217 gemeenten nemen deel aan project ’10.000 stappen’

Via het project ’10.000 stappen: elke stap telt’ kunnen lokale besturen een waaier aan signalisatiemateriaal bekomen voor de uitrol van de campagne. “Dat meer dan 70% van de lokale besturen hieraan deelneemt, is meer dan ooit werd verwacht. Het toont hoe sterk Vlaanderen en onze lokale besturen willen inzetten op bewegen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Meer bewegen

Met de campagne ’10.000 stappen: elke stap telt’ wil de Vlaamse Overheid – in samenwerking met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven – de Vlaming opnieuw aan het bewegen krijgen.

De campagne verbindt bewegen met een sociaal aspect door burgers te laten samenkomen en samen hun doelstelling te bereiken. Een ideale combinatie voor zowel het fysiek als het mentale welzijn van de Vlaming” stelt Brecht Warnez (cd&v).

Dit project stimuleert daarnaast de lokale besturen om, voor de uitrol ervan, in samen te werken met hun verenigingen.

‘Beweegroutes in jouw gemeente’

De tweede fase van het project creëert een laagdrempelig aanbod van wandelroutes. 14 gemeenten stapten in dit tweede campagnejaar voor het eerst in, 24 gemeenten haakten dan weer af. Vooral in Limburg ligt de participatiegraad, met slechts 23 van de 42 gemeenten, laag. “Gemeenten die niet deelnemen organiseren vaak zelf reeds eigen initiatieven.”

De lokale besturen brengen daartoe signalisatie aan in hun straatbeeld. De 217 deelnemende gemeenten bestelden al voor bijna 132.000 euro aan materiaal. “Het project is kant-en-klaar en voor de lokale besturen makkelijk te implementeren. De combinatie met de financiële ondersteuning zijn de succesfactoren van het project”, aldus Brecht Warnez.

De 10.000 stappen-app en het online platform

Om dit project verder te promoten is de 10.000 stappen-app ontwikkeld. Daarnaast wordt voorzien in een online stappenregistratietool. “De app kende tot nu toe zo’n 33.700 downloads, online zijn er al 93.319 deelnemers. Van die laatste categorie zijn in 2022 nog slechts 3.444 gebruikers actief.” weet Brecht Warnez. De tool wordt op heden volgens de minister vanuit Vlaanderen niet langer actief gepromoot. “De investeringen in de app zijn gebeurd. Ik roep de minister op om een versnelling hoger te schakelen en de app via promotie bekender te maken.”

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.