Voor mij start politiek met voelen wat er leeft, met peilen naar de zorgen. Ik leer door te luisteren naar de goede ideeën van iedereen die mijn pad of mijn mailbox kruist.

Via mijn politiek engagement wil ik in overleg met velen deze ideeën, deze dromen, deze oplossingen waar maken.

Hiervoor wil ik hard werken lokaal in Wingene, in ons West-Vlaanderen en ook in het Vlaams Parlement. Omdat mensen belangrijk zijn.

Wie is Brecht?

Brecht Warnez is Vlaams parlementslid en schepen in Wingene. Hij is 35 jaar en woont met Karlien, Kasper en Lena in Wingene.  

In 2018 promoveert hij aan Universiteit Gent met zijn proefschrift “De diffuse lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen. Een kritische analyse van de actoren en hun bevoegdheden”. Als professor Bestuursrecht aan UGent volgt en begeleidt hij lokale besturen. Hij is ook redactielid en rechtspraakmedewerker van het Tijdschrift voor Gemeenterecht. 

In 2009 treedt hij in de voetsporen van zijn grootmoeder en vader en engageert zich in de lokale politiek in Wingene. Hij wordt voorzitter van de JONGCD&V-afdeling en in 2012 wordt hij gemeenteraadslid. Op 1 september 2016 wordt hij, op 27-jarige leeftijd, de jongste schepen in Wingene. In 2018 krijgt hij 2.202 voorkeurstemmen achter zijn naam. Hij is schepen met de bevoegdheden cultuur, milieu, klimaat en duurzaamheid, communicatie en participatiebeleid, IT en administratieve vereenvoudiging.

Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 behaalt hij als eerste opvolger op de West-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement 11.164 voorkeurstemmen. Wanneer Hilde Crevits Vlaams minister wordt, volgt Warnez haar op als effectief Vlaams Parlementslid. Naast de West-Vlaamse dossiers volgt hij er van nabij de thema’s Binnenlands Bestuur, Leefmilieu en Onderwijs.