217 gemeenten nemen deel aan project ’10.000 stappen’

Via het project ’10.000 stappen: elke stap telt’ kunnen lokale besturen een waaier aan signalisatiemateriaal bekomen voor de uitrol van de campagne. “Dat meer dan 70% van de lokale besturen hieraan deelneemt, is meer dan ooit werd verwacht. Het toont hoe sterk Vlaanderen en onze lokale besturen willen inzetten op bewegen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Meer bewegen

Met de campagne ’10.000 stappen: elke stap telt’ wil de Vlaamse Overheid – in samenwerking met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven – de Vlaming opnieuw aan het bewegen krijgen.

De campagne verbindt bewegen met een sociaal aspect door burgers te laten samenkomen en samen hun doelstelling te bereiken. Een ideale combinatie voor zowel het fysiek als het mentale welzijn van de Vlaming” stelt Brecht Warnez (cd&v).

Dit project stimuleert daarnaast de lokale besturen om, voor de uitrol ervan, in samen te werken met hun verenigingen.

‘Beweegroutes in jouw gemeente’

De tweede fase van het project creëert een laagdrempelig aanbod van wandelroutes. 14 gemeenten stapten in dit tweede campagnejaar voor het eerst in, 24 gemeenten haakten dan weer af. Vooral in Limburg ligt de participatiegraad, met slechts 23 van de 42 gemeenten, laag. “Gemeenten die niet deelnemen organiseren vaak zelf reeds eigen initiatieven.”

De lokale besturen brengen daartoe signalisatie aan in hun straatbeeld. De 217 deelnemende gemeenten bestelden al voor bijna 132.000 euro aan materiaal. “Het project is kant-en-klaar en voor de lokale besturen makkelijk te implementeren. De combinatie met de financiële ondersteuning zijn de succesfactoren van het project”, aldus Brecht Warnez.

De 10.000 stappen-app en het online platform

Om dit project verder te promoten is de 10.000 stappen-app ontwikkeld. Daarnaast wordt voorzien in een online stappenregistratietool. “De app kende tot nu toe zo’n 33.700 downloads, online zijn er al 93.319 deelnemers. Van die laatste categorie zijn in 2022 nog slechts 3.444 gebruikers actief.” weet Brecht Warnez. De tool wordt op heden volgens de minister vanuit Vlaanderen niet langer actief gepromoot. “De investeringen in de app zijn gebeurd. Ik roep de minister op om een versnelling hoger te schakelen en de app via promotie bekender te maken.”

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.