100 extra West-Vlaamse pleegkinderen vonden een West-Vlaams pleeggezin

De nood aan pleeggezinnen is groot, ook in onze provincie. “De vele acties en de inzet van lokale besturen zorgt er voor dat het stap voor stap beter gaat”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Hilde Crevits.

Meer kinderen opgevangen, een kleinere wachtlijst

In onze provincie is pleegzorg West-Vlaanderen onder andere actief bij de begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen en -jongeren, die een warme thuis vonden in pleeggezinnen. Ze werven en screenen kandidaat-pleeggezinnen en bereiden hen voor op hun pleegzorgengagement.

“Het is goed vast te stellen dat de vele oproepen gehoord worden en dat in één jaar tijd de wachtlijst korter werd en 1.499 kinderen een plaats kregen in 1.213 pleeggezinnen” geeft het parlementslid mee.

31/12/202031/12/2021 
Kinderen in pleegzorg1.3991.499100
Pleeggezinnen1.1061.213107
Kinderen op wachtlijst164143-21

Pleegzorg in West-Vlaanderen

50 West-Vlaamse pleegzorggemeenten

Lokale besturen worden gevraagd om pleegzorg bekend te maken bij hun inwoners. “Verschillende gemeenten nemen het engagement om een zichtbaar pleegvriendelijk beleid te voeren en worden Pleegzorggemeente”, legt Brecht Warnez uit. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zetten ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente op een laagdrempelige manier bekend te maken. Sommige gemeenten kiezen ervoor om ook het engagement van hun pleeggezinnen extra te ondersteunen.

Er zijn eenmalige initiatieven, zoals het inzetten op bekendmaking van pleegzorg. Er zijn bovendien heel wat acties vanuit pleegzorg, gericht op bibliotheken, speelpleinwerkingen, scholen, zwembaden (waarbij de sportdiensten van de gemeenten ook worden aangesproken).

Steden en gemeenten beslissen zelf wat binnen hun mogelijkheden ligt om pleegzorg een duwtje in de rug te geven. “Het is goed om vast te stellen dat het aantal pleegzorggemeenten blijft groeien. De Panne en Zwevegem sloten dit jaar aan. Deerlijk en Spiere-Helkijn zijn nog niet officieel erkend maar nemen al initiatieven”, geeft Warnez mee.

Werking Pleegzorggemeenten biedt vele voordelen

Acties vanuit de Pleegzorggemeenten versterken het ‘steppingstone-principe’, ze helpen mensen de extra beslissende stap zetten”, stelt Brecht Warnez.

Er zijn vele voordelen zoals onder andere betere bekendmaking van pleegzorg, lokale verbinding en waardering van pleeggezinnen, pleegzorg bij elke burger bekend maken, pleeggezinnen extra ondersteunen, …

Erg belangrijk is het kunnen gebruik maken van de lokale communicatiekanalen: sociale media die berichten van de pleegzorgdiensten delen, maar ook gemeentebladen die inhoudelijke artikels over pleegzorg, interviews of getuigenissen van pleeggezinnen of (ex-) pleegkinderen publiceren of linken leggen met de website en data van infosessies bekendmaken”, vult Warnez aan.

Gerelateerd nieuws

Wingene

Wingene automatiseert uitbetaling geboortepremie

Wingene biedt haar kersverse ouders al geruime tijd een geboortepremie aan. Tot voor kort kregen ouders een brief in de bus waarmee ze hun premie konden aanvragen. Voor geboortes vanaf oktober 2023 is die aanvraag niet langer nodig. Ouders ontvangen hun geboortepremie automatisch en hoeven zich geen zorgen meer te maken over administratieve formaliteiten. Zij krijgen nu een wenskaartje met een leuke boodschap in de bus en kunnen zich volledig richten op het koesteren van hun pasgeboren baby.

Binnenlands Bestuur

Meer aandacht voor ouderen bij de lokale verkiezingen in 2024

Uit cijfers opgevraagd door Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez blijkt dat bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 slechts één op de twaalf gemeenten een stemlokaal in een woonzorgcentrum organiseerde. “Dit is symbolisch en symptomatisch. Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Terwijl het recht om te stemmen juist het fundament van onze democratie is”, zegt Warnez.

Wingene

Gevuld schoentje voor elk kind dankzij speelgoedinzamelactie

Het Huis van het Kind Wingene, vzw De Kapstok en de Pastorale Eenheid Sint-Augustinus Beernem-Ruiselede-Wingene helpen Sinterklaas een handje en zorgen er ook dit jaar voor dat elk schoentje gevuld wordt. Een grote speelgoedinzameling en een honderdtal sintpakketjes zijn het resultaat van deze warme samenwerking. “Cadeautjes nemen vaak een grote hap uit het gezinsbudget”, zegt schepen Tom Braet, “voor kwetsbare gezinnen is dit vaak niet evident. We zorgen ervoor dat Sinterklaas geen enkel kind vergeet.”