19 Miljoen aanmeldingen op ‘Mijn Burgerprofiel’

Via het platform ‘Mijn Burgerprofiel’ kan elke Vlaming zijn gegevens en overheidsadministratie van verschillende bestuursniveaus in één oogwenk raadplegen. “Eind 2021 stond de teller op meer dan 19 miljoen aanmeldingen, dat toont aan dat het platform stilaan ingeburgerd raakt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2018 gelanceerd, aan het boomen sinds 2021

Mijn Burgerprofiel staat live sinds eind 2018. “Waar er in 2020 nog 2,5 miljoen aanmeldingen per jaar waren, werd in 2021 al 16,5 miljoen keer aangemeld op het platform. Nu er steeds meer diensten via Mijn Burgerprofiel toegankelijk zijn, maakt een snel groeiende groep burgers gebruik van de digitale dienstverlening”, stelt Warnez.

Verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen nu elke gemeente via Vlaanderen een eigen Burgerapp zal hebben. “De app wordt dit najaar gelanceerd en volgend jaar verder uitgerold. De burger zal er al zijn gegevens en documenten kunnen raadplegen maar ook beroep kunnen doen op alle Vlaamse en gemeentelijke diensten, zoals bv. het aanvragen van attesten, het raadplegen van openingsuren of het maken van een afspraak. Ook voor meldingen en klachten kan de burger er terecht”, legt Warnez uit. De lokale besturen kunnen de app aanpassen naar hun eigen huisstijl en er extra lokale diensten op aanbieden.

Deelname lokale besturen en Vlaamse entiteiten

Op heden maken reeds 208 lokale besturen gebruik van de zogeheten ‘global header’, deze zorgt voor een uniforme lay-out op de websites van de betrokken gemeenten.

Ook in West-Vlaanderen ligt de participatiegraad met bijna 70% van de lokale besturen hoog. Onze Vlaamse entiteiten moeten op dat vlak nog een tandje bijsteken”, aldus Brecht Warnez.

Vlaanderen doet het wat slechter dan de lokale besturen want momenteel nemen slechts 48% van de Vlaamse entiteiten deel. Eerder viel het platform al in de prijzen met de Gouden Byte en twee Agoria Digital Social Awards voor beste en meest gebruiksvriendelijke overheidsplatform. Toch zal het platform nog verder worden gepromoot, onder andere door het Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Beschikbare diensten

Niet alleen de participatiegraad, maar ook het aantal beschikbare functies zit in de lift. “Nadat eerder al belangrijke diensten zoals leerkrediet, vaccinatiegegevens, het terugkommoment rijbewijs B, de woningpas en vele andere werden toegevoegd, staat nu opnieuw een hele reeks diensten klaar om op korte termijn geïmplementeerd te worden.” Het gaat onder andere om de arbeidskaart en arbeidsvergunning, het energieprestatiecertificaat, de studietoelage hoger onderwijs, de verbouwpremie … Het platform wordt op die manier verder uitgebreid, waardoor de burger met steeds meer zaken op het platform terecht kan. “Het is een goede zaak dat de dienstverlening van de overheid ook digitaal steeds innovatiever wordt”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

Geldstromen naar Antwerpen nog groter dan gedacht

Elke West-Vlaming betaalt vandaag 1.393 euro aan de stad Antwerpen. In totaal krijgt de stad Antwerpen meer dan de hele provincie West-Vlaanderen. Deze subsidietransfers, die hoger liggen dan eerder geschat, zijn onthuld door een gedetailleerde financiële analyse van de krant ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v). Warnez benadrukt de oneerlijkheid van deze situatie: “De manier waarop onze steden en gemeenten worden gefinancierd, is volledig uit balans. Elke Vlaming zou gelijkwaardig moeten zijn. Landelijk Vlaanderen verdient meer centen en respect.”

Binnenlands Bestuur

Te weinig respect voor kleine steden en gemeenten

Het Gemeentefonds bestaat ondertussen twintig jaar, maar de meeste gemeenten in Vlaanderen lijken geen reden te zien om dit jubileum te vieren. Met een budget van meer dan 3 miljard euro in 2024 speelt het Gemeentefonds een cruciale rol in de financiering van onze steden en gemeenten. Ongeveer een kwart van hun inkomsten is afkomstig uit dit fonds, dat als een soort rijke suikertante fungeert. Maar laten we eerlijk zijn, slechts enkele gemeenten profiteren echt van deze financiële steun, met Antwerpen en Gent die rijkelijk van de taart eten.

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.