19 Miljoen aanmeldingen op ‘Mijn Burgerprofiel’

Via het platform ‘Mijn Burgerprofiel’ kan elke Vlaming zijn gegevens en overheidsadministratie van verschillende bestuursniveaus in één oogwenk raadplegen. “Eind 2021 stond de teller op meer dan 19 miljoen aanmeldingen, dat toont aan dat het platform stilaan ingeburgerd raakt”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In 2018 gelanceerd, aan het boomen sinds 2021

Mijn Burgerprofiel staat live sinds eind 2018. “Waar er in 2020 nog 2,5 miljoen aanmeldingen per jaar waren, werd in 2021 al 16,5 miljoen keer aangemeld op het platform. Nu er steeds meer diensten via Mijn Burgerprofiel toegankelijk zijn, maakt een snel groeiende groep burgers gebruik van de digitale dienstverlening”, stelt Warnez.

Verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen nu elke gemeente via Vlaanderen een eigen Burgerapp zal hebben. “De app wordt dit najaar gelanceerd en volgend jaar verder uitgerold. De burger zal er al zijn gegevens en documenten kunnen raadplegen maar ook beroep kunnen doen op alle Vlaamse en gemeentelijke diensten, zoals bv. het aanvragen van attesten, het raadplegen van openingsuren of het maken van een afspraak. Ook voor meldingen en klachten kan de burger er terecht”, legt Warnez uit. De lokale besturen kunnen de app aanpassen naar hun eigen huisstijl en er extra lokale diensten op aanbieden.

Deelname lokale besturen en Vlaamse entiteiten

Op heden maken reeds 208 lokale besturen gebruik van de zogeheten ‘global header’, deze zorgt voor een uniforme lay-out op de websites van de betrokken gemeenten.

Ook in West-Vlaanderen ligt de participatiegraad met bijna 70% van de lokale besturen hoog. Onze Vlaamse entiteiten moeten op dat vlak nog een tandje bijsteken”, aldus Brecht Warnez.

Vlaanderen doet het wat slechter dan de lokale besturen want momenteel nemen slechts 48% van de Vlaamse entiteiten deel. Eerder viel het platform al in de prijzen met de Gouden Byte en twee Agoria Digital Social Awards voor beste en meest gebruiksvriendelijke overheidsplatform. Toch zal het platform nog verder worden gepromoot, onder andere door het Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Beschikbare diensten

Niet alleen de participatiegraad, maar ook het aantal beschikbare functies zit in de lift. “Nadat eerder al belangrijke diensten zoals leerkrediet, vaccinatiegegevens, het terugkommoment rijbewijs B, de woningpas en vele andere werden toegevoegd, staat nu opnieuw een hele reeks diensten klaar om op korte termijn geïmplementeerd te worden.” Het gaat onder andere om de arbeidskaart en arbeidsvergunning, het energieprestatiecertificaat, de studietoelage hoger onderwijs, de verbouwpremie … Het platform wordt op die manier verder uitgebreid, waardoor de burger met steeds meer zaken op het platform terecht kan. “Het is een goede zaak dat de dienstverlening van de overheid ook digitaal steeds innovatiever wordt”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

West-Vlaamse gemeenten besteden 55,82 euro per inwoner aan de hulpverleningszones

Gemeenten dragen rechtstreeks uit de eigen begroting bij aan de hulpverleningszones. In West-Vlaanderen bedraagt die toelage 67 miljoen euro. “Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers in Vlaanderen te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer, investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Vlaanderen investeerde sinds 2020 al 4,3 miljoen euro in West-Vlaamse noodwoningen

In 2022 steunt Vlaanderen acht West-Vlaamse projecten, met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljoen euro, om noodwoningen te creëren of te renoveren. “West-Vlaamse lokale besturen spannen zich in om het aantal kwalitatieve noodwoningen op te trekken. Die zijn heel belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners in een crisissituatie, bv. na een brand, toch steeds een dak boven hun hoofd hebben”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Binnenlands Bestuur

Slechts 20 steden en gemeenten delen hun energie

Het energiedelen bij lokale besturen flopt. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Brecht Warnez (cd&v) aan minister Bart Somers (Open VLD) in de commissie Binnenland deze namiddag. “Het rendement voor steden en gemeenten is gewoon te laag. De energieleveranciers rekenen te hoge kosten aan waardoor het voor gemeenten gewoon niet zinvol is om haar energie te delen”, zegt het parlementslid.