20% minder gewelddadige incidenten in Vlaamse jeugdinstellingen

Vorig jaar werden 20% minder gewelddadige incidenten genoteerd in de Vlaamse jeugdinstellingen, ten opzichte van het jaar voordien. “Een belangrijke daling, maar we moeten dit blijven opvolgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Minder fysiek geweld, meer materiële vernielingen

In 2021 werden in de zes Vlaamse jeugdinstellingen in totaal 945 geweldincidenten gemeld. Dit is een daling met 20% tegenover de 1181 incidenten van het jaar voordien. Vooral de fysieke agressie naar andere jongeren toe en de incidenten waarbij er een gevaar is voor de eigen fysieke integriteit van de jongere dalen sterk, respectievelijk met 33% en 42%. Ook het aantal geweldincidenten tegen het personeel neemt af (-19%).

Daarnaast is er een lichte stijging van het aantal incidenten waarbij er materiële vernielingen worden aangebracht, van 95 naar 118 incidenten. “We zien ook dat jongeren steeds vaker zelf vragen om in een aparte, veilige kamer geplaatst te worden wanneer een incident uit de hand dreigt te lopen”, stelt Brecht Warnez vast.

Verdere daling noodzakelijk

In deze legislatuur worden verschillende maatregelen genomen om het aantal geweldincidenten in gemeenschapsinstellingen te doen dalen. Zo worden er bijvoorbeeld trainingen voorzien voor het personeel in het gebruik van technieken ter preventie van agressie en wordt een aanpak op maat ontwikkeld voor elke jongere, aangepast aan diens sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau. Verder worden er ook infrastructurele werken uitgevoerd om de leefomgeving van de jongeren te verbeteren. “945 geweldincidenten op één jaar tijd blijft natuurlijk een heel hoog cijfer”, vindt Brecht Warnez. “Anderzijds is het hoge aantal incidenten een bewijs dat het goed is deze jongeren even uit de maatschappij te halen. Ik wil dan ook mijn grootste respect uitdrukken voor het team dat hen opvangt en begeleidt.”  

Nieuwe jeugddelinquentierecht

Uiterlijk op 1 maart 2023 treedt het laatste deel van het nieuwe jeugddelinquentierecht in werking. Vanaf dan worden jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie maximaal opgevangen in een ‘veilig verblijf’ in een private voorziening en zullen de gesloten gemeenschapsinstellingen enkel nog jongeren opvangen die een delict pleegden.

“ ’Daders’ en ‘slachtoffers’ van elkaar scheiden zal hopelijk een verdere daling van het aantal geweldincidenten in de gemeenschapsinstellingen stimuleren”, stelt Brecht Warnez.We zullen dit alleszins nauwgezet verder opvolgen.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Onderwijs

Tevreden dat Vlaanderen 1.600 studenten per jaar laat starten aan artsenopleiding

“Heel blij dat we nu vanuit Vlaanderen straks eindelijk meer studenten toelaten om arts te worden. Dokters kreunen vandaag onder de werkdruk en mensen moeten soms dagen wachten vooraleer ze bij een dokter kunnen langsgaan. Of nog erger: op veel plaatsen is er patiëntenstop. Er slagen veel studenten op de toelatingsproeven en het veld schreeuwt om extra krachten. Het is dus goed dat we hen straks de kans geven”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.