23 nieuwe regenboogzebrapaden in West-Vlaanderen

Na een oproep van Vlaams parlementslid Brecht Warnez kondigde minister Lydia Peeters aan dat elke gemeente die dat wenst een regenboogzebrapad kreeg. Ondertussen zijn er in 23 nieuwe regenboogzebrapaden gerealiseerd in West-Vlaanderen. Onze provincie is daarmee koploper in Vlaanderen. “Het verheugt me enorm om te zien dat meer dan één op drie gemeenten in Vlaanderen het belang van inclusie en gelijkheid erkent door een regenboogzebrapad aan te vragen. Dit is een duidelijk signaal dat we streven naar een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Het regenboogzebrapad fungeert als een krachtig symbool om de boodschap uit te dragen dat iedereen welkom is, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Sinds de introductie van het eerste regenboogzebrapad in Gent, is het aantal gemeenten dat dit initiatief volgt aanzienlijk toegenomen.

Momenteel zijn er 33 aanvragen ingediend bij Vlaanderen voor regenboogzebrapaden. Hoewel enkele aanvragen werden afgekeurd vanwege uitdagingen met betrekking tot de locatie, zijn er tot op heden 23 regenboogzebrapaden gerealiseerd. Opvallend is dat West-Vlaanderen, samen met de provincie Antwerpen, bovenaan de lijst staat met het hoogste aantal gerealiseerde regenboogzebrapaden. Limburg blijft achter met slechts 9 gerealiseerde zebrapaden. In 5 West-Vlaamse gemeenten werd de aanvraag goedgekeurd, maar is het regenboogzebrapad nog niet gerealiseerd. Dit geldt voor De Haan, Koksijde, Kortrijk, Lo-Reninge en Nieuwpoort. Hoewel de prijs per locatie kan variëren, afhankelijk van factoren zoals oppervlakte en benodigde signalisatie, bedraagt de gemiddelde kostprijs voor de aanleg van een regenboogzebrapad ongeveer 3.000 euro.

Lees hier het artikel in de krant.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Meer dan 300.000 euro voor West-Vlaamse molens

In 2022 en 2023 maakte Vlaanderen meer dan driehonderd duizend euro vrij voor het onderhoud van molens. “Dit is echter nog niet voldoende. Het is belangrijk te blijven investeren in ons West-Vlaams cultureel erfgoed”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

292 hectare en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Het afgelopen jaar stond een groot aantal West-Vlaamse bedrijven, namelijk 639, leeg of zijn ze in een staat van ernstige verwaarlozing beland. “Als West-Vlamingen zijn we ondernemend van nature, maar te vaak ontbreekt de nodige ruimte om onze ideeën tot bloei te laten komen. Het is onze verantwoordelijkheid om bestaande bedrijfsgebouwen maximaal te benutten en leegstand en verwaarlozing te vermijden”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez.

Verkeersveiligheid

31 West-Vlaamse kruispunten op lijst met “zwarte kruispunten”

In West-Vlaanderen staan er 31 gevaarlijke punten op de dynamische lijst met gevaarlijke verkeerspunten. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez aan minister Lydia Peeters. “Elk gevaarlijk verkeerspunt is er één te veel. Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit, niet alleen door het wegwerken van de gevaarlijke punten, maar ook door het proactief aanpakken van locaties om te voorkomen dat ze op de lijst van gevaarlijke verkeerspunten belanden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.