217 gemeenten nemen deel aan project ’10.000 stappen’

Via het project ’10.000 stappen: elke stap telt’ kunnen lokale besturen een waaier aan signalisatiemateriaal bekomen voor de uitrol van de campagne. “Dat meer dan 70% van de lokale besturen hieraan deelneemt, is meer dan ooit werd verwacht. Het toont hoe sterk Vlaanderen en onze lokale besturen willen inzetten op bewegen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Meer bewegen

Met de campagne ’10.000 stappen: elke stap telt’ wil de Vlaamse Overheid – in samenwerking met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven – de Vlaming opnieuw aan het bewegen krijgen.

De campagne verbindt bewegen met een sociaal aspect door burgers te laten samenkomen en samen hun doelstelling te bereiken. Een ideale combinatie voor zowel het fysiek als het mentale welzijn van de Vlaming” stelt Brecht Warnez (cd&v).

Dit project stimuleert daarnaast de lokale besturen om, voor de uitrol ervan, in samen te werken met hun verenigingen.

‘Beweegroutes in jouw gemeente’

De tweede fase van het project creëert een laagdrempelig aanbod van wandelroutes. 14 gemeenten stapten in dit tweede campagnejaar voor het eerst in, 24 gemeenten haakten dan weer af. Vooral in Limburg ligt de participatiegraad, met slechts 23 van de 42 gemeenten, laag. “Gemeenten die niet deelnemen organiseren vaak zelf reeds eigen initiatieven.”

De lokale besturen brengen daartoe signalisatie aan in hun straatbeeld. De 217 deelnemende gemeenten bestelden al voor bijna 132.000 euro aan materiaal. “Het project is kant-en-klaar en voor de lokale besturen makkelijk te implementeren. De combinatie met de financiële ondersteuning zijn de succesfactoren van het project”, aldus Brecht Warnez.

De 10.000 stappen-app en het online platform

Om dit project verder te promoten is de 10.000 stappen-app ontwikkeld. Daarnaast wordt voorzien in een online stappenregistratietool. “De app kende tot nu toe zo’n 33.700 downloads, online zijn er al 93.319 deelnemers. Van die laatste categorie zijn in 2022 nog slechts 3.444 gebruikers actief.” weet Brecht Warnez. De tool wordt op heden volgens de minister vanuit Vlaanderen niet langer actief gepromoot. “De investeringen in de app zijn gebeurd. Ik roep de minister op om een versnelling hoger te schakelen en de app via promotie bekender te maken.”

Gerelateerd nieuws

Wingene

In Wingene passeert de Sint bij elk kind

Het Huis van het Kind van gemeente Wingene en de werkgroep dienstbaarheid van het Interparochiaal Team Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Cadeautjes en lekkers nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget. Voor kwetsbare gezinnen is dit, zeker in deze moeilijke tijden, niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.

Onderwijs

West-Vlaamse studenten scoren goed op de toelatingsexamens

Ook afgelopen zomer werden toelatingsexamens georganiseerd voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Dezelfde trends die zich de voorbije de voorbije jaren manifesteerden, komen terug: “West-Vlaamse deelnemers scoren opvallend goed,” stelt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez vast. “In vergelijking met de andere provincies mag het grootste aantal deelnemers effectief beginnen aan de studie naar keuze.” Dit jaar mogen 226 West-Vlaamse studenten in Geneeskunde starten en 29 in Tandheelkunde.