100 extra West-Vlaamse pleegkinderen vonden een West-Vlaams pleeggezin

De nood aan pleeggezinnen is groot, ook in onze provincie. “De vele acties en de inzet van lokale besturen zorgt er voor dat het stap voor stap beter gaat”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Hilde Crevits.

Meer kinderen opgevangen, een kleinere wachtlijst

In onze provincie is pleegzorg West-Vlaanderen onder andere actief bij de begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen en -jongeren, die een warme thuis vonden in pleeggezinnen. Ze werven en screenen kandidaat-pleeggezinnen en bereiden hen voor op hun pleegzorgengagement.

“Het is goed vast te stellen dat de vele oproepen gehoord worden en dat in één jaar tijd de wachtlijst korter werd en 1.499 kinderen een plaats kregen in 1.213 pleeggezinnen” geeft het parlementslid mee.

31/12/202031/12/2021 
Kinderen in pleegzorg1.3991.499100
Pleeggezinnen1.1061.213107
Kinderen op wachtlijst164143-21

Pleegzorg in West-Vlaanderen

50 West-Vlaamse pleegzorggemeenten

Lokale besturen worden gevraagd om pleegzorg bekend te maken bij hun inwoners. “Verschillende gemeenten nemen het engagement om een zichtbaar pleegvriendelijk beleid te voeren en worden Pleegzorggemeente”, legt Brecht Warnez uit. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zetten ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente op een laagdrempelige manier bekend te maken. Sommige gemeenten kiezen ervoor om ook het engagement van hun pleeggezinnen extra te ondersteunen.

Er zijn eenmalige initiatieven, zoals het inzetten op bekendmaking van pleegzorg. Er zijn bovendien heel wat acties vanuit pleegzorg, gericht op bibliotheken, speelpleinwerkingen, scholen, zwembaden (waarbij de sportdiensten van de gemeenten ook worden aangesproken).

Steden en gemeenten beslissen zelf wat binnen hun mogelijkheden ligt om pleegzorg een duwtje in de rug te geven. “Het is goed om vast te stellen dat het aantal pleegzorggemeenten blijft groeien. De Panne en Zwevegem sloten dit jaar aan. Deerlijk en Spiere-Helkijn zijn nog niet officieel erkend maar nemen al initiatieven”, geeft Warnez mee.

Werking Pleegzorggemeenten biedt vele voordelen

Acties vanuit de Pleegzorggemeenten versterken het ‘steppingstone-principe’, ze helpen mensen de extra beslissende stap zetten”, stelt Brecht Warnez.

Er zijn vele voordelen zoals onder andere betere bekendmaking van pleegzorg, lokale verbinding en waardering van pleeggezinnen, pleegzorg bij elke burger bekend maken, pleeggezinnen extra ondersteunen, …

Erg belangrijk is het kunnen gebruik maken van de lokale communicatiekanalen: sociale media die berichten van de pleegzorgdiensten delen, maar ook gemeentebladen die inhoudelijke artikels over pleegzorg, interviews of getuigenissen van pleeggezinnen of (ex-) pleegkinderen publiceren of linken leggen met de website en data van infosessies bekendmaken”, vult Warnez aan.

Gerelateerd nieuws

Binnenlands Bestuur

cd&v wil meer centen voor landelijk Vlaanderen

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat de financiering van de gemeenten eerlijker moet. “Wat we al jaren zeggen, wordt nu ook bevestigd. Vlaanderen moet de centrumsteden, de kleinere steden en de gemeenten meer centen geven. Landelijk Vlaanderen verdient meer respect. Zo moeten we Antwerpen en Gent geen pijn doen, krijgt de rest meer en is er minder administratieve overlast”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die al jaren op die nagel klopt.

Onderwijs

Steun bij opvoeding in digitale tijden

Leven, opgroeien en opvoeden in digitale tijden, dat is niet altijd gemakkelijk! De bib en het Huis van het Kind in Wingene ondersteunen kinderen, hun ouders en leerkrachten op vlak van media-opvoeding. Dit schooljaar kregen alle leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar van de Wingense scholen een interactieve lezing over de ‘gevaren van internet’ en op donderdagavond 28 maart is het de beurt aan de ouders.