20% minder gewelddadige incidenten in Vlaamse jeugdinstellingen

Vorig jaar werden 20% minder gewelddadige incidenten genoteerd in de Vlaamse jeugdinstellingen, ten opzichte van het jaar voordien. “Een belangrijke daling, maar we moeten dit blijven opvolgen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Minder fysiek geweld, meer materiële vernielingen

In 2021 werden in de zes Vlaamse jeugdinstellingen in totaal 945 geweldincidenten gemeld. Dit is een daling met 20% tegenover de 1181 incidenten van het jaar voordien. Vooral de fysieke agressie naar andere jongeren toe en de incidenten waarbij er een gevaar is voor de eigen fysieke integriteit van de jongere dalen sterk, respectievelijk met 33% en 42%. Ook het aantal geweldincidenten tegen het personeel neemt af (-19%).

Daarnaast is er een lichte stijging van het aantal incidenten waarbij er materiële vernielingen worden aangebracht, van 95 naar 118 incidenten. “We zien ook dat jongeren steeds vaker zelf vragen om in een aparte, veilige kamer geplaatst te worden wanneer een incident uit de hand dreigt te lopen”, stelt Brecht Warnez vast.

Verdere daling noodzakelijk

In deze legislatuur worden verschillende maatregelen genomen om het aantal geweldincidenten in gemeenschapsinstellingen te doen dalen. Zo worden er bijvoorbeeld trainingen voorzien voor het personeel in het gebruik van technieken ter preventie van agressie en wordt een aanpak op maat ontwikkeld voor elke jongere, aangepast aan diens sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau. Verder worden er ook infrastructurele werken uitgevoerd om de leefomgeving van de jongeren te verbeteren. “945 geweldincidenten op één jaar tijd blijft natuurlijk een heel hoog cijfer”, vindt Brecht Warnez. “Anderzijds is het hoge aantal incidenten een bewijs dat het goed is deze jongeren even uit de maatschappij te halen. Ik wil dan ook mijn grootste respect uitdrukken voor het team dat hen opvangt en begeleidt.”  

Nieuwe jeugddelinquentierecht

Uiterlijk op 1 maart 2023 treedt het laatste deel van het nieuwe jeugddelinquentierecht in werking. Vanaf dan worden jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie maximaal opgevangen in een ‘veilig verblijf’ in een private voorziening en zullen de gesloten gemeenschapsinstellingen enkel nog jongeren opvangen die een delict pleegden.

“ ’Daders’ en ‘slachtoffers’ van elkaar scheiden zal hopelijk een verdere daling van het aantal geweldincidenten in de gemeenschapsinstellingen stimuleren”, stelt Brecht Warnez.We zullen dit alleszins nauwgezet verder opvolgen.

Gerelateerd nieuws

Wingene

In Wingene passeert de Sint bij elk kind

Het Huis van het Kind van gemeente Wingene en de werkgroep dienstbaarheid van het Interparochiaal Team Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Cadeautjes en lekkers nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget. Voor kwetsbare gezinnen is dit, zeker in deze moeilijke tijden, niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.

Onderwijs

West-Vlaamse studenten scoren goed op de toelatingsexamens

Ook afgelopen zomer werden toelatingsexamens georganiseerd voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Dezelfde trends die zich de voorbije de voorbije jaren manifesteerden, komen terug: “West-Vlaamse deelnemers scoren opvallend goed,” stelt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez vast. “In vergelijking met de andere provincies mag het grootste aantal deelnemers effectief beginnen aan de studie naar keuze.” Dit jaar mogen 226 West-Vlaamse studenten in Geneeskunde starten en 29 in Tandheelkunde.