zwevegem
Enkel goedkeuring bisdom of gemeente2Izegem, Torhout
Slechts één kerk op het grondgebied3Lichtervelde, Mesen en Lendelede
Geen beschermde kerk op het grondgebied7Bredene, Hooglede, Kuurne, Meulebeke, Oostrozebeke, Wingene, Lendelede
Er is geen officieel afgerond KBP om een reden die buiten bovenstaande categorieën valt.4Pittem, Knokke-Heist, Houthulst, Heuvelland

Subsidies voor burgerparticipatie bij kerkherbestemmingen

Op vraag van parlementslid Brecht Warnez werden subsidies voorzien voor steden en gemeenten die burgers betrekken bij de her- en nevenbestemming van kerken.

”Ik ben tevreden dat de gemeente- en stadsbesturen vanuit Vlaanderen steun krijgen bij de belangrijke opdracht om een nieuwe toekomst te geven aan deze waardevolle gebouwen”, stelt Brecht Warnez.Kerkgebouwen vormen vaak een symbool voor de gemeenschap die eronder woont, waar mensen elkaar ontmoeten. Die functie kan zeker blijven bestaan, los van religie.”

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Vlaams Parlement luistert naar burgers over geplande fusies

In de commissie Binnenlands Bestuur stond de bespreking van 13 fusiedecreten op de agenda. Het zijn allen vrijwillige fusies, aangevraagd door de gemeenteraden van de fusionerende gemeenten. “Fusies raken aan de identiteit van de inwoners. Ik ben tevreden dat we in het parlement luisteren naar de vragen en zorgen van burgers”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v).

Binnenlands Bestuur

Laat ouders niet opdraaien voor sluitende zwembaden

In de plenaire zitting gaf minister Weyts vandaag aan dat hij wil sleutelen aan de maximumfactuur om zo de kosten voor zwemlessen wel op de schoolrekening te kunnen aanrekenen. Hij hintte ook naar de mogelijkheid voor lokale besturen om zelf bussen in te leggen naar zwembaden. “De factuur gewoon doorschuiven naar de ouders en naar de gemeenten is voor ons geen oplossing voor het tekort aan zwembaden. Wij willen een structureel beleid met een basisfinanciering voor zwembaden en structurele subsidies voor renovaties die de energiefactuur van zwembaden te doen dalen. Elk kind, en bij uitbreiding elke Vlaming, moet kunnen leren zwemmen in de buurt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.