100 extra West-Vlaamse pleegkinderen vonden een West-Vlaams pleeggezin

De nood aan pleeggezinnen is groot, ook in onze provincie. “De vele acties en de inzet van lokale besturen zorgt er voor dat het stap voor stap beter gaat”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Hilde Crevits.

Meer kinderen opgevangen, een kleinere wachtlijst

In onze provincie is pleegzorg West-Vlaanderen onder andere actief bij de begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen en -jongeren, die een warme thuis vonden in pleeggezinnen. Ze werven en screenen kandidaat-pleeggezinnen en bereiden hen voor op hun pleegzorgengagement.

“Het is goed vast te stellen dat de vele oproepen gehoord worden en dat in één jaar tijd de wachtlijst korter werd en 1.499 kinderen een plaats kregen in 1.213 pleeggezinnen” geeft het parlementslid mee.

31/12/202031/12/2021 
Kinderen in pleegzorg1.3991.499100
Pleeggezinnen1.1061.213107
Kinderen op wachtlijst164143-21

Pleegzorg in West-Vlaanderen

50 West-Vlaamse pleegzorggemeenten

Lokale besturen worden gevraagd om pleegzorg bekend te maken bij hun inwoners. “Verschillende gemeenten nemen het engagement om een zichtbaar pleegvriendelijk beleid te voeren en worden Pleegzorggemeente”, legt Brecht Warnez uit. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zetten ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente op een laagdrempelige manier bekend te maken. Sommige gemeenten kiezen ervoor om ook het engagement van hun pleeggezinnen extra te ondersteunen.

Er zijn eenmalige initiatieven, zoals het inzetten op bekendmaking van pleegzorg. Er zijn bovendien heel wat acties vanuit pleegzorg, gericht op bibliotheken, speelpleinwerkingen, scholen, zwembaden (waarbij de sportdiensten van de gemeenten ook worden aangesproken).

Steden en gemeenten beslissen zelf wat binnen hun mogelijkheden ligt om pleegzorg een duwtje in de rug te geven. “Het is goed om vast te stellen dat het aantal pleegzorggemeenten blijft groeien. De Panne en Zwevegem sloten dit jaar aan. Deerlijk en Spiere-Helkijn zijn nog niet officieel erkend maar nemen al initiatieven”, geeft Warnez mee.

Werking Pleegzorggemeenten biedt vele voordelen

Acties vanuit de Pleegzorggemeenten versterken het ‘steppingstone-principe’, ze helpen mensen de extra beslissende stap zetten”, stelt Brecht Warnez.

Er zijn vele voordelen zoals onder andere betere bekendmaking van pleegzorg, lokale verbinding en waardering van pleeggezinnen, pleegzorg bij elke burger bekend maken, pleeggezinnen extra ondersteunen, …

Erg belangrijk is het kunnen gebruik maken van de lokale communicatiekanalen: sociale media die berichten van de pleegzorgdiensten delen, maar ook gemeentebladen die inhoudelijke artikels over pleegzorg, interviews of getuigenissen van pleeggezinnen of (ex-) pleegkinderen publiceren of linken leggen met de website en data van infosessies bekendmaken”, vult Warnez aan.

Gerelateerd nieuws

Cultuur

West-Vlaamse verenigingen krijgen meeste feestcheques voor Vlaanderen Feest!

Elk jaar kunnen lokale verenigingen aanspraak maken op een feestcheque ter waarde van maximaal 170 euro, waarmee ze straat- en wijkfeesten kunnen bekostigen met betrekking tot de Vlaamse feestdag op 11 juli. In 2022 was onze provincie – samen met Limburg – de koploper en werden er maar liefst 227 feestcheques aan verenigingen uitgereikt. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez aan minister-president Jan-Jambon. “Onze provincie heeft nog vele lokale verenigingen, straat- en wijkcomités die samen in de buurt gezellig samenkomen. We moeten hen blijven ondersteunen want zij zorgen voor sociale cohesie en creëren een gemeenschapsgevoel in onze wijken en buurten”, zegt het parlementslid.

Onderwijs

Meer oog voor mentaal welzijn en mogelijke schooluitval

Vlaanderen versterkt de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) structureel met € 8,5 miljoen bijkomend budget per jaar. Dankzij die extra middelen kunnen de CLB’s ongeveer 150 bijkomende medewerkers inzetten om nog meer aanwezig te zijn in de scholen en nog meer in te zetten op onder meer het mentaal welzijn van scholieren en de strijd tegen vroegtijdige schooluitval. De bedoeling is dat de drempel naar het CLB nog lager wordt. Daarom zal ook de digitale hulpverlening verder uitgebouwd worden. De CLB’s gaan ook beter samenwerken over de verschillende netten heen. “Investeren in meer onderwijskwaliteit betekent ook meer oog hebben voor leerlingen met zorgnoden”, zegt Weyts. “Ik wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren sneller problemen melden en via het CLB ook sneller de gepaste hulp vinden”.

Economie

Volle zaal in dialoog met minister Jo Brouns over het stikstofakkoord

Het is geen geheim dat het van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Het stikstofakkoord moest het midden vinden tussen natuur, landbouw en economie. “De gevolgen van het akkoord worden steeds meer duidelijk. Ik ben erg tevreden dat zo veel mensen ingingen op de uitnodiging en zo antwoorden kregen op hun vragen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die mee de minister naar Wingene haalde.