125.000 euro naar pilootprojecten voor lokale gezinscoaches

De Vlaamse overheid voorziet in een actieplan Armoedebestrijding voor 2020-2024 en lanceerde een oproep naar pilootprojecten rond lokale gezinscoaches. 5 ingediende projectaanvragen zijn goedgekeurd en krijgen elk 25.000 euro aan subsidies, bleek uit een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) aan minister Wouter Beke (CD&V). “Lokale gezinscoaches kunnen kwetsbare gezinnen écht helpen, doordat ze dicht bij het gezin staan”, zegt Warnez.

Nood aan diverse pilootprojecten

In het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 lanceert de Vlaamse overheid een projectoproep waarmee ze pilootprojecten wil ondersteunen. Het einddoel is een beleidsmatig kader ontwikkelen voor lokale gezinscoaches. Lokale gezinscoaches moeten voorzien in een intensieve begeleiding op maat van kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen. In Vlaanderen hebben vijf pilootprojecten een subsidie aangevraagd, namelijk één vanuit Vlaams-Brabant, twéé vanuit Antwerpen, één uit Limburg en één vanuit West-Vlaanderen. “Het gaat specifiek over bestaande en opstartende projecten in Leuven, Baldemore, Herenthout, Bilzen en Oostende”, weet het parlementslid.

Elk project kan een subsidie aanvragen voor maximum 25.000 euro, en elk van de huidige pilootprojecten krijgt die toezegging. “Vlaanderen moet bekijken op welke manier ze nog meer pilootprojecten kan aantrekken. Armoedebestrijding is een grote uitdaging en vereist wellicht een specifieke aanpak in stedelijke en plattelandsomgevingen”, zegt Brecht Warnez.

Beleid op basis van wetenschappelijk onderzoek

De subsidies dienen echter niet voor de werking van de lokale coaches, maar ze dienen voor de medewerking aan het wetenschappelijk onderzoek. Via een wetenschappelijk onderzoek zal een opvolging en evaluatie van de pilootprojecten plaatsvinden. Het onderzoek gaat na hoe de gezinnen evolueren sinds de begeleiding van de gezinscoach en het gaat na welke factoren bijdragen tot deze evolutie. Sinds 1 november 2021 is het onderzoek van start gegaan met de huidige projecten, en het duurt nog tot en met 31 oktober 2023. “Vlaanderen moet meer projecten aantrekken, want een diversiteit aan lokale aanpakken vanuit de gezinscoaches, maken het onderzoek representatiever en leiden tot een sterker kader”, zegt Brecht Warnez. “Wij geloven in een sterk en nabij beleid, zeker bij onze meest kwetsbare gezinnen is dit een troef. Onderzoek moet ons richting geven over de efficiënte en doeltreffende aanpak.”

Schaalgrootte

Sommige projecten zoals Baldemore en Leuven werken op niveau van de gehele eerstelijnszone, Herenthout denkt ook aan een uitbreiding op ELZ-niveau.

Het lokale niveau biedt de grootste nabijheid voor de burger, maar een regionale samenwerking op niveau van een eerstelijnszone (ELZ) biedt, dankzij haar schaalgrootte, de mogelijkheid om partners samen te brengen, expertise en deskundigheid te delen en af te stemmen”, geeft Warnez mee. “Het werken op beide niveaus versterkt elkaar.”

Sterk lokaal netwerk

Wanneer lokale gezinscoaches worden ingezet, is het belangrijk om een sterk lokaal netwerk van organisaties te hebben. Elk van de pilootprojecten heeft een ruim lokaal netwerk met organisaties zoals OCMW, CLB, CAW, scholen, het Agenschap Opgroeien … Tijdens de verdere uitwerking van de projecten, zal de mate en de wijze van de samenwerking verder geconcretiseerd worden. “Een samenwerking tussen lokale partners en gezinscoaches, zorgt voor meer expertise en deskundigheid zodat kwetsbare gezinnen volwaardig kunnen participeren aan de samenleving”, sluit Brecht Warnez af.

Gerelateerd nieuws

Onderwijs

Voorstel voor recht op lesopnames in het hoger onderwijs

In de commissie onderwijs legde Vlaams parlementslid Brecht Warnez het voorstel neer om een recht op lesopnames voor studenten in de wetgeving te garanderen. “Voor bepaalde groepen studenten is dit echt noodzakelijk omdat ze niet naar de les kunnen gaan. Denk maar aan werkstudenten, studenten met een handicap of studenten van wie de lessen overlappen”, zegt Warnez.

Onderwijs

Meest geslaagden toelatingsexamen arts, tandarts en dierenarts

Elk jaar worden de toelatingsexamens voor arts en tandarts georganiseerd. Dit jaar werden ook toelatingsexamens georganiseerd voor de opleiding Dierengeneeskunde. “Enkel in West-Vlaanderen slaagt meer dan de helft van de kandidaten. Door de verhoging van de quota konden nu ook een historisch aantal van 322 West-Vlaamse artsen en tandartsen starten”, stelt Brecht Warnez.

Wingene

Wingene automatiseert uitbetaling geboortepremie

Wingene biedt haar kersverse ouders al geruime tijd een geboortepremie aan. Tot voor kort kregen ouders een brief in de bus waarmee ze hun premie konden aanvragen. Voor geboortes vanaf oktober 2023 is die aanvraag niet langer nodig. Ouders ontvangen hun geboortepremie automatisch en hoeven zich geen zorgen meer te maken over administratieve formaliteiten. Zij krijgen nu een wenskaartje met een leuke boodschap in de bus en kunnen zich volledig richten op het koesteren van hun pasgeboren baby.