Ruim 100.000 inschrijvingen minder in het volwassenenonderwijs door coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs. De daling is het grootst bij de centra voor basiseducatie (-39%) die waar laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie. Die competenties zijn nochtans strikt noodzakelijk in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt. “Dit is problematisch”, stellen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme. “Het volwassenenonderwijs is cruciaal bij het omscholen van mensen. Zij werken met kansengroepen en zijn ook een cruciale schakel in het omscholen naar knelpuntberoepen toe. Een relance van deze sector is nodig.”

We zien een grote impact van de coronacrisis op de participatie aan het volwassenenonderwijs: er zijn maar liefst 106.669 minder inschrijvingen dan vorig jaar. In september 2020 zijn er bij de Centra voor Basiseducatie (CBE) 39,0% minder inschrijvingen geregistreerd dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 34.617 inschrijvingen. Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) gaat het om 72.052 minder inschrijvingen dan op 20 september van vorig jaar. Dit is een achteruitgang van 12,1%.

“De cijfers bewijzen zwart op wit dat de overheid hier zal moeten ingrijpen, willen we met ons volwassenenonderwijs een schakel op de toekomst blijven”, geeft Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij de minister aan.

Bovendien houden deze cijfers nog geen rekening met cursisten die zich de voorbije weken uitschreven. Tijdens de coronacommissie over volwassenenonderwijs op 30 oktober in het Vlaams parlement werd duidelijk dat het aantal uitschrijvingen, naast de andere harde klappen die het volwassenenonderwijs al kreeg, de situatie op scherp stelt” zeggen Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Loes Vandromme, beide lid van de commissie onderwijs in het Vlaams parlement.

Meer aandacht nodig voor volwassenenonderwijs

“Het volwassenenonderwijs is in deze coronacrisis wat vergeten geweest terwijl de cursisten vaak een kwetsbare doelgroep is die extra aandacht vraagt”, vertelt Brecht Warnez. “Voor vele cursisten is afstandsonderwijs onmogelijk omdat de cursisten digitaal niet vaardig zijn, thuis geen geschikte apparatuur hebben of omdat het om praktijklessen gaat.” Het risico op afhaken was dus zeer groot. Wat nu ook blijkt uit het aantal inschrijvingen dit schooljaar.

“Tijdens en na de coronacrisis vraagt de gewijzigde arbeidsmarkt meer dan ooit om om- en bijscholingen. Alleen al de digitale vaardigheden van veel mensen zullen moeten worden aangescherpt. De centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs gaan daar een belangrijke rol in spelen”, stelt Brecht Warnez.

CD&V-fractie vraagt versterking volwassenenonderwijs

In het Vlaams Parlement werd op 28 oktober decretaal de Vlaamse Regering de mogelijkheid gegeven om aanvullende personele ondersteuning toe te kennen aan onderwijsinstellingen. CD&V roept daarom minister Ben Weyts op om extra relancemaatregelen te voorzien voor het volwassenenonderwijs.

“De omkadering en financiering van volgend schooljaar wordt gebaseerd op de inschrijvingen dit jaar. Door de coronacrisis dreigt die nu fors te dalen terwijl net een injectie nodig is”, verklaart Loes Vandromme. “In dit nooddecreet werd ook al vastgelegd dat de rationalisatienorm wegvalt, het minimum aantal regelmatige leerlingen dat behaald moet worden om de onderwijsvorm te mogen behouden.” Nu afstandsonderwijs opnieuw de norm wordt in het volwassenenonderwijs, moet ook dit jaar de logistieke ondersteuning worden aangescherpt vinden beide parlementsleden: “De kwetsbare groepen in het volwassenenonderwijs moeten gebruik kunnen maken van een laptop  en een internetverbinding zodat ze via kwalitatief afstandsonderwijs sterker staan in onze maatschappij.

Gerelateerd nieuws

Milieu

51 West-Vlaamse gemeenten nemen deel aan Operatie Proper

Scholen en verenigingen schrijven zich voor het vierde jaar op rij in, voor Operatie Proper. “Vanuit de 51 ingeschreven West-Vlaamse gemeenten nemen 216 scholen en verenigingen deel. Hiermee scoort onze provincie het hoogst in Vlaanderen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Lees meer »
Onderwijs

CD&V vraagt een hoorzitting in het parlement over psychologische ondersteuning van studenten

In de commissie Onderwijs van 25 maart riep CD&V op om snelle acties te ondernemen om studenten te ondersteunen na de nieuwe maatregelen ook in het hoger onderwijs. ““Een structureel beleid is nodig maar het is tijd voor onmiddellijke actie. Voor sommige studenten is het op dit ogenblik echt te veel. Niet alleen bij hun studies maar ook op persoonlijk vlak merken we dat ze er onderdoor gaan. Op korte termijn extra middelen voorzien voor studentenpsychologen en de uitrol van een bestaand online zelfhulp-platform is nodig”, zeggen parlementsleden Brecht Warnez en Katrien Schryvers.

Lees meer »
Onderwijs

€938.353 Vlaamse subsidies voor veiligere schoolomgevingen in West-Vlaanderen

Gemeenten en steden willen scholieren veilig naar school laten gaan. Ze vragen subsidies aan, voor projecten die de aanleg of verbetering van de infrastructuur van schoolomgevingen tot doel hebben. “Het verkeersveilig maken van schoolomgevingen en schoolroutes is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse overheid”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD). Op 19/03 besliste de Vlaamse regering om in 2021 nog eens 30 miljoen euro extra te investeren.

Lees meer »