19 Miljoen aanmeldingen op ‘Mijn Burgerprofiel’

Via het platform ‘Mijn Burgerprofiel’ kan elke Vlaming zijn gegevens en overheidsadministratie van verschillende bestuursniveaus in één oogwenk raadplegen. “Eind 2021 stond de teller op meer dan 19 miljoen aanmeldingen, dat toont aan dat het platform stilaan ingeburgerd raakt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2018 gelanceerd, aan het boomen sinds 2021

Mijn Burgerprofiel staat live sinds eind 2018. “Waar er in 2020 nog 2,5 miljoen aanmeldingen per jaar waren, werd in 2021 al 16,5 miljoen keer aangemeld op het platform. Nu er steeds meer diensten via Mijn Burgerprofiel toegankelijk zijn, maakt een snel groeiende groep burgers gebruik van de digitale dienstverlening”, stelt Warnez.

Verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen nu elke gemeente via Vlaanderen een eigen Burgerapp zal hebben. “De app wordt dit najaar gelanceerd en volgend jaar verder uitgerold. De burger zal er al zijn gegevens en documenten kunnen raadplegen maar ook beroep kunnen doen op alle Vlaamse en gemeentelijke diensten, zoals bv. het aanvragen van attesten, het raadplegen van openingsuren of het maken van een afspraak. Ook voor meldingen en klachten kan de burger er terecht”, legt Warnez uit. De lokale besturen kunnen de app aanpassen naar hun eigen huisstijl en er extra lokale diensten op aanbieden.

Deelname lokale besturen en Vlaamse entiteiten

Op heden maken reeds 208 lokale besturen gebruik van de zogeheten ‘global header’, deze zorgt voor een uniforme lay-out op de websites van de betrokken gemeenten.

Ook in West-Vlaanderen ligt de participatiegraad met bijna 70% van de lokale besturen hoog. Onze Vlaamse entiteiten moeten op dat vlak nog een tandje bijsteken”, aldus Brecht Warnez.

Vlaanderen doet het wat slechter dan de lokale besturen want momenteel nemen slechts 48% van de Vlaamse entiteiten deel. Eerder viel het platform al in de prijzen met de Gouden Byte en twee Agoria Digital Social Awards voor beste en meest gebruiksvriendelijke overheidsplatform. Toch zal het platform nog verder worden gepromoot, onder andere door het Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Beschikbare diensten

Niet alleen de participatiegraad, maar ook het aantal beschikbare functies zit in de lift. “Nadat eerder al belangrijke diensten zoals leerkrediet, vaccinatiegegevens, het terugkommoment rijbewijs B, de woningpas en vele andere werden toegevoegd, staat nu opnieuw een hele reeks diensten klaar om op korte termijn geïmplementeerd te worden.” Het gaat onder andere om de arbeidskaart en arbeidsvergunning, het energieprestatiecertificaat, de studietoelage hoger onderwijs, de verbouwpremie … Het platform wordt op die manier verder uitgebreid, waardoor de burger met steeds meer zaken op het platform terecht kan. “Het is een goede zaak dat de dienstverlening van de overheid ook digitaal steeds innovatiever wordt”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil met 3 concrete acties het lokaal vrijwilligersbeleid ondersteunen

Vlaanderen wil de gemeenten helpen bij de uitbouw van een vrijwilligerskorps. “Er is meer nodig dan wat woorden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover minister Somers (OpenVLD) aansprak in de plenaire vergadering. “Zet een Vlaams vrijwilligersplatform op, breidt de Vlaamse vrijwilligersverzekering uit naar alle vrijwilligers binnen dat platform en screen de Vlaamse regelgeving zodat die verenigingsvriendelijk wordt”, stelt het parlementslid voor.

Binnenlands Bestuur

“Cyberveiligheid lokale besturen moet niveau hoger”, stelt Brecht Warnez.

De hacking van het bestuur in Antwerpen, die nog steeds aan gang is, maakt ons terecht bezorgd omtrent dataveiligheid. “Totale veiligheid bestaat niet, maar we mogen onze ogen niet sluiten. We moeten er voor zorgen dat steden en gemeenten alles op alles zetten om hacking te vermijden”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover al meermaals vragen stelde.

Binnenlands Bestuur

Tijd voor eerlijkere financiering van West-Vlaamse gemeenten

In West-Vlaanderen krijgt een stad of gemeente gemiddeld 344 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, dat de belangrijkste financieringsbron is voor steden en gemeenten. Daartegenover staat dat Antwerpen en Gent meer dan 1600 euro per inwoner krijgen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez. “De financiering van onze steden en gemeenten is volledig scheefgetrokken. Grootsteden Antwerpen en Gent lopen vandaag met 40% van de middelen weg terwijl daar slechts 12% van de Vlamingen woont. Onze West-Vlaamse steden en plattelandsgemeenten zijn hiervan de dupe. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden”, zegt het parlementslid.