217 gemeenten nemen deel aan project ’10.000 stappen’

Via het project ’10.000 stappen: elke stap telt’ kunnen lokale besturen een waaier aan signalisatiemateriaal bekomen voor de uitrol van de campagne. “Dat meer dan 70% van de lokale besturen hieraan deelneemt, is meer dan ooit werd verwacht. Het toont hoe sterk Vlaanderen en onze lokale besturen willen inzetten op bewegen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Meer bewegen

Met de campagne ’10.000 stappen: elke stap telt’ wil de Vlaamse Overheid – in samenwerking met Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven – de Vlaming opnieuw aan het bewegen krijgen.

De campagne verbindt bewegen met een sociaal aspect door burgers te laten samenkomen en samen hun doelstelling te bereiken. Een ideale combinatie voor zowel het fysiek als het mentale welzijn van de Vlaming” stelt Brecht Warnez (cd&v).

Dit project stimuleert daarnaast de lokale besturen om, voor de uitrol ervan, in samen te werken met hun verenigingen.

‘Beweegroutes in jouw gemeente’

De tweede fase van het project creëert een laagdrempelig aanbod van wandelroutes. 14 gemeenten stapten in dit tweede campagnejaar voor het eerst in, 24 gemeenten haakten dan weer af. Vooral in Limburg ligt de participatiegraad, met slechts 23 van de 42 gemeenten, laag. “Gemeenten die niet deelnemen organiseren vaak zelf reeds eigen initiatieven.”

De lokale besturen brengen daartoe signalisatie aan in hun straatbeeld. De 217 deelnemende gemeenten bestelden al voor bijna 132.000 euro aan materiaal. “Het project is kant-en-klaar en voor de lokale besturen makkelijk te implementeren. De combinatie met de financiële ondersteuning zijn de succesfactoren van het project”, aldus Brecht Warnez.

De 10.000 stappen-app en het online platform

Om dit project verder te promoten is de 10.000 stappen-app ontwikkeld. Daarnaast wordt voorzien in een online stappenregistratietool. “De app kende tot nu toe zo’n 33.700 downloads, online zijn er al 93.319 deelnemers. Van die laatste categorie zijn in 2022 nog slechts 3.444 gebruikers actief.” weet Brecht Warnez. De tool wordt op heden volgens de minister vanuit Vlaanderen niet langer actief gepromoot. “De investeringen in de app zijn gebeurd. Ik roep de minister op om een versnelling hoger te schakelen en de app via promotie bekender te maken.”

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

Onderwijs

Meest geslaagden toelatingsexamen arts, tandarts en dierenarts

Elk jaar worden de toelatingsexamens voor arts en tandarts georganiseerd. Dit jaar werden ook toelatingsexamens georganiseerd voor de opleiding Dierengeneeskunde. “Enkel in West-Vlaanderen slaagt meer dan de helft van de kandidaten. Door de verhoging van de quota konden nu ook een historisch aantal van 322 West-Vlaamse artsen en tandartsen starten”, stelt Brecht Warnez.

Wingene

Wingene automatiseert uitbetaling geboortepremie

Wingene biedt haar kersverse ouders al geruime tijd een geboortepremie aan. Tot voor kort kregen ouders een brief in de bus waarmee ze hun premie konden aanvragen. Voor geboortes vanaf oktober 2023 is die aanvraag niet langer nodig. Ouders ontvangen hun geboortepremie automatisch en hoeven zich geen zorgen meer te maken over administratieve formaliteiten. Zij krijgen nu een wenskaartje met een leuke boodschap in de bus en kunnen zich volledig richten op het koesteren van hun pasgeboren baby.